Декларування доходів фізичними особами в 2012 році

Декларування у 2012 році доходів фізичних осіб пов‘язано з виконанням платниками податку вимог Податкового кодексу України, згідно з положеннями якого платники податку у відповідних випадках зобов’язані подати річну податкову декларацію (далі –декларація), або мають право подати декларацію для отримання повернення з бюджету.
Податкова декларація про майновий стан і доходи подається платником податку, який:
- зобов’язаний її подавати згідно з нормами Податкового кодексу – до 1 травня;
- має право її подати для отримання податкової знижки та повернення ПДФО – протягом 2012 року.

Фізична особа зобов’язана подати у 2012 році Декларацію, якщо протягом звітного 2011 року вона отримала доходи:
- у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна;
- від надання майна в лізинг, оренду (суборенду), житловий найм;
- одержані за межами України (іноземні доходи);
- від операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого та/або рухомого майна;
- у вигляді інвестиційного прибутку;
- суми нецільової благодійної допомоги, отриманої від благодійника - фізичної особи, платника ПДФО (за умови, що така сума у 2011 році перевищила 1320 грн.);
- у вигляді виграшів, призів;
- від продажу об'єктів майнових і немайнових прав, авторська винагорода;
- суми заборгованості платника податку за укладеним ним цивільно-правовим договором, за якою минув строк позовної давності, а також дохід, отриманий в результаті реалізації заставленого майна платника податку при зверненні стягнення фінансовою установою на таке майно у зв'язку з невиконанням платником податку своїх зобов'язань за договором кредиту (позики);
- у вигляді вартості подарунків, одержаних від особи, яка не є податковим агентом;
- доходи, які раніше не були обкладені ПДФО (самостійно виявлені, нараховані органами ДПС тощо);
- кошти або майно, отримані як хабар (викрадені чи знайдені як скарб, не зданий державі), підтверджені в судовому порядку;
- інші доходи.

Як було зазначено вище, подати Декларацію можуть фізичні особи, які мають право на податкову знижку.
До податкової знижки дозволено включати витрати, фактично понесені платником податку протягом звітного року, в т.ч.
- частину суми процентів сплачених за користування іпотечним житловим кредитом;
- суму коштів, сплачених на користь закладів освіти, для компенсації вартості здобуття освіти платника податку та/або члена його сім‘ї першого ступеня споріднення;
- суму коштів, переданих у вигляді пожертвувань;
- суму витрат на сплату страхових внесків платника податку та членів його сім‘ї першого ступеня споріднення;
- суму коштів, сплачених платником податку у зв'язку із переобладнанням транспортного засобу, що належить платникові податку.

Відповідальність
Відповідальність за неподання або несвоєчасне подання громадянами декларацій про доходи чи включення до декларацій перекручених даних визначена статтею 1641 Кодексу України про адміністративні правопорушення в редакції від 07.12.1984 р. (зі змінами та доповненнями), та тягне за собою попередження або накладення штрафу у розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від п’яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Заступник голови Комісії з реорганізації
ДПІ в м.Сєвєродонецьку, заступник
начальника ДПІ – начальник УОФО В.А.Воронкін.