Економічне та культурне співробітництво міст-побратимів Сєвєродонецьк та Еленя Гура

                 Публикуем проект Соглашения о сотрудничестве и будем признательны за  Ваши  предложения, которые можно написать на почту  постоянной комиссии по промышленности, транспорту и связи, экономическому развитию, инвестициям, международному сотрудничеству Северодонецкого городского совета: deputat.sed@i.ua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              проект
                                                                                               УГОДА
                                                               Про економічне та культурне співробітництво
                                                               міст-побратимів Сєвєродонецьк та Еленя Гура

          м. Сєвєродонецьк, Україна                                                                                           «___» ________2018р.

 Підтверджуючи своє прагнення до зміцнення і розвитку взаємовигідних зв’язків між містами-побратимами Сєвєродонецьк, Україна та Еленя Гура, Польща в економічному і культурному співробітництві Сторони приймають нижченаведену Угоду:
                                                                                              Стаття 1
Сторони розвивають свої стосунки у дусі дружби, довіри і взаємної поваги на основі рівності, партнерства і взаємної вигоди. Основними формами співпраці є:
• укладення договорів і протоколів по реалізації окремих напрямів співпраці;
• обмін досвідом і делегаціями;
• організація і проведення конференцій, виставок, інших заходів, спрямованих на розширення і зміцнення взаємної співпраці.
                                                                                              Стаття 2
У сфері торговельно-економічної співпраці Сторони сприяють:
• створенню сприятливих умов для встановлення і розширення торговельно-економічних зв’язків між підприємствами і організаціями Сторін;
• здійсненню постачань продукції Сторін, виробничо-технічного призначення, сільськогосподарської сировини та продовольства, споживчих товарів на основі прямих договорів (контрактів), що укладаються господарюючими суб’єктами у рамках їх компетенції;
• проведенню спеціалізованих і універсальних виставок-ярмарок, презентацій інших заходів з метою створення умов для здійснення підприємницької діяльності.
                                                                                            Стаття 3
Сторони сприяють встановленню і розширенню ділових контактів між суб’єктами малого і середнього підприємництва двох міст, сприяють співпраці, інформаційній взаємодії, обміну досвідом в організації підтримки малого і середнього підприємництва.

                                                                                                               Стаття  4

У сфері інвестиційної діяльності Сторони здійснюють:
• взаємодію в розробці та реалізації спільних інвестиційних проектів і програм, що забезпечують високу ефективність капіталовкладень;
• обмін інформацією про законодавчу базу що регулює інвестиційну діяльність, у тому числі про нові форми підтримки суб’єктів інвестиційної діяльності;
• взаємодію з міжнародними організаціями для залучення прямих інвестицій в спільні проекти і програми Сторін.
                                                                                            Стаття 5
У сфері екології і охорони довкілля Сторони здійснюють:
• обмін досвідом в області природокористування та роботи в напрямку сталого розвитку;
• поширення і впровадження передового досвіду з напрямів роботи охорони довкілля.
                                                                                           Стаття 6
В сфері охороні здоров’я Сторони сприяють:
• розширенню зв’язків і обміну інформацією між лікувально- профілактичними установами міст;
• обміну досвідом роботи по вдосконаленню організації медичної допомоги населенню, науково-практичним досягненням в області охорони здоров’я.
                                                                                          Стаття 7
У сфері освіти Сторони сприяють:
• організації і проведенню спільних конференцій, семінарів, виставок-конгресів з метою обміну досвідом педагогічної роботи та впровадження інновацій;
• обміну делегаціями по досвіду роботи і розвитку освіти.
                                                                                         Стаття 8
У сфері культури Сторони сприяють:
• зміцненню і розвитку контактів і зв’язків закладів, проведенню Днів культури Польщі в Україні та України в Польщі;
• проведенню гастролей театрально-концертних організацій і колективів, співпраці між установами культури, музеями і бібліотеками міст- побратимів;
• в організації обміну делегаціями працівників установ культури по досвіду роботи;
• обміну інформацією про проведення фестивалів, конкурсів у містах - побратимах.
                                                                                       Стаття 9
У сфері фізичної культури, спорту і молодіжної політики Сторони:
• сприяють встановленню контактів між громадськими організаціями у сфері реалізації молодіжної політики, створенню умов для самореалізації творчого потенціалу дітей і молоді;
• сприяють участі спортсменів і спортивних команд міст в заходах, що проводяться Сторонами;
• сприяють встановленню прямих зв’язків між спортивними організаціями міст.
                                                                                       Стаття 10
Сторони здійснюють обмін інформацією і досвідом роботи по організації взаємодії органів виконавчої влади з недержавними некомерційними організаціями, сприяють встановленню контактів між недержавними некомерційними організаціями наших міст.

                                                                                       Стаття 11
В Угоду, яка ратифікована Сторонами, можуть вноситися зміни і доповнення в установленому порядку, які оформляються додатковими Угодами і є невід’ємною частиною цієї Угоди.
Сторони зобов’язуються інформувати одна одну про зміни в законодавстві України і Польщі, які можуть вплинути на не виконання цієї Угоди.
                                                                                       Стаття 12
Реалізація Угоди та договорів і протоколів за цією Угодою, здійснюються відповідно до бюджетного законодавства та за рахунок коштів бюджету Сторін.
                                                                                     Стаття 13
Підписана Сторонами Угода на українській і польській мовах, вступає в силу після ратифікації її Сторонами і скріплення печатками. Термін дії Угоди п’ять років. Надалі Угода пролонгується на кожний наступний рік за умови, що жодна зі сторін не заявить письмово про припинення дії цієї Угоди.
Дія цієї Угоди може бути припинена за пропозицією однієї із Сторін, в перебігу трьох місяців після письмового повідомлення про такий намір.
Угоду укладено «___» _______ 2018 року в місті Сєвєродонецьк в чотирьох примірниках по два - на українській та польській мовах, для кожної Сторони.
                          Від міста Сєвєродонецьк:                                                                  Від міста Єленя Гура:


Ткачук В.П., голова постійної комісії.
                    e-mail: deputat.sed@i.ua