інформация управління статистики про оборот зовнішньої торгівлі товарами міста Сєвєродонецька

За 2012р. оборот зовнішньої торгівлі товарами міста Сєвєродонецька становив 1504,0 млн.дол.США і порівняно з 2011р. збільшився у 1,5 рази.

У зовнішньоторгівельному обороті області на м. Сєвєродонецьк припадає 19,6%, у тому числі 12,4% - експорту та 28,3% - імпорту.

Обсяг експорту зовнішньої торгівлі товарами за 2012р. становив 520,1 млн.дол.США і зменшився на 6,0% порівняно з 2011р., імпорту – 983,9 млн.дол.США і збільшився у 2,2 рази. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 463,8 млн.дол.США (у 2011р. – позитивне сальдо 106,1 млн.дол.США). Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,5.

До країн СНД було експортовано 16,5% усіх товарів, до інших країн світу 83,5% (у 2011р. – відповідно 12,8% і 87,2%).

Найбільші обсяги експортних поставок здійснювалися до Російської Федерації – 12,5% від загального обсягу експорту, Індії – 10,9%, Туреччини – 9,8%, США – 8,7%, Італії – 5,1%, Польщі – 2,9%.

Найбільші імпортні надходження здійснювалися з Російської Федерації – 95,4% від загального обсягу імпорту, Німеччини – 1,1%, Китаю – 0,6%, Білорусі – 0,5%.

Основу товарної структури зовнішньої торгівлі регіону складають мінеральні продукти, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, вироби з каменю, гіпсу, цементу, кераміки, скла.

За 2012р. зовнішньоторговельний оборот міста Сєвєродонецька послугами склав 32,3 млн. дол. США, що становило 74,6% до обороту за 2011р. При цьому обсяги експорту склали 16,7 млн.дол.США, імпорту 15,5 млн.дол.США, у порівнянні з відповідним періодом 2011р. експорт послуг зменшився на 25,4%, а імпорт збільшився на 16,0%.
В структурі експорту послуг переважають послуги в операціях з нерухомістю, здаванням під найм та послуги юридичним особам – 89,9%.

Найбільші обсяги з експорту послуг припадають на таку країну, як Російська Федерація – 65,5% від загального обсягу.

У структурі імпорту переважають послуги готелів і ресторанів – 68,7% від загального обсягу, послуги в операціях з нерухомістю, здаванням під найм та послуги юридичним особам – 25,0%, послуги транспорту та зв’язку – 5,2%.

Серед країн, які надали послуги підприємствам міста переважаюча частка приходиться на Російську Федерацію (84,0% усіх послуг).

У зовнішньоторговельному обороті послуг області на місто Сєвєродонецьк припадає 13,0% загального обсягу, у тому числі на експорт – 9,4%, імпорт – 21,9%.

За 2012р. в економіку міста іноземними інвесторами вкладено 1,6 млн.дол.США прямих інвестицій, що на 97,0% менше, ніж за 2011р.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в економіку міста за весь період інвестування становив 193,0 млн.дол.США, у тому числі з країн ЄС 192,0 млн.дол.США, країн СНД 0,1 млн.дол.США, з інших країн світу 0,9 млн. дол. США.

Начальник управління статистики у м.Сєвєродонецьку Г.О. Овчіннікова
Комментарии для сайта Cackle