Соціально-економічне становище Луганської області за січень-червень 2013 року

Промисловість

У червні 2013р. порівняно з попереднім місяцем та червнем 2012р. індекс промислової продукції становив відповідно 99,4% та 90,5%, за підсумками січня–червня 2013р. – 88,5%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів у січні–червні 2013р. випуск продукції зменшився на 7,0%, у тому числі у добуванні кам’яного вугілля – на 7,4%, інших корисних копалин та розробленні кар’єрів – на 41,4%. Водночас приріст обсягів промислового виробництва одержано у добуванні природного газу – 10,1%, залізних руд – 3,4%.

За січень–червень 2013р. видобуток готового вугілля зменшився проти січня–червня 2012р. на 800,2 тис.т, або на 8,7%. Водночас зросли обсяги видобутку газу природного скрапленого або в газоподібному стані на 22,2 млн.м3 (на 10,2%).

На підприємствах з добування інших корисних копалин, розроблення кар’єрів зменшився видобуток гранул, щебеня (каменю дробленого).

На підприємствах переробної промисловості у січні–червні 2013р. проти січня–червня 2012р. індекс промислової продукції становив 87,0%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв випуск промислової продукції у січні–червні 2013р. залишився на рівні аналогічного періоду 2012р. Приріст обсягів продукції проти січня–червня 2012р. одержано у виробництві готових кормів для тварин – 23,4%, інших харчових продуктів – 19,6%, м’яса та м’ясних продуктів – 4,1%. Водночас скоротилися обсяги продукції на підприємствах з перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків (на 18,5%), виробництва продуктів борошномельно-круп’яної промисловості (на 11,2%), напоїв (на 6,7%), хліба, хлібобулочних і борошняних виробів (на 3,5%), молочних продуктів (на 1,8%), олії та тваринних жирів (на 1,4%).

 У січні–червні 2013р. порівняно з січнем–червнем 2012р. зросло виробництво кормів готових для тварин, що утримують на фермах, крім борошна та гранул із люцерни, на 17,7 тис.т, молока рідкого обробленого – на 2,8 тис.т, шоколаду та готових харчових продуктів, що містять какао – на 1,2 тис.т, виробів макаронних, локшини та виробів борошняних подібних – на 0,7 тис.т, м’яса свиней свіжого чи охолодженого – на 0,5 тис.т, м’яса великої рогатої худоби свіжого чи охолодженого – на 0,4 тис.т, йогурту та інших ферментованих чи сквашених молока та вершків – на 0,3 тис.т, пива солодового, крім пива безалкогольного і пива з вмістом алкоголю менше 0,5% – на 42,9 тис.дал.

Водночас спостерігалося зниження випуску напоїв безалкогольних (на 21,4 тис.дал), борошна (на 5,7 тис.т), хліба та виробів хлібобулочних (на 2,7 тис.т), круп (на 2,5 тис.т), олії соняшникової нерафінованої (на 1,5 тис.т), масла вершкового та виробів ковбасних (по 0,2 тис.т), м’яса свійської птиці, свіжого чи охолодженого та сирів жирних (по 0,1 тис.т), сиру свіжого неферментованого та печива солодкого і вафель (по 28 т).

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів порівняно з січнем–червнем 2012р. спостерігалося збільшення випуску продукції на 7,0%, у тому числі у виробництві одягу – на 17,8%. Водночас обсяги продукції скоротилися у виробництві шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 52,0%, текстильному виробництві – на 0,7%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності у січні–червні2013р. приріст продукції становив 9,9%, у тому числі в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка – 44,5%, у виробництві паперу та паперових виробів – 9,6%. Разом із цим спостерігалося скорочення обсягів продукції у поліграфічній діяльності на 17,1%.

На підприємствах з виробництва коксу, продуктів нафтоперероблення у січні–червні 2013р. індекс промислового виробництва становив 77,0%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції порівняно з січнем–червнем 2012р. випуск продукції скоротився на 1,2%, у тому числі на підприємствах основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах – на 8,0%, з виробництва фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик – на 4,6%. Поряд із цим спостерігався приріст продукції у виробництві іншої хімічної продукції (42,1%), мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних та косметичних засобів (3,3%). На підприємствах з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів проти січня–червня2012р. обсяг виробництва промислової продукції зріс на 9,0%.

