Злочинність серед неповнолітніх

     Злочинність серед неповнолітніх постійно привертає до себе увагу.
     На сьогодні це зумовлено тим, що неповнолітні особи завжди належали до особливої категорії осіб і становили одну з найбільш кримінально уражених верств населення в силу свого віку, неможливості зазвичай правильно оцінювати конкретну ситуацію, вибирати належну лінію поведінки, помилкове трактування змісту таких понять, як сміливість, дорослість, взірець для наслідування.
     Завдяки вжитим Сєвєродонецькою місцевою прокуратурою заходам прокурорського реагування на території м. Сєвєродонецька спостерігається зменшення дитячої злочинності на 53%. Зокрема, за 9 місяців 2018 спрямовано до суду 9 кримінальних проваджень стосовно неповнолітніх осіб (за аналогічний період 2017 - 19 кримінальних проваджень).
     Разом з тим, продовжують мати місце факти вчинення неповнолітніми особами кримінальних правопорушень проти власності, зокрема, крадіжки мобільних телефонів, товарів загального споживання.
     В більшості випадків схильними до вчинення кримінальних правопорушень являються учні навчальних закладів, які проживають в неповних родинах, оточення яких не завжди позитивно впливає на розвиток високих моральних цінностей та поваги до людини.
     Чинне законодавство передбачає, що кримінальній відповідальності та покаранню підлягають особи, яким на час вчинення кримінального правопорушення виповнилось 16 років.
     Разом з тим, певні категорії кримінальних правопорушень передбачають відповідальність з 14 років.
     Зниження віку кримінальної відповідальності обумовлено тим, що особа в 14-річному віці усвідомлює суспільну небезпечність і протиправність злочинів. Крім того, серед підлітків ці злочини досить поширені, і більшість з них тяжкі, становлять підвищену суспільну небезпечність.
     Враховуючи викладене законодавство встановлює наступні види покарань за вчинення кримінальних правопорушень неповнолітніми:
1) штраф - застосовується лише до неповнолітніх, що мають самостійний доход, власні кошти або майно, на яке може бути звернене стягнення.
2) громадські роботи - можуть бути призначені неповнолітньому у віці від 16 до 18 років
3) виправні роботи – у віці від 16 до 18 років за місцем роботи
4) арешт – особам, які на момент постановлення вироку досягли 16років
5) позбавлення волі на певний строк.
     При призначенні покарання неповнолітньому суд також враховує умови його життя та виховання, вплив дорослих, рівень розвитку та інші особливості особи та перш за все вчинення кримінального правопорушення у неповнолітньому віці.
     Для гарантування правового захисту неповнолітніх під час досудового розслідування та судового розгляду кримінальних правопорушень законом передбачено спеціальні норми, що встановлюють особливість провадження у цих справах.

А. Паталаха, прокурор Сєвєродонецької місцевої прокуратури