Чи виконує ЛОДА та її чиновники свої обов’язки по захисту соціальних прав мешканців області ...

362.. Чи виконує ЛОДА та її чиновники свої обов’язки по захисту соціальних прав мешканців області ...

Робота чиновників оцінюється не тільки мільйонними сумами в звітах, але також і відношенням ло простого громадянина, який потребує захисту з боку держави.

Відповідно до вимог:

  - Конституція України
Стаття 40. Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

   - Закон України «Про звернення громадян»
Стаття 19.
Органи державної влади і місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, засоби масової інформації, їх керівники та інші посадові особи в межах своїх повноважень зобов'язані:
об'єктивно, всебічно і вчасно перевіряти заяви чи скарги;
скасовувати або змінювати оскаржувані рішення у випадках, передбачених законодавством України, якщо вони не відповідають закону або іншим нормативним актам, невідкладно вживати заходів до припинення неправомірних дій, виявляти, усувати причини та умови, які сприяли порушенням;
письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи скарги і суть прийнятого рішення;
вживати заходів щодо відшкодування у встановленому законом порядку матеріальних збитків, якщо їх було завдано громадянину в результаті ущемлення його прав чи законних інтересів, вирішувати питання про відповідальність осіб, з вини яких було допущено порушення, а також на прохання громадянина не пізніш як у місячний термін довести прийняте рішення до відома органу місцевого самоврядування, трудового колективу чи об'єднання громадян за місцем проживання громадянина;
у разі визнання заяви чи скарги необгрунтованою роз'яснити порядок оскарження прийнятого за нею рішення;
не допускати безпідставної передачі розгляду заяв чи скарг іншим органам

- Закон України. Про місцеві державні адміністрації.
Стаття 2. Основні завдання місцевих державних адміністрацій
Місцеві державні адміністрації в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечують:
1) виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня;
2) законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян;
Стаття 13. Питання, що вирішуються місцевими державними адміністраціями
До відання місцевих державних адміністрацій у межах і формах, визначених Конституцією і законами України, належить вирішення питань:
1) забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;
Стаття 23. Повноваження в галузі соціального забезпечення та соціального захисту населення
Місцева державна адміністрація:
5) забезпечує в установленому порядку надання населенню субсидій на житлово-комунальні послуги;
Стаття 25. Повноваження в галузі забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян
Місцева державна адміністрація:
1) забезпечує виконання Конституції та законів України, рішень Конституційного Суду України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади;
Стаття 38. Відносини місцевих державних адміністрацій з громадянами
Місцеві державні адміністрації забезпечують додержання прав і свобод громадян.
Громадяни звертаються до місцевих державних адміністрацій у вирішенні питань, що належать до сфери повноважень місцевих державних адміністрацій.
Посадові особи місцевих державних адміністрацій зобов'язані розглянути звернення громадян і не пізніше ніж у визначений законом термін прийняти рішення або дати обгрунтовану відповідь.

Сєвєродончанин, громадянин К. багаторазово звертався до ЛОДА з проханням вирішити проблеми, пов'язані з важкими життєвими обставинами.

В своїх зверненнях він пише:
«від громадянина України, людини, нездатної до самообслуговування,потребуючого постійного стороннього догляду (копію висновку ЛКК надаю),«прикутого» до ліжка, неспроможного стати на ноги через трофічні виразки (незаживаючі рани), пенсіонера,який п’ять років не бачить сонця, зеленої трави, білого снігу, а тільки хмари та пролітаючих голубів, 1943 р. н., з 45-річним стажем,ветерана праці, дитини війни, члена сім’ї загиблого в ВВВ,