За січень–червень2013р. на підприємствах із виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції обсяги виробництва скоротилися на 19,3% за рахунок скорочення обсягів продукції підприємствами з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції (на 37,9%). При цьому у виробництві гумових виробів обсяги промислового виробництва збільшилися на 9,1%, пластмасових виробів – на 6,8%.

У виробництві скла та виробів зі скла випуск продукції скоротився на 53,5%, будівельних матеріалів із глини – на 43,3%. Водночас одержано приріст обсягів продукції у виробництві виробів з бетону, гіпсу та цементу – 11,4%, цементу, вапна та гіпсових сумішей – 6,6%.

У металургійному виробництві у січні–червні 2013р. порівняно з січнем–червнем2012р. спостерігалося скорочення випуску продукції на 9,0%, у тому числі на підприємствах з виробництва труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі – на 72,9%, лиття металів – на 29,2%, іншої продукції первинного оброблення сталі – на 21,9%. Разом із цим одержано приріст у виробництві дорогоцінних та інших кольорових металів – 12,2%, чавуну, сталі та феросплавів – 4,9%. У виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання обсяги виробництва скоротилися на 1,3%.

Порівняно з січнем–червнем 2012р. виробництво труб та трубок, профілів порожнистих зі сталі скоротилося на 100,4 тис.т, феросплавів – на 48,1 тис.т. Водночас виробництво сталі без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, збільшилося на 19,1 тис.т.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання у січні–червні2013р. проти відповідного періоду минулого року індекс продукції становив 88,8%, у тому числі з випуску двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і мотоциклетних двигунів – 91,2%, інших помп і компресорів – 86,2%, залізничних локомотивів і рухомого складу – 75,0%, електродвигунів, генераторів, трансформаторів, електророзподільчої та контрольної апаратури – 74,9%, машин та устатковання для сільського та лісового господарства – 69,6%, комп’ютерів, електронної та оптичної продукції – 50,3%, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів – 43,4%, металообробних машин і верстатів – 16,1%.

Разом з цим збільшились обсяги продукції у виробництві інших машин і устатковання загального та спеціального призначення, відповідно у 7,7 раза та на 9,7%, інших кранів і клапанів – на 34,4%, підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач і приводів – на 4,2%.

У виробництві, передачі та розподіленні електроенергії обсяги виробництва продукції скоротилися на 12,5%, у тому числі у виробництві електроенергії – на 13,7%, розподіленні електроенергії – на 10,5%.

На теплових електростанціях та теплоелектроцентралях виробництво електроенергії скоротилося на 514 млн.кВт·год, або на 16,0%.

 

Сільське господарство

Загальний обсяг виробництва продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств за січень–червень 2013р. порівняно з відповідним періодом 2012р. зріс на 7,9%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах – на 16,0%, у господарствах населення – на 2,2%. 

На 1 липня 2013р. господарствами всіх категорій зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) скошено й обмолочено на площі 52,0 тис.га, що у 3,1 раза більше відповідної дати 2012р.; намолочено 1355,0 тис.ц зерна (у початково-оприбуткованій вазі), що у 2,6 раза більше, ніж було зібрано на початок липня 2012р. У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 26,0 ц зерна (на 4,9 ц менше, ніж на початок липня торік).

Під урожай 2013р. сільськогосподарські культури посіяно на площі 1010,6 тис.га, з них в аграрних підприємствах – на 794,0 тис.га (78,6% загальної площі), у господарствах населення – на 216,6 тис.га (21,4%).

Більше половини зайнятих посівами площ (55,0%) відведено під зернові культури – 555,3 тис.га (на 26,3 тис.га, або на 5,0% більше, ніж торік). Порівняно з 2012р. спостерігається значне розширення площ посівів під кукурудзою на зерно (на 18,1 тис.га, або на 19,9%), пшеницею озимою та ярою (на 7,3 тис.га, або на 2,5%), але зменшено площі під вівсом (на 1,1 тис.га, або на 7,9% ).

