Екологічний податок

ДПІ у м.Сєвєродонецьку повідомляє, що у відповідності із Законом України від 20.11.2012 р. № 5503-YI«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів» змінено ставки  екологічного податку, які діють з 04.01.2013 року.

Платники екологічного податку за 1 квартал 2013 року подають до органів державної податкової служби два додатки, тобто починаючи з 1 січня по 3 січня ц.р. включно за ставками екологічного податку, які діяли з 1 січня по 3 січня ц.р., а з 4 січня по 31 березня п.р. включно згідно закону № 5503.

Згідно з пунктом  2 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України за податковими зобов`язаннями з екологічного податку, що виникли з 1 січня 2013 року до 31 грудня 2013 року включно, ставки податку становлять 75 відсотків від ставок.

Стаття 243   Ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення:

Назва забруднюючої речовини

Ставка податку, гривень за 1 тонну

Азоту оксиди

1434,71

Аміак

269,08

Ангідрид сірчистий

1434,71

Ацетон

538,16

Бенз(о)пірен

1826401,21

Бутилацетат

323,14

Ванадію п'ятиокис

5381,64

Водень хлористий

54,05

Вуглецю окис

54,05

Вуглеводні

81,08

Газоподібні фтористі сполуки

3552,12

Тверді речовини

54,05

Кадмію сполуки

11355,50

Марганець та його сполуки

11355,50

Нікель та його сполуки

57856,17

Озон

1434,71

Ртуть та її сполуки

60816,08

Свинець та його сполуки

60816,08

Сірководень

4610,83

Сірковуглець

2996,33

Спирт н-бутиловий

1434,71

Стирол

10476,57

Фенол

6512,02

Формальдегід

3552,12

Хром та його сполуки

38516,34

 

243.2. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення забруднюючих речовин (сполук), що не увійшли до пункту 243.1 та на які встановлено клас небезпечності:

Клас небезпечності

Ставка податку, гривень за 1 тонну

I

10261,55

II

2350,06

III

350,16

IV

81,08


243.3. Для забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до пункту 243.1 цієї статті та на які не встановлено клас небезпечності (крім двоокису вуглецю), ставки податку застосовуються залежно від установлених орієнтовнобезпечних рівнів впливу таких речовин (сполук) в атмосферному повітрі населених пунктів:

 

Орієнтовнобезпечний рівень впливу речовин (сполук), міліграмів на 1 куб. метр

Ставка податку, гривень за 1 тонну

Менше ніж 0,0001

431955,50

0,0001 - 0,001 (включно)

37009,95

Понад 0,001 - 0,01 (включно)

5112,56

Понад 0,01 - 0,1 (включно)

1434,71

Понад 0,1

54,05


243.4. Ставка податку за викиди двоокису вуглецю становить 0,24 гривні за 1 тонну".

"Стаття 244. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення

244.1. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення у разі здійснення торгівлі на митній території України паливом власного виробництва:

Вид палива

Ставка податку, гривень за 1 тонну

Бензин неетилований

79,90

Бензин сумішевий

65,80

Зріджений нафтовий газ

108,10

Дизельне біопаливо

68,15

Дизельне пальне з вмістом сірки:

 

більш як 0,2 мас. %

79,90

більш як 0,035 мас. %, але не більш як 0,2 мас. %

61,10

більш як 0,005 мас. %, але не більш як 0,035 мас. %

55,22

не більш як 0,005 мас. %

35,25

Мазут

79,90

Стиснений природний газ

54,05

Бензин авіаційний

55,22

Гас

68,15

244.2. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення у разі ввезення палива на митну територію України:

Вид палива

Код товару згідно з УКТ ЗЕД

Опис товару згідно з УКТ ЗЕД

Ставка податку, гривень за 1 тонну

Бензин неетилований

2710 11 41 19
2710 11 41 39
2710 11 41 99
2710 11 45 99
2710 11 49 99

бензини моторні з вмістом свинцю 0,013 г/л або менше

79,90

Бензин сумішевий

2710 11 41 11
2710 11 41 31
2710 11 41 91
2710 11 45 11
2710 11 49 11

бензини моторні з вмістом свинцю 0,013 г/л або менше, із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші

