Свавілля чиновників із УПСЗН продовжується

Свавілля чиновників із УПСЗН продовжується

11 жовтня 2018 р.громадянка Т. передала до Управління праці та соціального захисту населення Сєвєродонецької міськради (УПСЗН) заяву про призначення житлової субсидії та декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, яка була зареєстрована за вх. № Т-1034.
До теперішнього часу гр. Т. не повідомили про результати розгляду у порядку та в терміни, встановлені «Положенням про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг ...» (далі – Положення), затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг...» (далі – Постанова № 848).

Згідно Постанови № 848 та Положення:
► Структурним підрозділом з питань соціального захисту населення протягом 10 календарних днів з дня подання необхідних документів приймається рішення про:
призначення житлової субсидії;
відмову в призначенні житлової субсидії;
подання документів на розгляд комісії.
► У разі прийняття рішення про призначення житлової субсидії структурний підрозділ з питань соціального захисту населення повідомляє заявнику про прийняте рішення протягом трьох календарних днів з дня його прийняття. При цьому структурний підрозділ з питань соціального захисту населення самостійно обирає форму такого повідомлення (в паперовому або електронному (за наявності адреси електронної пошти) вигляді або смс-повідомлення).
► У разі прийняття рішення про відмову в призначенні житлової субсидії структурний підрозділ з питань соціального захисту населення повідомляє заявнику про прийняте рішення протягом трьох календарних днів з дня його прийняття. При цьому структурний підрозділ з питань соціального захисту населення інформує заявника про прийняте рішення в паперовому вигляді з врученням відповідного повідомлення під особистий підпис із зазначенням причин відмови і порядку оскарження прийнятого рішення.
Пройшло більше чотирьох місяців, а гр. Т. не одержала в установлений законодавством термін та спосіб повідомлення про призначенн субсидії або відмови в її призначенні.
Таким чином, посадові особи УПСЗН під керівництвом начальника УПСЗН Василенко Н. В. не виконали вимоги Постанови та Положення, порушили права гр. Т., гарантовані Конституцією України, іншими нормативно-правовими актами, не виконали свої службові обов’язки.

Гр. Т. має намір добиватися справедливості згідно вимог законодавства та відсторонення від займаних посад осіб, винних в цьому свавіллі.

«Пенсіонер Козлов», тел. для уточнень та запитань: 050 422 42 14