У групі технічних культур відбулося зменшення посівів ріпаку озимого та ярого на 0,2 тис.га (на 13,3%), сої – на 0,5 тис.га (на 38,5%), соняшнику – на 18,8 тис.га (на 5,1%).

Посівні площі картоплі під урожай 2013р. становлять 31,8 тис.га (на 11,4% менше, ніж у 2012р.), овочів – 15,8 тис.га (на 4,6% більше).

Площа кормових культур, загальний розмір якої становить 46,9 тис.га, зменшилася порівняно з 2012р. на 7,1 тис.га (на 13,1%) за рахунок зменшення площ у господарствах населення (на 3,2%) та у сільськогосподарських підприємствах (на 17,1%).

В усіх категоріях господарств до закінчення сівби ярих культур площа загибелі озимих на зерно і зелений корм, посіяних восени під урожай 2013р., становила 22,9 тис.га (на 22,9% менше, ніж загинуло озимих культур, посіяних під урожай 2012р.), а її частка в площі посіву склала 2,3% (торік – 2,9%).

За січень–червень 2013р. господарствами всіх категорій реалізовано на забій 27,8 тис.т худоби та птиці (у живій вазі), що на 3,0% більше порівняно з січнем–червнем 2012р., вироблено 133,3 тис.т молока (на 1,5% менше) та 411,0 млн.шт. яєць (на 6,8% менше). В аграрних підприємствах відбулося зменшення виробництва яєць (на 8,4%) та молока (на 1,7%), а реалізація худоби та птиці на забій  зросла (на 1,2%). У господарствах населення виробництво молока зменшилося на 1,4%, а виробництво м’яса та яєць зросло відповідно на 5,5% та 1,7%. Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва у січні–червні 2013р. становила відповідно 78,8%, 41,4% та 17,6%.

За розрахунками, на 1 липня 2013р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 135,6 тис. голів (на 4,3% більше, ніж на 1 липня 2012р.), у тому числі корів – 58,2 тис. (на 3,6% менше), свиней – 121,9 тис. (на 2,1% більше), овець і кіз – 78,9 тис. (на 1,9% більше), птиці всіх видів – 6494,9 тис. голів (на 2,8% більше).

Поголів’я великої рогатої худоби, що утримувалося населенням, на 1 липня 2013р. порівняно з початком липня 2012р. зросло на 6,6% (при цьому поголів’я корів зменшилося на 3,2%), свиней – на 3,0%, овець і кіз – на 2,9%; птиці – на 9,4%. У домогосподарствах на початок липня 2013р. утримувалося 70,3% загальної чисельності великої рогатої худоби, у тому числі корів – 73,5%, свиней – 61,1%, овець і кіз – 86,7%, птиці – 38,6%.

У сільськогосподарських підприємствах порівняно з 1 липня 2012р. відбулося скорочення поголів’я великої рогатої худоби на 0,7% (у тому числі корів – на 4,9%), овець і кіз – на 3,7%, птиці – на 1,0%, проте чисельність свиней зросла на 0,6%.

Обсяг вирощування худоби та птиці в аграрних підприємствах (крім малих) на 3,0% більше рівня січня–червня 2012р., а його відношення до реалізації тварин на забій становило 103,0% (у січні–червні 2012р. – 107,5%). Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі та нагулі становили 392 г (у січні–червні 2012р. – 431 г), свиней – 325 г (у січні–червні 2012р. – 334 г).

В аграрних підприємствах (крім малих), що займалися тваринництвом, на 1 липня 2013р. налічувалося 286,6 тис.ц кормових одиниць кормів усіх видів, що на 26,2% менше, ніж на 1 липня 2012р., у тому числі концентрованих – 95,3 тис.ц корм.од. (на 15,2% менше). У розрахунку на одну умовну голову великої худоби припадало в цілому по області по 2,3 ц корм.од. (на 0,8 ц корм.од. менше, ніж на 1 липня 2012р.), у тому числі концентрованих – по 0,8 ц корм.од. (на 11,1% менше).

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–червень 2013р. порівняно з відповідним періодом 2012р. збільшився на 2,1%, у тому числі продукції рослинництва – на 2,8%, тваринництва – на 0,5%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) за всіма напрямами реалізації за січень–червень 2013р. проти відповідного періоду 2012р. зросли на зернові та зернобобові культури на 26,7% (1741,9 грн. за т), насіння соняшнику –на 23,3% (4098,2 грн. за т), молоко та молочні продукти – на 8,4% (3278,6 грн. за т).

