Чи виконує ОВЦА свої обов’язки

Чи виконує ОВЦА свої обов’язки

Громадянин К., мешканець м. Сєвєродонецька, звернувся до Луганської обласної воєнно-цивільної адміністрації (ОВЦА) зі скаргою на порушення діючого законодавства посадовим особами Сєвєродонецької міськради та товариства з обмеженою відповідальністю «ТАУН СЕРВІС» (вих. № 705К).
В скарзі мова йшла про порушення керівництвом ТАУН СЕРВІСУ Постанови Кабінету Міністрів України. від 6 серпня 2014 р. № 409 Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування та відсутності реагування на це порушення першого заступника міського голови І. Е. Слєсарєва

Одержав гр. К. відповідь від 08.05.2018, вих. № 15/08-к-74, за підписом директора Департаменту житлово-комунального господарства Віталія Сурая, в якій сказано:
«На виконання доручення заступника голови облдержадміністрації Департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації (далі - Департамент) розглянув Ваше звернення, яке надійшло до інтернет-приймальні Луганської обласної державної адміністрації стосовно дій посадових осіб Сєвєродонецької міської ради та ТОВ «Таун Сервіс» і, в межах компетенції, повідомляє.
Статтями 35, 36 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» передбачено, що місцеві державні адміністрації не мають права втручатися у здійснення органами місцевого самоврядування власних повноважень та у господарську діяльність підприємств.
Оскільки, відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією та Законами України, облдержадміністрація не наділена повноваженнями вирішувати питання, порушені у Вашому зверненні».

Ото так: «не наділена повноваженнями».

Читаємо закон та «наділяємо» Вас, директора Департаменту житлово-комунального господарства ОВЦА, повноваженнями:

Стаття 2. Основні завдання місцевих державних адміністрацій
Місцеві державні адміністрації в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечують:
1) виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня;
2) законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян;

Стаття 13. Питання, що вирішуються місцевими державними адміністраціями
До відання місцевих державних адміністрацій у межах і формах, визначених Конституцією і законами України, належить вирішення питань:
1) забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;

Стаття 16. Здійснення державного контролю місцевими державними адміністраціями
Місцеві державні адміністрації в межах, визначених Конституцією і законами України, здійснюють на відповідних територіях державний контроль за:
8) додержанням правил комунального обслуговування, законодавства про захист прав споживачів;

Стаття 25. Повноваження в галузі забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян
Місцева державна адміністрація:
1) забезпечує виконання Конституції та законів України, рішень Конституційного Суду України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади;

Стаття 38. Відносини місцевих державних адміністрацій з громадянами
Місцеві державні адміністрації забезпечують додержання прав і свобод громадян.
Громадяни звертаються до місцевих державних адміністрацій у вирішенні питань, що належать до сфери повноважень місцевих державних адміністрацій.
Посадові особи місцевих державних адміністрацій зобов'язані розглянути звернення громадян і не пізніше ніж у визначений законом термін прийняти рішення або дати обгрунтовану відповідь.

Закон України Про житлово-комунальні послуги
Стаття 6.
1. До повноважень ... обласних... державних адміністрацій у сфері житлово-комунальних послуг належить:
1) забезпечення дотримання вимог законодавства у цій сфері;
4) взаємодія з органами місцевого самоврядування з питань надання житлово-комунальних послуг та регулювання цін/тарифів у межах своїх повноважень;
6) здійснення контролю цін/тарифів на житлово-комунальні послуги та моніторингу стану розрахунків за них;
7) вирішення інших питань у сфері житлово-комунальних послуг відповідно до законів.

Я вже не говорю про порушення Конституції України.

Дивно: весь текст закону надрукований одним шрифтом, а чиновник Віталій Сурай побачив тільки дві статті (де вказано: чого він не повинен робити), та не побачив п’ять інших статей закону, де вказано, що він зобов’язаний робити, і за що він одержує «зароблену» плату та навіть іноді премії та доплати.
До речі: за рахунок податків громадян.

Як кажуть: «без коментарів».

"Пенсіонер Козлов", тел. для уточнень та запитань: 050 422 42 14