До дня науки

ПРЕС-ВИПУСК

До дня науки*

     У 2017р. загальний обсяг витрат на виконання наукових досліджень і розробок становив 29332,4 тис.грн. Джерелом фінансування наукових розробок в регіоні були власні кошти організацій (51,3%), кошти державного бюджету (18,3%), іноземних інвесторів (16,3%), організацій підприємницького сектору (11,5%).
     Із загального обсягу витрат на науково-технічні (експериментальні) розробки припадало 50,9%, на прикладні наукові дослідження - 30,1%, на фундаментальні наукові дослідження - 19,0%.
     Для успішної роботи наукових організацій велике значення має формування в них кадрового складу наукових співробітників. На кінець 2017р. на підприємствах та в організаціях Луганської області, які здійснювали наукові дослідження і розробки, налічувалось 350 виконавців таких робіт (з урахуванням сумісників та осіб, які працюють за договорами цивільно-правового характеру), з них майже половину (47,4%) становили жінки. Питома вага дослідників серед працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок становила 53,1%, допоміжного персоналу і техніків склала відповідно 32,6% і 14,3%. Науковий ступінь докторів філософії (кандидатів наук) мають 14,3%, докторів наук - 6,9% виконавців наукових досліджень і розробок.

_____________
*Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.
 

 

©Головне управління статистики у Луганській області, 2018
При використанні інформації, посилання на Головне управління статистики у Луганській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.
 

До дня науки