Звернення громадян. Чи повинен чиновник виконувати вимоги законодавства?

Звернення громадян. Чи повинен чиновник виконувати вимоги законодавства?

Я звернувся на Урядовий портал зі скаргою «Про порушення вимог чинного законодавства керівником товариства з обмеженою відповідальністю «ТАУН СЕРВІС».
Скаргу направили на розгляд в Сєвєродонецьку міську раду. Мабуть, не знають в Кабінеті міністрів: який порядок розгляду звернень в Сєвєродонецькій міськраді.
Замість того, щоб розглянути скаргу згідно з вимогами діючого законодавства та вирішити питання згідно дорученню уряду, мені надіслали відповідь - відписку.
Надаю повний текст:

«Ваше звернення на Урядову «гарячу» лінію від 20.03.2018 р. № КО-7948027 розглянуто Сєвєродонецькою міською радою.
Повідомляємо, що на Ваші звернення ТОВ «ТАУН СЕРВІС» неодноразово надавали письмові обґрунтовані роз’яснення від з питання нарахування плати за послуги з централізованого водопостачання і водовідведення та порядку встановлення і застосування соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами щодо оплати яких держава надає пільги та встановлює субсидії.
Отже, у разі незгоди з розміром плати за послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, Ви маєте можливість захисту своїх прав в судовому порядку.
Перший заступник міського голови І.Е. Слєсарєв
Ковалевсъкий А.А. 34326 АГ»

Пропоную разом проаналізувати відповідь та зробити висновки.

1. Яке відношення мають відповіді від ТОВ «ТАУН СЕРВІС» до скарги на той же ТАУН СЕРВІС, яку повиннн розглянути Ігор Едуардович?
2. Це він повинен надати «обґрунтовані роз’яснення» (а не робити посилання на ТАУН СЕРВІС), і вирішити питання порушення діючого законодавства та моїх прав та законних інтересів посадовими особами ТАУН СЕРВІСу.

А тепер звернемось до нормативно - правових актів (НПА).

1. Закон України «Про звернення громадян»
Стаття 3.
Скарга – звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб.

* Вимога про поновлення прав і захист законних інтересів громадян від мене є.
Ніяких дій по поновленню моїх прав і захисту моїх законних інтересів з боку першого заступника міського голови не спостерігається.

2. Закон України «Про звернення громадян»
Стаття 4.
До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать такі у сфері управлінської діяльності, внаслідок яких:
порушено права і законні інтереси чи свободи громадянина (групи громадян);
створено перешкоди для здійснення громадянином його прав і законних інтересів чи свобод;

* Ніяких дій по поновленню порушених прав, захисту законних інтересів та усуненню перешкод для здійснення громадянином його прав і законних інтересів чи свобод, перший заступник міського голови не здійснив.

3. Закон України «Про звернення громадян»
Стаття 14.
Органи місцевого самоврядування зобов'язані розглянути пропозиції (зауваження) та повідомити громадянина про результати розгляду.

* Фактично І. Слєсарєв не розглянув мою скаргу, а надіслав звичайну бюрократичну вілписку.

4. Закон України «Про звернення громадян»
Стаття 15.
Органи місцевого самоврядування та їх посадові особи зобов'язані об'єктивно і вчасно розглядати їх, перевіряти викладені в них факти, приймати рішення відповідно до чинного законодавства і забезпечувати їх виконання, повідомляти громадян про наслідки розгляду заяв (клопотань).

* Моя скарга не була розглянута не тільки об'єктивно, а фактично не була розглянута взагалі.
Не були перевірені викладені в них факти, не прийняті рішення відповідно до чинного законодавства і не забезпечено їх виконання.

5. Закон України «Про звернення громадян»
Стаття 19.
Органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень зобов'язані:
об'єктивно, всебічно і вчасно перевіряти заяви чи скарги;
забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв'язку з заявою чи скаргою рішень;
письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи скарги і суть прийнятого рішенн.

6. Звернення до суду (як рекомендує І. Слєсарєв) є правом громадянина, а не обов’язком.
А розгляд скарги є обов’язком міськради, а не правом.

7. Закон України Про місцеве самоврядування в Україні
Стаття 30.
До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:
2) здійснення відповідно до законодавства контролю за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства
3) здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів;

8. Закон України Про місцеве самоврядування в Україні
Стаття 42. Повноваження міського голови.
4. міський голова:
1) забезпечує здійснення на відповідній території, додержання Конституції та законів України
18) забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян.

Перший заступник міського голови І. Е. Слєсарєв порушив цілу низку нормативно-правових актів та не вирішив питання, викладені в скарзі, не з’ясував всі обставини справи, не поновив мої порушені права і законні інтереси.

Вимушений був звернутися до голови Луганської обласної державної адміністрації зі скаргою на дії (бездіяльність) першого заступника міського голови І. Е. Слєсарєва:

1. Згідно з повноваженнями, наданими Вам Законом України Про місцеві державні адміністрації (статті 1, 2, 13, 16, 23,25, 28), Законом України Про звернення громадян (стаття 28) та іншими нормативно-правовими актами:
Забезпечити законність і правопорядок, поновити мої порушені права і законні інтереси.
2. Забезпечити розгляд моєї скарги та вирішити питання про порушення законодавства посадовими особами ТОВ «ТАУН СЕРВІС».

Не допоможе – вимушений буду повторно звертатись в Кабінет міністрів.

"Пенсіонер Козлов", тел. для уточнень та запитань: 050 422 42 14