Статистика на март 2013г. по населению и транспортным перевозкам

Про діяльність автомобільного транспорту

Підприємствами автомобільного транспорту за січень-березень 2013р. доставлено замовникам 16,6 тис.тонн вантажів, що на 38,9% більше відповідного періоду минулого року. Вантажооборот становив 6,8 млн.ткм. і у порівнянні з січнем-березнем 2012р. збільшився на 27,8%. Питома вага м.Сєвєродонецька в загальному обсязі вантажних перевезень області склала 1,3%, вантажообороту – 4,4%.

У січні-березні 2013р. послугами пасажирського транспорту скористалися 1159,8 тис. пасажирів, пасажирооборот склав 14,2 млн.пас.км. Порівнянно з січнем-березнем 2012р. обсяг відправлених пасажирів зменшився на 5,9%, а пасажирооборот зменшився на 9,6%.

Обсяг перевезених пасажирів фізичними особами у порівнянні з січнем-березнем 2012р. зменшився на 28,4%, пасажирооборот зменшився на 24,0%. Підприємства-юридичні особи обсяг перевезених пасажирів збільшили на 3,6%, пасажирооборот на 3,4%.

Питома вага м.Сєвєродонецька в обсязі пасажирських перевезень, які виконують фізичні особи області склала 2,8%, пасажирообороту – 5,5%.

Демографічна ситуація

Кількість наявного населення Сєвєродонецької міськради, за оцінкою, на 1 березня 2013р. становила 119768 осіб, що на 0,4% менше, ніж на відповідну дату 2012р. Середня чисельність за січень-лютий 2013р. склала 119817 осіб.

Упродовж січня-лютого 2013р. кількість населення зменшилась на 98 осіб, що у 2 рази більше порівняно з відповідним періодом 2012 року. На зміни кількості населення вплинуло природне скорочення на 135 осіб, та міграційний приріст на 37 осіб.

На території Сєвєродонецької міськради у січні-лютому 2013р. народилося 159 дітей. Це складає 83,7% щодо кількості народжених у січні-лютому 2012р. Коефіцієнт народжуваності на 1000 осіб склав 8,2‰ за січень-лютий 2013р. (9,6‰ за січень-лютий 2012р.).

За січень-лютий 2013р. зареєстровано 294 померлих, що на 2,0% менше, ніж у січні-лютому 2012р. Коефіцієнт смертності на 1000 осіб склав за січень-лютий 2013р. 15,2‰ як і у січні-лютому 2012р.

Індекс життєвості (відношення кількості народжених до кількості померлих) за січень-лютий 2013р. становить 0,5 (0,6 у січні-лютому 2012р.).

У січні-лютому 2013р. до Сєвєродонецької міськради прибуло 203 особи, а вибуло – 166 осіб. Механічний приріст складає 37 осіб.

Кількість прибулих порівняно з січнем-лютим 2012р. зменшилася на 40 осіб, а вибулих – на 15 осіб. Коефіцієнт прибуття на 1000 осіб за січень-лютий 2013р. склав 10,5‰ (12,3‰ за січень-лютий 2012р.). Коефіцієнт вибуття на 1000 осіб у січні-лютому 2013р. склав 8,6‰, тоді як у січні-лютому 2012р. – 9,2‰.

Начальник управління статистики у м. Сєвєродонецьку Г.О.Овчіннікова