Чи спроможні уповноважені з прав людини захистити порушені права людини, або: «Ворон ворону око не виклює»

382. Чи спроможні уповноважені з прав людини захистити порушені права людини, або: «Ворон ворону око не виклює»
 

Мешканець Сєвєродонецька гр. К. звернувся зі скаргою на порушення законодавства про звернення громадян керівником сєвєродонецької ВЦА. Сарга була передана на розгляд Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини.
Скаргу розглянув головний спеціаліст Управління регіонального представництва в Донецькій та Луганській областях Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Євгеніії ЗОЛОТИХ (далі: «Головний спеціаліст») та надав письмову відповідь гр. К.
     Як видно з листа-відпоіді «Головний спеціаліст» не вирішила питання захисту порушених прав, про що писав гр. К. в зверненні.
     Як вбачається з відповіді, для невирішення порушених прав «Головний спеціаліст» наводить декілька причин:

► 1. «Головний спеціаліст» пише:
«У зв’язку з малозначністю вчиненого правопорушення ... ».
Вважаю, що «Головний спеціаліст» помилково зробив висновок про малозначність вчиненого правопорушення, виходячи з того, що цьому, з точки зору «Головного спеціаліста», правопорушенню в Конституції України присвячена окрема стаття:
Стаття 40. Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Вважаю, що висновки та твердження «Головного спеціалісат» не можуть бути вищими вимог Конституції України Та порушувати вимоги Конституції України.
► 2. «Головний спеціаліст» пише:
«Зважаючи на те, що право заявників поновлено ... ».
«Головний спеціаліст» помиляється, даючи такий висновок, через те, що навіть теоретично порушене право гр. К. не можно поновити. Не можно не надану в установлений законом строк відповідь надати  в установлений законом строк.

► 3. «Головний спеціаліст» пише:
«Крім того, звертаємо Вашу увагу, що у ч.7 ст. 212-3 КУпАП передбачено відповідальність за незаконну відмову у прийнятті та розгляді звернення, інші порушення Закону України «Про звернення громадян».
Законодавством України не визначено що саме відноситься до інших порушень Закону України «Про звернення громадян»».
Поняття «інше», незрозуміле для «Головного спеціаліста», повинно визначатися не в законодавстві України, як пише «Головний спеціаліст», а в тлумачних словниках української мови.

Академічний тлумачний словник (1970—1980)
інш-ий, -а, -е, займ. означ.
1. Який відрізняється від названого, даного; який існує, перебуває не в цьому місці, не в цих обставинах; не цей, не той, другий ...

В нормативно-правових актах (НПА) це слово та однокорінні з ним вживається десятками та сотнями разів:
- Закон України Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини – 32 рази;
- Конституція України – 125 разів;
- Кодекс України про адміністративні правопорушення - 457 разів;
- Цивільний кодекс України – 1369 разів.

Зокрема,
Конституція України
Стаття 8. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та іінші нормативно-правові акти прийаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
Стаття 10. В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.
Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та іінші природні ресурси, які знаходяться в межах території України,
Стаття 17. Збройні Сили України та інші військові формування
Закон України Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
Стаття 4. Правовий статус Уповноваженого – 32 рази
Уповноважений є посадовою особою, статус якої визначається Конституцією України, цим та ііншими законами України.
Уповноважений здійснює свою діяльність незалежно від інших державних органів та посадових осіб.
Стаття 8. Уповноважений не може мати представницького мандата, обіймати будь-які інші посади в органах державної влади, виконувати ііншу оплачувану чи неоплачувану роботу в органах державної влади, ...

Недоцільно в десятках – сотнях випадків в НПА застосування слова «інше» та однокорінних з ним надавати тлумачення та уточнення цих слів.

ВИСНОВКИ:
1. «Головний спеціаліст» не вирішив поновлення порушених прав заявника, показавши свою некомпетентність при розгляді звернення.
2. При розгляді звернення «Головний спеціаліст» керувався не вимогами діючого законодавства, а принципом «Ворон ворону око не виклює».
3. Не дай, Боже, мати в питаннях захисту прав людини таких «спеціалістів, тим паче - «головних».

Гр. К. направив скаргу на «Головного спеціаліста» Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, в якій просить::
1. Розглянути відповідність свої посаді «спеціаліста», тим більше, - «головного» та зробити відповідні висновки.
2. Доручити розгляд скарги кваліфікованому та відповідальному спеціалісту.

«Пенсіонер Козлов», тел. для уточнень: 050 422 42 14
 

Комментарии для сайта Cackle