ЛЕО. Судовий наказ видано – судовий наказ скасовано ...

ЛЕО. Судовий наказ видано – судовий наказ скасовано ...

05 серпня 2019 року суддя Сєвєродонецького міського суду видав судовий наказ про стягнення з сєвєродочанина гр. К. заборгованості за спожиту електроенергію на користь ТОВ «ЛЕО» в розмірі 2 392.10 грн.
Гр. К. не погодився з вимогами ТОВ «ЛЕО» і подав заяву про скасування судового наказу.
01 жовтня 2019 року суддя Сєвєродонецького міського суду, розглянувши заяву гр. К., ухвалив скасувати раніше виданий судовий наказ.
Трохи докладніше можно прочитати в Єдиному державному реєстрі судових рішень http://reyestr.court.gov.ua/Page/2 (справа № 428/7926/19).

Ну, а хто бажає взнати: чим же мотивував гр. К. свої заперечення – ласкаво прошу почитати детально його заперечення.

«Вимоги Стягувача не відповідають фактичним обставинам, зазначеним у заяві Стягувача та доданих до неї для підтвердження цих вимог доказів, з наступних підстав:

► І. Згідно Договору про користування електричною енергією № 73-229-042 від 20.09.2004 р. (далі – Договір):
«5.2. Оплата за електричну енергію, спожиту за розрахунковий період, здійснюється Споживачем на підставі рахунку Електропосгачальника».
5.3. Електропостачальник виписує рахунок ...».
5.4. Електропостачальник направляє Споживачу рахунок на оплату електроенергії...
5.5. Споживач зобов'язаний оплатити рахунок Електропостачальника ...

ТОВ «ЛЕО» не надає рахунки, розрахункові (платіжні) або інші документи, які підтверджують виконання договору, учасником якого є споживач.
Без вказаних документів я не можу вияснити правильність виконання вимог нормативно-правових актів (далі – НПА) та правильність розрахунку плати за послуги ТОВ «ЛЕО». Навіть розмір щомісячної плати мені невідомий.

Вимоги пунктів 5.2 ... 5.4 Договору не можуть бути проігноровані або змінені через те, що вони закріплені законодавчо наступними НПА:

- Закон України «Про житлово-комунальні послуги» від 24 червня 2004 р., № 1875-15 (далі - Закон № 1875-15).
Платіжний документ передбачений статтею 32 цього Закону.

- Закон України «Про захист прав споживачів».
Стаття 10.
8. Виконавець залежно від характеру і специфіки виконаної роботи (наданої послуги) зобов'язаний видати споживачеві розрахунковий документ, що засвідчує факт виконання роботи (надання послуги).
Стаття 21.
1. ... права споживача вважаються в будь-якому разі порушеними, якщо:
8) документи, які підтверджують виконання договору, учасником якого є споживач, своєчасно не передано (надано) споживачу.

ТОВ «ЛЕО» не виконало вимоги пунктів 5.2 ... 5.4 Договору, Закону № 1875-15 та Закону України «Про захист прав споживачів».
Відсутні документі, які підтверджують виконання договору, виконаний об’єм послуг та підтвердженя нарахованої суми оплати.

В заяві ТОВ «ЛЕО» відсутні докази правильності щомісячних нарахувань за послуги електропостачання і неможливо провірити їх правильність через відсутність методики нарахування.

► ІІ. Згідно пункту 5.6 Договору «У разі неотримання, з незалежних від нього причин, рахунку на оплату електроенергії до 10 числа місяця, слідуючою за розрахунковим, Споживач зобов’язаний здійснити самостійно оплату електроенергії ... за розрахунковою книжкою».
По-перше, факт неотримання рахунку буде завжди через те, що ТОВ «ЛЕО» цей рахунок не направляє.
По-друге, Споживач не може самостійно зробити розрахунок через відсутність в Договорі методики (формули) розрахунку або посилання на конкретну статтю конкретного НПА, в якій вказана методика розрахунку.
Методику розрахунку щомісячної оплати за послуги електропостачання ТОВ «ЛЕО» мені не повідомило. В Договорі між мною та ТОВ «ЛЕО) № 73-229-042 про користування електричною енергією побутовим споживачем від 20.09.2004 р. методика розрахунку відсутня.
Навіть в заяві ТОВ «ЛЕО» до міського суду на видачу судового наказу методика, формула розрахунку або посилання на НПА, в якому вказана методика розрахунку, не наводиться.

