Як Луганська ОВЦА «захищає» права громадян ...

Як Луганська ОВЦА «захищає» права громадян ...

     Мешканець м. Сєвєродонецька гр. С. 03 вересня 2019 р. звернувся до Прем’єр-міністра України із скаргою на дії (бездіяльність) посадових осіб місцевого самоврядування м. Сєвєродонецька, які порушують вимоги діючого законодавства та порушують законні права гр. С., надані йому діючим законодавством.
     З Секретаріату Кабінету Міністрів України скаргу гр. С. за рееєстраційним номером 9652651/Д1 переслали в Луганську обласну державну адміністрацію - Луганську обласну військово-цивільну адміністрацію (далі - ЛОДА) для розгляду та прийняття рішення в зв'язку з порушенням діючого законодавства та порушенням законних прав гр. С.
     Минув визначений Законом України "Про звернення громадян" місячний термін для розгляду та надання відповіді, але відповідь з ЛОДА так і не надійшла.
     Через два з гаком місяці гр. С. виявив в поштовій скринці довгоочікуваний лист, датований 07.11.2019 р. з вихідним № 5399, який, як вказано в листі, є відповіддю на вищевказаний лист 9652651/Д1 з Секретаріату Кабінету Міністрів України в ЛОДА.
     Але підписаний лист був не посадовою особою ЛОДА, а ... (ким би ви думали?) ... заступником міського голови м. Сєвєродонецька.
     Питання, звичайно, не було вирішене.
     Не може ж заступник міського голови за скоєне ним порушення вимог діючого законодавства "сам себе відшмагати".
     Ось так "працюють" посадові особи ЛОГА з "новими обличчями".
     Це чергове порушення посадовими особами ЛОДА вимог частини четвертої статті 7 Закону України "Про звернення громадян":
     «Забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються».

     Крім того, посадовці ЛОДА зовсім не розглянули скаргу, порушивши вимоги вказаного Закону:
     Скарга розглянута (вірніше, - не розглянута) з порушенням вимог статті 19 Закону:
     Органи державної влади, їх керівники та інші посадові особи в межах своїх повноважень зобов'язані:
     - об'єктивно, всебічно і вчасно перевіряти заяви чи скарги;
     (ні об'єктивно, ні всебічно, ні вчасно не перевірили скаргу. Вірніше, – зовсім не розглянули).
   

 - невідкладно вживати заходів до припинення неправомірних дій, виявляти, усувати причини та умови, які сприяли порушенням;
     (не тільки невідкладно, а зовсім не вжили заходів до припинення неправомірних дій; не виявили, не усунули причини та умови, які сприяли порушенням).

     - скасовувати або змінювати оскаржувані рішення у випадках, передбачених законодавством України, якщо вони не відповідають закону або іншим нормативним актам, невідкладно вживати заходів до припинення неправомірних дій, виявляти, усувати причини та умови, які сприяли порушенням;
     (не виконано).

     - забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв'язку з заявою чи скаргою рішень;
     (не забезпечили ...)
     - письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи скарги і суть прийнятого рішення;
     («повідомили», але не результати перевірки заяви чи скарги, тому, що ніякої перевірки не було. Суть прийнятого рішення не повідомили через те, що ніякого рішення не було прийнято).


     - вирішувати питання про відповідальність осіб, з вини яких було допущено порушення;
     (питання про відповідальність осіб, з вини яких було допущено порушення не вирішили через те, що винних осіб не було виявлено).


     - у разі визнання заяви чи скарги необгрунтованою, - роз'яснити порядок оскарження прийнятого за нею рішення;
     (заяви та скарги не визнали необґрунтованими, їх просто не розглянули).


     - не допускати безпідставної передачі розгляду заяв чи скарг іншим органам;
     (самі не розглянули, передали на розгляд тому, на кого скаржиася).

     Стаття 24. Особи, винні у порушенні ЗУ «Про звернення громадян», несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законодавством України».

     Вказані правопорушення підпадають під статтю 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Незаконна відмова у прийнятті та розгляді звернення, інше порушення Закону України «Про звернення громадян».

     Порушені права, надані статтею 40 Конституції України.
     Стаття 40. Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.
     Звернення не розглянули, не надали обґрунтовану відповідь, порушили строк надання відповіді.

     А, згідно Указу Президента України № 109/2008 від 07.02.2008:
     «державні органи влади зобов’язані забезпечити реалізацію конституційних прав громадян на письмове звернення, обов'язкове одержання обгрунтованої відповіді, неухильного виконання норм Закону України «Про звернення громадян» зокрема, щодо: "недопущення надання неоднозначних, необгрунтованих або неповних відповідей за зверненнями громадян"».

     Забули, мабуть, посадовці ЛОДА про свої обов’язки, викладені в Законі України Про місцеві державні адміністрації
     Стаття 2. Основні завдання місцевих державних адміністрацій
     Місцеві державні адміністрації в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечують:
     1) виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня;
     2) законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян;
     Стаття 13. Питання, що вирішуються місцевими державними адміністраціями
     До відання місцевих державних адміністрацій у межах і формах, визначених Конституцією і законами України, належить вирішення питань:
     1) забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;
     Стаття 23. Повноваження в галузі соціального забезпечення та соціального захисту населення
Місцева державна адміністрація:
     5) забезпечує в установленому порядку надання населенню субсидій на житлово-комунальні послуги;
     Стаття 38. Відносини місцевих державних адміністрацій з громадянами
Місцеві державні адміністрації забезпечують додержання прав і свобод громадян.
     Громадяни звертаються до місцевих державних адміністрацій у вирішенні питань, що належать до сфери повноважень місцевих державних адміністрацій.
     Посадові особи місцевих державних адміністрацій зобов'язані розглянути звернення громадян і не пізніше ніж у визначений законом термін прийняти рішення або дати обгрунтовану відповідь.

     Нічого з вказаного в Законі посадові особи ЛОДА не виконали.
     Не забезпечили, не розглянули, не вирішили, не прийняли, не надали.


     Забули, мабудь, посадовці ЛОДА про свої обов’язки, за виконання яких одержують оплату з податків громадян, права яких вони повинні захищати.
     Добре «влаштувались»: обов’язки не виконують, а гроші одержують ...
     Мабуть, не менше мінімальної зарплати.

     Ось такі «захисники» прав громадян мешкають в ЛОДА.
     Можете звертатись ...
     Можливо, «захистять» ... У всякомі разі, Ваші гроші з Ваших податків одержать.

«Пенсіонер Козлов», тел. для уточнень: 050 422 42 14
 

Комментарии для сайта Cackle