Громадські формування можуть подавати документи до ЦНАП

Громадські формуваннямають право подавати документи до центрів надання адміністративних послуг, не звертаючись безпосередньо до управління юстиції

Відповідно до Положення про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року № 1707/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня 2011 року за № 759/19497, Головне територіальне управління юстиції у Луганській області здійснює відповідно до закону державну реєстрацію громадських обʼєднань, їхніх відокремлених підрозділів, громадських обʼєднань, що не мають статусу юридичної особи, підтвердження всеукраїнського статусу громадського обʼєднання, обласних, регіональних, республіканських, місцевих та первинних професійних спілок, їх організацій та об'єднань, структурних утворень політичних партій, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, обласних, республіканських Автономної Республіки Крим, Київської та Севастопольської міських та місцевих організацій роботодавців та їх об'єднань, постійно діючих третейських судів; державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження.

На виконання вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» наказом Міністерства юстиції України від 09 лютого 2016 року № 359/5 затверджено Порядок державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи (далі – Порядок), розділом ІІІ якого врегульовано особливості проведення державної реєстрації громадських формувань через фронт-офіси.

Порядком, зокрема, передбачено що державна реєстрація може проводитись за заявою заявника шляхом звернення до фронт-офісів, зокрема до центрів надання адміністративних послуг, утворених відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги», що забезпечують прийняття та видачу відповідно до цього Порядку документів під час державної реєстрації.

Звертаємо увагу, що наразі технічними засобами ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань є можливість прийняття та обробки документів уповноваженими особами фронт-офісів для державної реєстрації громадських об’єднань (громадських організацій та громадських спілок) зі статусом юридичної особи.

Відповідно до п. 2 Розділу ІІІ Порядку зареєстрована заява та електронні копії оригіналів документів для державної реєстрації, виготовлені шляхом сканування та долучені до такої заяви, за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань передаються на розгляд суб’єкту державної реєстрації. Центри надання адміністративних послуг передають заяву та електронні копії оригіналів документів для державної реєстрації, виготовлені шляхом сканування територіальному органу Міністерства юстиції України за місцезнаходженням громадського об’єднання.

Уповноважена особа фронт-офісу після надходження документів від громадського об’єднання протягом трьох робочих днів надсилає заяву та оригінали документів до відповідного територіального управління юстиції. Державний реєстратор до моменту надходження таких документів для державної реєстрації у паперовій формі використовує електронні копії оригіналів документів для державної реєстрації, виготовлені шляхом сканування, що долучені до відповідної заяви.

Таким чином, у заявника є альтернативна можливість подачі документів для державної реєстрації окрім безпосередньої подачі документів до Головного територіального управління юстиції у Луганській області.
На території Луганської області утворені та діють 15 центрів надання адміністративних послуг при районних державних адміністраціях та виконавчих комітетах міст обласного значення, до яких мають право звернутись громадські об’єднання (крім ЦНАПів Лисичанської, Рубіжанської, Сєвєродонецької міської ради, з якими очікується підписання угод), які діють зі статусом юридичної особи, з метою отримання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації.

З інформацією про місцезнаходження, графік роботи та контактні номери телефонів центрів можна ознайомитись за посиланнями:
http://lugjust.gov.ua/files/Reestraciya/CNAP.pdf
https://poslugy.gov.ua/info/servicecenters/12 

Головне територіальне управління юстиції у Луганській області