А для проведення розрахунку щомісячної плати за спожиту електроенергію необхідно враховувати десяток параметрів (вихідних даних):
а) вартість 1 квт*год електроенергії в денний період при місячному споживанні до 100 квт*год на місяць (0.90 грн/кВт*год);
б) вартість 1 квт*год електроенергії в нічний період (нічний зонний коефіцієнт = 0.5) при місячному споживанні до 100 квт*год на місяць (0.45 грн/кВт*год);
в) вартість 1 квт*год електроенергії в денний період при місячному споживанні понад 100 квт*год на місяць (1.68 грн/кВт*год);
г) вартість 1 квт*год електроенергії в нічний період (нічний зонний коефіцієнт = 0.5)при місячному споживанні понад 100 квт*год на місяць (0.84 грн/кВт*год);
д, е, є, ж) вартість 1 квт*год при врахуванні пільги «Дитина війни» (знижка 25 %) для випадків пунктів «а, б, в, г».
з) коефіцієнт співвідношення між кількістю спожитої електроенергії до 100 квт*год і понад 100 квт*год та денним і нічним споживанням;
и) методика розрахунку в випадку призначення (непризначення) субсидії.

По доданим до заяви даним неможливо зробити розрахунок щомісячної плати за надані послуги.
Наприклад,
за 11.2018 р. надано послуг 254 квт*год, нарахована плата: 216.24 грн;
за 09.2018 р. надано послуг 255 квт*год, нарахована плата: 224.31 грн.
Різниця в споживанні дорівнює 1 квт*год, а в нарахуванні плати – 8.07 грн.

► ІІІ. Вважаю пункт 5.6 Договору нікчемним: він дозволяє ТОВ "ЛЕО", порушувати вимоги діючого законодавства (Закон № 1875-15, Закон України «Про захист прав споживачів»), згідно яких виконавець повинен надати документи, які підтвердждують виконання послуг.

► ІV. Згідно пункту 4.4.4 Договору ТОВ "ЛЕО" Електропосгачальник безплатно здійснює планові повірки приладів обліку.
Така ж норма встановлена Правилами користування електричною енергією для населення (пункт 38, 40), Законом України Про метрологію та метрологічну діяльність (стаття 17, пункт 3).

Були також порушені: Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України №1747 від 13.10.2016 «Про затвердження міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, за категоріями»; Постанову КМУ №474 від 08.07.2015 «Про затвердження Порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт»; Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України №193 від 08.02.2016 «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів».

Використання неповірених засобів вимірювальної техніки законодавством не передбачено. Виходячи з даних, приведених в «Общая карточка», яка додана до заяви ТОВ «ДЕО» в міський суд, планова держповірка встановленого електролічильника типу NP-06 TD MME.1F.1SM-U, яка повинна проводитися 01.07.2014 р., «ПРОСРОЧЕНА».

► V. При визначенні розміру боргу не врахована сума 209.80 грн, стягнута на мою користь з ТОВ «ЛЕО» судовим рішенням від 22.05.2018 (справа № 428/12940/17) за порушення ТОВ "ЛЕО" умов Договору та вимог діючих НПА.
Суд прийшов до висновку, що відповідач ПАТ «Луганське енергетичне обєднання» в особі Сєвєродонецького РЕМ неправомірно відключив від електропостачання належну позивачу гр. К. квартиру в період з 18.09.2017р. по 28.09.2017 р.
Впродовж 11 днів мене неправомірно позбавляли елементарних умов існування.

► VІ. В заяві представник Заявника пише: «ТОВ “Луганське енергетичне об’єднання” прийняті на себе зобов’язання виконало в повному обсязі».
Це не відповідає дійсності, що підтверджується судовим рішенням та наведеними мною фактами порушення посадовими особами ТОВ «ЛЕО» умов Договору та вимог НПА.

► VІІ. За два роки я неодноразово звертався до органів місцевого самоврядування з заявами про складання графіку реструктуризації заборгованості за послуги ЖКП (в т. ч., і ТОВ «ЛЕО».
Останню заяву, від 19 серпня 2018 р., вих. № 844.К(01)-2, на ім’я голови постійно діючої комісії з розгляду питань реструктуризації заборгованості плати за утримання житла (квартирної плати) та плати за житлово-комунальні послуги, зареєстровано в міськраді 19.08.2019 р. вх. № К-6243. Копію заяви додаю.

З приведених фактів видно, що ТОВ «ЛЕО» постійно порушувало умови Договору, вимоги НПА, і з доданих до заяви документів неможливо зробити розрахунок істинної суми щомісячних оплат.

Таким чином, зазначений ТОВ «ЛЕО» розмір заборгованості за надання послуг не є безспірною сумою, тому і не може бути розглянуто у наказному проваджені.

Відповідно до ст. 170 ЦПК України, боржник має право протягом п’ятнадцяти днів з дня отримання копії судового наказу та доданих до неї документів подати заяву про його скасування.
Судовий наказ було отримано 13 серпня 2019 р., що підтверджується поштовим повідомленням про вручення листа з зазначеним судовим наказом.

На підставі викладеного та керуючись ЦПК України, -

ПРОШУ:

1. Прийняти заяву про скасування судового наказу до розгляду.
2. Скасувати судовий наказ, виданий суддею Сєвєродонецького міського суду від 05 серпня 2019 р., справа № 428/7926/19 про стягнення з мене заборгованості у сумі 2 392.10 грн на користь ТОВ «ЛЕО».

«Пенсіонер Козлов», телефон для уточнень: 050 422 42 14
 

Комментарии для сайта Cackle