УПСЗН. Чергове порушення Закону України «Про звернення громадян»

УПСЗН. Чергове порушення Закону України «Про звернення громадян».

02 січня 2019 р. мешканець м. Сєвєродонецька громадянин Р. передав в Управління праці та соціального захисту населення Сєвєродонецької міської ради (УПСЗН) заяву (вих. №776), зареєстровану за вх. № К-2.

В заяві він просив:
1. Розглянути звернення та вжити заходів щодо усунення порушень чинного законодавства та його соціальних прав і свобод
2. Привести розмір нарахувань за послуги житлово-комунальних підприємств (ЖКП) у відповідність з Постановою Верховної Ради України «Про оплату житлово-комунальних послуг населенням України» (далі – Постанова ВР):
«Для забезпечення конституційних прав громадян України і недопущення звуження їх змісту та обсягів (статті 22 і 48 Конституції України) Верховна Рада України постановляє:
1. Встановити плату за житло і комунальні послуги не більше 15 відсотків фактично отриманого сукупного доходу сім'ї. Рівень сукупного доходу сім'ї і частка плати за житлово-комунальні послуги у цьому доході встановлюються на підставі декларування доходів усіх членів сім'ї».

3. Якщо вирішення порушеного питання не входить до Ваших повноважень, то не надавати «відписку», а, згідно ст. 7 Закону України «Про звернення громадян», «в термін не більше п'яти днів звернення пересилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення».

29 січня 2019 р. за підписом начальника УПСЗН Василенко Н. В. відправлена відповідь (вих. № 696/08) на трьох сторінках, в першому рядку якої написано»
«На Ваше звернення щодо призначення субсидії повідомляємо наступне».
Зверніть увагу: гр.. Р. звертався щодо Постанови ВР, а не субсидій, а йому на трьох сторінках пояснюють порядок призначення субсидій.
І жодного слова по суті звернення.

Таким чином, начальник УПСЗН Василенко Н. В. не виконала свої службові обов’язки та вимоги діючого законодавства:
► 1. Положення про Управління праці та соціального захисту населення Сєвєродонецької міської ради в новій редакції. 30-08-18 Рішення № 2773 (далі – Положення)
3. Функції. 3.1.Власні
3.1.9. Роз’яснення громадянам положень нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції УПСЗ

 - Ніякого роз’яснення Наталія Вікторівна не надала.

Згідно пункту 5.5.1 Положення начальник УПСЗН: Здійснює керівництво діяльністю УПтаСЗН, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності.
Згідно пункту 6.1 Положення начальник УПСЗН несе персональну відповідальність за виконання покладених на УПСЗН завдань і здійснення ним функціональних обов’язків.

 - Функціональні обов’язки, покладені на начальника УПСЗН, Василенко Н. В. не виконує.

► 2. Закон України «Про звернення громадян» (далі – Закон)
Стаття 15. Розгляд заяв (клопотань)
Органи державної влади, місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники та посадові особи підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, до повноважень яких належить розгляд заяв (клопотань), зобов'язані об'єктивно і вчасно розглядати їх, перевіряти викладені в них факти, приймати рішення відповідно до чинного законодавства і забезпечувати їх виконання, повідомляти громадян про наслідки розгляду заяв (клопотань).

 - Начальник УПСЗН не виконала вимоги цієї статті.

► 3. Закон
Стаття 7. «Якщо питання, порушені в одержаному органом державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, об'єднаннями громадян або посадовими особами зверненні, не входять до їх повноважень, воно в термін не більше п'яти днів пересилається ними за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення».

- Н. Василенко заяву не розглянула, питання не вирішила, не переслала за належністю відповідному органу чи посадовій особі (якщо вважає, що розгляд цього питання не входять до повноважень УПСЗН).

Через таке безвідповідальне відношення до своїх службових обов’язків начальника УПСЗН Василенко Н. В. гр. Р. не одержав відповіді на його звернення та вирішення питання, викладеного в зверненні.
Мабуть, у начальника УПСЗН відсутні необхідні знання та кваліфікація для вирішення складних питань, яким є протиріччя між двома нормативно-правовими актами: Постановою ВР, в якій встановлено розмір оплати за житлово - комунальні послуги не більше 15 % від доходу (без всяких застережень) та Постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг ..." (далі – Постанова КМ № 848), в якій, всупереч вимогам Постанови ВР, встановлені додаткові перепони, через які громадянам розмір оплати за житлово - комунальні послуги нараховують більше 15 % від доходу.
Постанова ВР має більш високу юридичну силу, ніж Постанова КМ № 848.
Діюча редакція Постанови КМ № 848 протирічить Постанові ВР.

Згідно пункту 1.4 Положення, УПСЗН підпорядковане міському голові та відповідному заступнику голови.
Згідно пункту 5.2 Положення УПСЗН очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою.

Згідно статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міський голова забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян, яке порушила Василенко Н. В.

В зв’язку з цими порушеннями, гр. Р. звернувся до міського голови з проханням:

1. Вжити заходів щодо усунення порушень чинного законодавства та його соціальних прав і свобод посадовими особами УПСЗН та житлово-комунальних підприємств.
2 В зв’язку з порушенням вимог Закону України «Про звернення громадян» та невиконанням своїх посадових обов’язків начальником УПСЗН Василенко Н. В., розглянути особисто Вами (або заступником) цю скаргу та питання про невідповідність займаній посаді Василенко Н. В.

«Пенсіонер Козлов», тел. для уточнень та запитань: 050 422 42 14
 

Комментарии для сайта Cackle