Чи виконує народний депутат України О. Кузнєцов свої обов’язки. Думка виборця

Чи виконує народний депутат України О. Кузнєцов свої обов’язки. Думка виборця

Народний депутат України Кузнєцов Олексій Олександрович був обраний від партії «Слуга народу» на парламентських виборах 2019 року (виборчий округ № 106, в який входить і м. Сєвєродонецьк). Народився в м. Сєвєродонецьку, кандидат економічних наук.

Виборець, мешканець м. Сєвєродонецька, громадянин К. поділився своїми враженнями про роботу народного депутата О. Кузнєцова , які я (з дозволу гр. К.) доводжу до відома виборців.

Гр. К., згідно з вимогами Закону України «Про звернення громадян» та іншими нормативно-правовими актами (НПА), направив звернення до народного депутата України О. Кузнєцова, в якому просив допомоги в вирішення його проблеми, вважаючи, що органи місцевого самоврядування та центральні органи влади порушують його законні права.

Згідно:

Конституція України.
Стаття 40. Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Закон України «Про статус народного депутата України».
Стаття 7. Взаємовідносини народного депутата України з виборцями
2. Народний депутат відповідно до закону розглядає звернення виборців, вживає заходів для реалізації їх законних вимог.

Стаття 17.
5. Народний депутат як представник державної влади у разі порушення прав, свобод і інтересів людини та громадянина, що охороняються законом, та інших порушень законності має право на місці вимагати негайного припинення порушення або звертатися з вимогою до відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників підприємств, установ та організацій припинити такі порушення. У разі порушення законності народний депутат може звернутися з депутатським зверненням до відповідних посадових осіб правоохоронних органів чи органів виконавчої влади, що здійснюють державний контроль у відповідній галузі.
Посадові особи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ та організацій, а також працівники правоохоронних органів, до яких звернуто вимогу народного депутата про припинення порушення законності, зобов'язані негайно вжити заходів щодо усунення порушення, а за необхідності - притягнути винних до відповідальності з наступним інформуванням про це народного депутата. У разі невжиття заходів щодо усунення порушення посадові особи несуть дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність у встановленому законом порядку.

Закон України «Про звернення громадян»
Стаття 19. Обов'язки органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, засобів масової інформації, їх керівників та інших посадових осіб щодо розгляду заяв чи скарг
Органи державної влади і місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, засоби масової інформації, їх керівники та інші посадові особи в межах своїх повноважень зобов'язані:
об'єктивно, всебічно і вчасно перевіряти заяви чи скарги;
скасовувати або змінювати оскаржувані рішення у випадках, передбачених законодавством України, якщо вони не відповідають закону або іншим нормативним актам, невідкладно вживати заходів до припинення неправомірних дій, виявляти, усувати причини та умови, які сприяли порушенням;
забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв'язку з заявою чи скаргою рішень;
у разі визнання заяви чи скарги необгрунтованою роз'яснити порядок оскарження прийнятого за нею рішення;

Стаття 20. Термін розгляду звернень громадян
Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

Гр. К. в діях (бездіяльності) народного депутата України О. Кузнєцова вбачає наступгі порушення вимог діючого законодавства:

В своїй відповіді від 22.01.2020р., вих. №194, народний депутат пише:
«Ваше звернення від 06.01.2020 р. уважно розглянуто, але, нажаль повинен повторно повідомити Вас про неможливість вирішення мною, як народним депутатом, поставлених Вами в заяві питань.
Всі повинні діяти у межах чинного законодавства, в тому числі і народні депутати України.
Діюче законодавство чітко розмежує повноваження законодавчої, виконавчої та судової влади. При цьому, законодавча влада не має права втручатися у діяльність виконавчої влади.
Таким чином, в мене немає повноважень сприяти отриманню Вами субсидію у іншому порядку, ніж передбачено діючим законодавством.
Тому повторно роз’яснюю, що вирішити Ваше питання можливо тільки у встановленому законом порядку, який Вам вже роз’яснено в попередніх відповідях на Ваші звернення».

1. Олексій Олександрович:
вказує дату подання (прийому) звернення гр. К.: 06.01.2020р.;
вказує дату написання відповіді: 22.01.2020р.
Лист був відправлений 18.02.2020р., що підтверджується поштовим штемпелем на конверті. Також в цьому можно переконатися в реєстрі поштових відправлень (http://ukrposhta.ua/vidslidkuvati-forma-poshuku: Відстеження посилок Укрпошти), вказавши номер відправлення, вказаний на поштовому конверті: 0600000064189.
Вбачається якась невідповідність, якщо не фальсифікація, і датою надання відповіді слід вважати 18.02.2020р.

В передвиборній програмі кандидат в депутати пише: «Щоб зміни стали справжніми і їхній позитивний результат відчув на собі кожен громадянин, потрібно, щоб до парламенту прийшли порядні та чесні люди».
Гр. К. вважає, що після спілкування з представником партії «Слуга народу» не відчув на собі позитивного результату від дій / бездіяльності народного депутата О. Кузнєцова.