65,80

2710 11 41 19
2710 11 41 39
2710 11 41 99
2710 11 45 99
2710 11 49 99

бензини моторні з вмістом свинцю 0,013 г/л або менше, із вмістом менш як 5 мас. % біоетанолу або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші

Зріджений нафтовий газ

2711 11 00 00

газ природний скраплений (зріджений)

108,10

2711 12 11 00

пропан скраплений (зріджений), для використання як паливо

2711 14 00 00

етилен, пропілен, бутилен і бутадієн скраплені (зріджені)

2711 19 00 00

інші гази нафтові скраплені (зріджені)

Дизельне біопаливо

3824 90 98 00

біодизель

68,15

Дизельне пальне із вмістом сірки

 

важкі дистиляти (газойлі) із вмістом сірки:

 

 

2710 19 49 00

більш як 0,2 мас. %

79,90

 

2710 19 41 30
2710 19 45 00

більш як 0,035 мас. %, але не більш як 0,2 мас. %

61,10

 

2710 19 41 20

більш як 0,005 мас. %, але не більш як 0,035 мас. %

55,22

 

2710 19 41 10

не більш як 0,005 мас. %

35,25

 

 

паливо рідке (мазут):

 

 

2710 19 61 00

не більш як 1 мас. %

35,25

 

2710 19 63 00

більш як 1 мас. %, але не більш як 2 мас. %

55,22

 

2710 19 65 00

більш як 2 мас. %, але не більш як 2,8 мас. %

61,10

 

2710 19 69 00

більш як 2,8 мас. %

79,90

Бензин авіаційний

2710 11 31 00

бензини авіаційні

55,22

Гас

2710 19 21 00

гас, що використовується як паливо для реактивних двигунів

68,15

2710 19 25 00

гас, що використовується як паливо для інших видів двигунів, крім реактивних двигунів

"245.1. Ставки податку за скиди окремих забруднюючих речовин у водні об'єкти:

Назва забруднюючої речовини

Ставка податку, гривень за 1 тонну

Азот амонійний

942,38

Органічні речовини (за показниками БСК 5)

377,19

Завислі речовини

27,03

Нафтопродукти

5543,80

Нітрати

81,08

Нітрити

4628,45

Сульфати

27,03

Фосфати

753,20

Хлориди

27,03

 

245.2. Ставки податку за скиди у водні об'єкти забруднюючих речовин, які не увійшли до пункту 245.1 цієї статті та на які встановлено гранично допустиму концентрацію або орієнтовнобезпечний рівень впливу:

Гранично допустима концентрація забруднюючих речовин або орієнтовнобезпечний рівень впливу, міліграмів на 1 літр

Ставка податку, гривень за 1 тонну

До 0,001 (включно)

98741,38

Понад 0,001 - 0,1 (включно)

71592,29

Понад 0,1 - 1 (включно)

12342,53

Понад 1 - 10 (включно)

1256,11

Понад 10

251,46

 

19. У статті 246Ставки податку за розміщення відходів:

1) у пункті 246.1:

у підпункті 246.1.1 обладнання та приладів, що містять ртуть, елементи з іонізуючими випромінюванням -  "506,44";

у підпункті 246.1.2  люмінесцентні лампи -  "8,81";

2) "246.2. Ставки податку за розміщення відходів залежно від класу небезпеки та рівня небезпечності відходів:

Клас небезпеки відходів

Рівень небезпечності відходів

Ставка податку, гривень за 1 тонну

I

надзвичайно небезпечні

822,52

II

високонебезпечні

29,96

III

помірно небезпечні

7,52

IV

малонебезпечні

2,93

 

малонебезпечні нетоксичні відходи гірничодобувної промисловості

0,29

20. У пункті 247.1 статті 247 цифри "0,0069" замінити цифрами "0,0074".

21. Статтю 248 викласти в такій редакції:

"Стаття 248. Ставки податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк

248.1. Ставки податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк:

Категорія відходів

Ставка податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів (крім відходів, представлених як джерела іонізуючого випромінювання), гривень за 1 куб. метр

Ставка податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів, представлених як джерела іонізуючого випромінювання, гривень за 1 куб. сантиметр

Високоактивні

352509,30

11750,31

Середньоактивні та низькоактивні

6580,17

2350,06

 

         

Комментарии для сайта Cackle