Реалізація промислової продукції

За січень-травень 2013р. промисловими підприємствами м.Сєвєродонецька реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 3525,2 млн. грн.

У структурі реалізації 91,2% обсягів всієї реалізованої продукції склала продукція переробної промисловості, з якої найбільша частка припадає на продукцію підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості (86,3%). На долю підприємств з машинобудування в загальному обсязі реалізованої продукції приходиться 2,1%, на виробництво гумових і пластмасових виробів приходиться 1,4% обсягів переробної промисловості.

Частка м.Сєвєродонецька в загальному обсязі реалізованої промислової продукції Луганської області склала 12,1%. За розміром цього показника наше місто посідає 3 місце після міст Алчевська, Луганська.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу за січень-травень 2013р. складав 29432,6 грн. (в середньому по області 12883,9 грн.).

В.о. начальника Управління статистики у м.Сєвєродонецьку Л.П. Биканова