Чисельність населення на 1 листопада 2017 року по Сєвєродонецькій міськраді

Чисельність населення на 1 листопада 2017 року по Сєвєродонецькій міськраді

Територія і кількість наявного населення
(на 1 листопада 2017р.)

Територія км² 58
Кількість населення тис.осіб 114,7 *
тому числі    
міське -//- 113,5
сільське -//-  1,2

 

Чисельність населення на 1 листопада 2017 року по Сєвєродонецькій міськраді*

  Наявне населення (осіб)  Постійне населення (осіб)
     
Сєвєродонецька міськрада 114699 115050
міські поселення  113494 113837
сільська місцевість 1205 1213
м.Сєвєродонецьк 104523 104848
смт. Борівське 5744 5758
смт. Воронове 850 850
смт. Метьолкіне 772 777
смт. Сиротине 1605 1604

_________________
* – Дані можуть бути уточнені.

 

Адміністративно - територіальний поділ Сєвєродонецької міської ради

У відповідності до Класифікатору об’єктів адміністративно-територіального устрою України ДК 014-97 до складу Сєвєродонецької міської ради входять наступні населенні пункти:
за територіальною ознакою
• міські поселення:
o м. Сєвєродонецьк;
o смт. Борівське;
o смт. Воронове;
o смт. Метьолкіне;
o смт. Сиротине;
• сільські поселення:
o с-ще Лісна Дача;
o с. Воєводівка;
o с-ще Павлоград;
o с-ще Синецький;
o с. Боброве;
o с. Осколонівка.
за адміністративною підпорядкованістю
• Сєвєродонецька міська рада:
o м.Сєвєродонецьк (разом з мікрорайоном Щедрищеве);
o с-ще Лісна Дача;
o с. Воєводівка;
o с-ще Павлоград;
o с-ще Синецький;
• Борівська селищна рада:
o смт. Борівське;
o с. Боброве;
o с. Осколонівка;
• Сиротинська селищна рада:
o смт. Воронове;
o смт. Метьолкіне;
o смт. Сиротине.

   

Чисельність населення на 1 листопада 2017 року по Сєвєродонецькій міськраді