Згідно Конституції України, «зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк».
Згідно Закону «Про звернення громадян» звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а не 42 дня, як виходить у О. Кузнєцова.

2. В листі О. Кузнєцов пише: «Ваше звернення від 06.01.2020 р. уважно розглянуто, але, нажаль ...».
Виходячи з того, що гр. К. в своєму зверненні від 06 січня 2020 р., вих. № 896КЕ(17), просив: «Вирішити (або посприяти вирішенню) питання призначення мені розміру оплати за послуги ЖКП за весь період порушень, згідно вимог Постанови ВР в розмірі не більше 15 відсотків фактично отриманого сукупного доходу сім'ї», а народний депутат жодним словом не торкнувся цієї постанови, згідно якої:
«Постанова Верховної Ради України Про оплату житлово-комунальних послуг населенням України. Документ 512-14 (далі – Постанова ВР):
«Значне падіння життєвого рівня населення в результаті підвищення цін на споживчі товари, зростання заборгованості по заробітній платі і пенсіях зумовлює подальше збільшення заборгованості громадян за житлово-комунальні послуги.
Для забезпечення конституційних прав громадян України і недопущення звуження їх змісту та обсягів (статті 22 і 48 Конституції України (254к/96-ВР) Верховна Рада України постановляє:
1. Встановити плату за житло і комунальні послуги не більше 15 відсотків фактично отриманого сукупного доходу сім'ї. Рівень сукупного доходу сім'ї і частка плати за житлово-комунальні послуги у цьому доході встановлюються на підставі декларування доходів усіх членів сім'ї».

Ніякого розгляду цього питання, а тим більше «уважного розгляду» О. Кузнєцов не зробив, порушивши вимоги НПА.

Порушення прав гр. К. полягає в тому, що йому нараховують плату за комунальні послуги більше 15 % фактично отриманого сукупного доходу сім'ї, чим порушуються вимоги Постанови ВР.
А невиконанням вимог Постанови ВР порушено права гр. К., які не поновлені народним депутатом, що є порушенням вимог Закону України «Про звернення громадян»:
«забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв'язку з заявою чи скаргою рішень»
та Закону України «Про статус народного депутата України»:
« Народний депутат відповідно до закону розглядає звернення виборців, вживає заходів для реалізації їх законних вимог».
Народний депутат, відповідно до закону, не вжив заходів для реалізації законних вимог гр. К. та не вжив заходів для реалізації його законних вимог.

3. В зверненні до народного депутата гр. К. просив: «Вирішити (або посприяти вирішенню) питання призначення мені субсидій за весь період з травня 2017 р. по квітень 2020 р. без вимог про укладання договорів реструктуризації заборгованості за послуги ЖКП (або в інший спосіб), через те, що процедура (механізм) реструктуризації заборгованості на законодавчому рівні не визначена».
Через цю «невизначеність» гр. К. не призначають субсидію, що також є порушенням вимог Постанови ВР.

Ця «невизначеність» підтверджується листом з Міністерства розвитку громади та територій (Мінрегіон) від 26.11.19 р. вих. № 7/10.1/18845-19 (по зверненню народного депутата Степана Кубіва), який підписала директор Департаменту економіки систем життєзабезпечення Мінрегіону Н. Хоцянівська, сказано:
«... Наразі процедура (механізм) реструктуризації заборгованості на законодавчому рівні не визначена, оскільки вищезазначеними Законами було регламентовано порядок реструктуризації заборгованості, що виникла станом на 01.07.2003 та 01.12.2006.
Цей лист є в наявності у гр. К.

Таке ж формулювання наводиться в роз’ясненні:
Мінрегіон. Департамент економіки систем життєзабезпечення роз´яснює: 20.06.2017. «Щодо реструктуризації заборгованості населення за спожиті житлово-комунальні послуги».
http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/zhkh/tarif/upravlinnya-ekonomiki-sistem-zhittyezabezpechennya-roz-yasnyuye/shhodo-restrukturizatsiyi-zaborgovanosti-naselennya-za-spozhiti-zhitlovo-komunalni-poslugi/
«Наразі процедура (механізм) реструктуризації заборгованості на законодавчому рівні не визначено, оскільки терміни дії норм зазначених законів вичерпано».
«На законодавчому рівні» - це вже прерогатива Верховної Ради, депутатом якої є О. Кузнєцов, і який, як я вважаю, узнавши про цю «невизначеність», повинен ініціювати розробку такого закону, внести на розгляд ВР та прийняти його.
Чи зробив це народний депутат? Вважаю, що не зробив
 

4. Навіть, якщо заява (скарга) є необґрунтованою, то О. Кузнєцов не виконав вимогу Закону України «Про звернення громадян»:
«у разі визнання заяви чи скарги необгрунтованою роз'яснити порядок оскарження прийнятого за нею рішення».
Як видно з тексту наданої відповіді, народний депутат не роз'яснив порядок оскарження прийнятого за нею рішення, що є черговим порушенням вимог законодавства О. Кузнєцовим.

«Пенсіонер Козлов», тел. для уточнень: 050 422 42 14