► 1. ОСНОВНЕ, Мене позбавляють права на одержання субсидій на житлово-комунальні послуги, передбачені законодавством. Мені з травня 2017 р. не призначають субсидії через наявність нереструктуризованої заборгованості за послуги житлово-комунальних підприємств – надавачів послуг (ЖКП). По даним міської ради (лист від 23.06.20, № 2640) сумарна заборгованість станом на 01.04.2020 р. становить 37002.78 грн.
Реструктуризувати заборгованість не можу з трьох причин:
• 1. Рішенням «Постійно діючої комісії з розгляду питань реструктуризації заборгованості плати за утримання житла та плати за комунальні послуги» (створеною Сєвєродонецькою міською радою), від 13.11.2019р. мені відмовлено в реструктуризації заборгованості, посилаючись на те, що, згідно Порядку погашення реструктуризованої заборгованості та внесення поточних платежів за житлово-комунальні послуги, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.06.2003р. № 976, реструктуризованою може бути заборгованість громадян з квартирної плати, плати за житлово-комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію, що утворилася на 1 липня 2003р. і заборгованість за надані 'послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території і комунальні послуги, що утворилася станом на 1 грудня 2006 року.
На теперішній час змін до Порядку не внесено, і реструктуризація боргів, які утворилися на більш пізній час законодавством не передбачено.
Копію протоколу № 4 від 13.11.2019р. надаю.
• 2. За признанням Мінрегіону, процедура (механізм) реструктуризації заборгованості на законодавчому рівні не визначена.
• 3. ЖКП пропонують умови реструктуризації, згідно яких загальна сума щомісячної оплати реструктуризованої заборгованості та поточних платежів по всім ЖКП доходить, за останніми пропозиціями в квітні 2020 р., до 88 % від моєї пенсії, що протирічить вимогам добросовісності, розумності та справедливості, передбаченими Цивільним кодексом України (ЦКУ).

ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ СУБСИДІЇ ВИСУВАЮТЬ УМОВИ, ЯКІ НЕМОЖЛИВО ВИКОНАТИ.
Законодавство дозволяє (і дозволяло) призачати субсидії без реструктуризації заборгованості, але місцева влада принципово не призначає мені субсидії вже четвертий рік.

Вважаю ці дії помстою посадових та службових осіб місцевої влади за мою активну життєву позицію, яка полягає в викритті незаконних дій та порушень вимог законодавства шляхом публікацій в засобах масової інформації та зверненнями до контролюючих органів.

Таким чином, місцева та центральна влада штучно позбавляють мене права на допомогу від держави (у вигляді субсидій), якої я потребую.
Позбавляючи громадян субсидій, влада позбавляє ЖКП одержувати повну оплату за послуги (обов’язковий платіж споживача плюс призначена за рахунок держбюджету субсидія).

► 2. Мене позбавляють права на оплату за житло і комунальні послуги не більше 15 відсотків фактично отриманого сукупного доходу сім'ї , передбаченого Постановою Верховної Ради України «Про оплату житлово-комунальних послуг населенням України». Документ 512-14.

► 3. З червня 2020 р. Управління праці та соціального захисту населення Військово-цивільної адміністрації м. Сєвєродонецьк Луганської області відмовилося виплачувати компенсацію фізичній особі, яка надавала мені соціальні послуги.
Послуги по цілодобовому догляду за мною та послуги медичної сестри, зокрема, 5 ін’єкцій на добу, я повинен оплачувати зі своєї пенсії\.
Щодобово мені повинні робити 5 ін’єкцій інсуліну.
Для цього необхідно 5 інсулінових шприців на добу (одноразовий шприц коштує 5.38 грн і дорожче). На місяць: 5 шт./добу х 30 діб х 5.36 грн/шт.. = 804 грн/місяць.
Одноразовий шприц використовувати повторно заборонено та небезпечно для здоров’я та життя.
Ціни на одноразові інсулінові шприци в аптеках м. Сєвєродонецька наведені в додатку».

До теперішнього часу ЛОДА не вирішила ці проблеми.
Громадянин К. звертався до ЛОДА з приводу надання матеріальної допомоги. В 2020 році не надали.

«Пенсіонер Козлов», тел. для уточнень: 050 422 42 14.