Чи захищає народний депутат України Юрій БОЙКО законні права та інтереси виборців ...

364..Чи захищає народний депутат України Юрій БОЙКО законні права та інтереси виборців ...

Виборець з Сєверодонецька звернувся до народного депутата Україн, члена Комітету Верховної Ради України з питань прав людини,... , співголови депутатської фракції Політичної партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" у Верховній Раді України, Юрія Анатолійовича Бойка з проханням надати йому допомогу при вирішенні питання непризначення субсидій Управлінням праці та соціального захисту населення (УПтаСЗН), начальник управління: Наталія Василенко.


Виборець одержав лист (вих. № НД/125-642, вх. № 1081Квх.), який прокоментував наступним чином:


«Я одержав лист від народного депутата України Бойка Юрія Анатолійовича.
Вважаю цей лист підтвердженням порушення вимог нормативно-правових актів (далі: НПА), виходячи з наступого.

1. Юрій Анатолійович пише;
«Ваше повторне звернення, що надійшло на мою адресу, уважно розглянуто.
Повідомляю, що порушені Вами питання на підставі депутатського звернення неодноразово розглядалися Міністерством соціальної політики України. За результатами розгляду порушеного питання вам була надана вмотивована відповідь».
Я звертався до Ю. Бойка, і мені незрозуміле його посилання на Мінсоцполітики. Розгляд мого звернення міністерством – це зовсім інша історія, і не звільняє Ю. Бойка від розгляду мого звернення до нього по суті.
Мабуть, забув народний депутат України свої обов’язки, встановлені законодавством.
Нагадую Ю. Бойку (безкоштовно).
- Конституція України.
Стаття 40. Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

- Закон України «Про статус народного депутата України».
Стаття 7. Взаємовідносини народного депутата України з виборцями
2. Народний депутат відповідно до закону розглядає звернення виборців, вживає заходів для реалізації їх законних вимог.
Стаття 17.
5. Народний депутат як представник державної влади у разі порушення прав, свобод і інтересів людини та громадянина, що охороняються законом, та інших порушень законності має право на місці вимагати негайного припинення порушення або звертатися з вимогою до відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників підприємств, установ та організацій припинити такі порушення. У разі порушення законності народний депутат може звернутися з депутатським зверненням до відповідних посадових осіб правоохоронних органів чи органів виконавчої влади, що здійснюють державний контроль у відповідній галузі.
Посадові особи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ та організацій, а також працівники правоохоронних органів, до яких звернуто вимогу народного депутата про припинення порушення законності, зобов'язані негайно вжити заходів щодо усунення порушення, а за необхідності - притягнути винних до відповідальності з наступним інформуванням про це народного депутата. У разі невжиття заходів щодо усунення порушення посадові особи несуть дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність у встановленому законом порядку.
Народний депутат розглядає всі одержані ним пропозиції, заяви та скарги виборців, узагальнює їх, за необхідності вносить відповідні пропозиції до Верховної Ради України та її органів, а також до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
Стаття 24. Обов'язки народного депутата України
Народний депутат зобов'язаний:
1) дбати про благо України і добробут Українського народу, захищати інтереси виборців та держави;
13) розглядати звернення виборців відповідно до вимог та в порядку, встановленому Законом України "Про звернення громадян".
Народний депутат розглядає всі одержані ним пропозиції, заяви та скарги виборців, узагальнює їх, за необхідності вносить відповідні пропозиції до Верховної Ради України та її органів, а також до органів державної влади та органів місцевого самоврядування

2. Юрій Анатолійович пише:
«Також зазначаю, що відповідно до частини 2 статті 8 Закону України «Про звернення громадян» не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання.
У зв’язку з чим, змушений, на жаль, повідомити про неможливість вжиття подальших заходів депутатського реагування.».
Ю. Бойко, посилаючись на частину 2 статті 8 Закону України «Про звернення громадян», навів неповне формулювання вимог вказаного закону, яка виглядає так:
«Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті».
Жодне з моїх питань, викладених в зверненнях до Ю. Бойка, не вирішено по суті, і відмова в розгляді мого звернення є протизаконною та такою, що порушує права, надані мені Конституцією України, Законом України «Про звернення громадян», Законом України «Про статус народного депутата України», та іншими НПА.
Можливо, неспроможний вирішити, або, пробачте, «клепки» недостатньо.
В такому разі пропоную Ю. Бойку написати заяву про звільнення з посади народного депутати і не одержувати даремно плату за рахунок виборців.

При цьому не виконані вимоги Закону України «Про звернення громадян»:

Стаття 7.
Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов'язковому прийняттю та розгляду.
Стаття 15.
Органи державної влади, місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники та посадові особи підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, до повноважень яких належить розгляд заяв (клопотань), зобов'язані об'єктивно і вчасно розглядати їх, перевіряти викладені в них факти, приймати рішення відповідно до чинного законодавства і забезпечувати їх виконання, повідомляти громадян про наслідки розгляду заяв (клопотань).

Якщо Ю. Бойко вважає, що питання, порушені в зверненні, не входять до його повноважень, то повинен був діяти згідно з вимогами частини 3 статті 7 Закону України «Про звернення громадян»:
«Якщо питання, порушені в одержаному органом державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, об'єднаннями громадян або посадовими особами зверненні, не входять до їх повноважень, воно в термін не більше п'яти днів пересилається ними за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обгрунтованого рішення органом чи посадовою особою, воно в той же термін повертається громадянину з відповідними роз'ясненнями.».
Ю. Бойко не виконав ці вимоги законодавства.

3. Значну увагу в листі Ю. Бойко приділяє питанню взаємовідносин з судами.
Наголошую на тому, що в зверненні від 04 грудня 2020 р., вих. № 1052КЕ(08)-ВР я не прошу депутата впливати будь-яким чином на судові органи.

- Згідно Закону України «Про звернення громадян»:
Стаття 24. Особи, винні у порушенні цього Закону, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законодавством України.
Стаття 28. Контроль за дотриманням законодавства про звернення громадян відповідно до своїх повноважень здійснюють Верховна Рада України, народні депутати України, Президент України, Кабінет Міністрів України, Уповноважений з прав людини Верховної Ради України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські, районні, районні в містах Києві та Севастополі державні адміністрації, сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі комітети, депутати місцевих рад, а також міністерства, інші центральні органи виконавчої влади щодо підпорядкованих їм підприємств, установ та організацій.

ВИСНОВКИ:
1. Народний депутат України Ю. Бойко не тільки не розглянув та не вирішив питання, викладені в моєму зверненні, згідно з вимогами Закону України «Про звернення громадян» та інших НПА, а навіть не переслав звернення на розгляд компетентному органу, через що моє звернення фактично не розглянуте.
2. При розгляді звернення Ю. Бойко не врахував вимоги Указу Президента України № 109/2008 від 07.02.2008:
«державні органи влади зобов’язані забезпечити реалізацію конституційних прав громадян на письмове звернення, обов'язкове одержання обгрунтованої відповіді, неухильного виконання норм Закону України «Про звернення громадян» зокрема, щодо: "недопущення надання неоднозначних, необгрунтованих або неповних відповідей за зверненнями громадян"».
3. Вважаю, що, виходячи з цих фактів, Ю. Бойко повинен скласти з себе депутатські повноваження, як не спроможний діяти згідно вимог законодавства і виконувати обов’язки народного депутата України по захисту законних прав та інтересів виборців.
4. Відправив скаргу на дії (бездіяльність) народного депутата Уповноваженому Верховної Ради України.
Надії мало. «Ворон ворону ...?»

«Пенсіонер Козлов»