За січень–червень 2013р. від усіх категорій господарств на переробні підприємства області надійшло худоби та птиці (у живій вазі) 20,8 тис.т, що на 17,4% більше проти січня–червня 2012р. та 24,1 тис.т молока і молочних продуктів (на 23,3% менше).

Із загального обсягу надходжень переробними підприємствами від усіх категорій сільськогосподарських товаровиробників закуплено 7,5 тис.т живої ваги худоби та птиці (на 15,7% більше, ніж за відповідний період минулого року) та 24,0 тис.т молока і молочних продуктів (на 20,5% менше, ніж торік).

Переробними підприємствами використано для переробки 12,7 тис.т власно вирощеної худоби та птиці (на 13,6% більше, ніж за січень–червень 2012р.).

Станом на 1 липня 2013р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 295,2 тис.т зерна (на 1,0% більше проти 1 липня 2012р.), у тому числі 224,3 тис.т пшениці (на 6,7% більше), 18,3 тис.т ячменю (на 28,6% менше), 30,3 тис.т кукурудзи (на 2,6% більше), 8,5 тис.т жита (на 24,8% більше). Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 135,8 тис.т зерна (на 16,7% більше), у тому числі пшениці – 92,3 тис.т (на 48,1% більше), ячменю –16,5 тис.т (на 20,8% менше), кукурудзи – 15,6 тис.т (на 13,0% менше), жита – 0,7 тис.т (у 3,1 раза більше). Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 159,4 тис.т зерна (на 9,4% менше), у тому числі пшениці – 132,0 тис.т (на 10,7% менше), ячменю – 1,8 тис.т (на 62,8% менше), кукурудзи – 14,7 тис.т (на 26,5 % більше), жита – 7,8 тис.т (на 18,6% більше).

Запаси насіння соняшнику становили 31,0 тис.т (на 28,9% менше, ніж на 1 липня 2012р.), із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 20,6 тис.т (на 21,6% менше), підприємствах, що здійснюють його переробку та зберігання – 10,4 тис.т (на 39,9% менше , ніж торік).

 

Будівельна діяльність

У січні–червні 2013р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 648,5 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–червні 2013р. порівняно з січнем–червнем 2012р. становив 95,5%.

На загальну тенденцію в січні–червні 2013р. порівняно з відповідним періодом попереднього року вплинуло зменшення будівництва будівель на 11,5%, у тому числі нежитлових будівель – на 15,4%, у той час, як житлових зросло на 11,3%. Будівництво інженерних споруд зменшено на 0,9%.

Підприємствами 3 міст області (Луганськ, Свердловськ, Ровеньки) виконано 58,5% загального обсягу будівництва, зокрема 30,2% – будівельниками м.Луганська.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 71,2% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 16,3% та 12,5% відповідно.

 

Транспорт і зв’язок

У січні–червні 2013р. підприємствами транспорту області перевезено 14,6 млн.т вантажів, що на 7,3% менше, ніж у січні–червні 2012р. Вантажооборот зменшився на 4,0% і становив 2030,0 млн.ткм.

Залізничним транспортом за січень–червень 2013р. перевезено 8,6 млн.т вантажів, що на 16,1% менше обсягу перевезень у січні–червні 2012р. Відправлення лісових вантажів зменшилося у 14,0 раза, зерна і продуктів перемолу – на 23,7%, кам’яного вугілля – на 14,4%, хімічних і мінеральних добрив – на 10,4%, коксу – на 2,2%. Відправлення нафти і нафтопродуктів майже не відбувалося. Водночас перевезення цементу збільшилося в 3,4 раза, брухту чорних металів – на 27,0%, будівельних матеріалів – на 11,8%, чорних металів – на 10,0%. Вантажооборот зменшився на 9,0% і становив 947,8 млн.ткм.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) доставлено замовникам 6,0 млн.т вантажів, що на 9,1% більше, ніж у січні–червні 2012р. Вантажооборот становив 1082,2 млн.ткм і збільшився на 1,0% у порівнянні з січнем–червнем 2012р.

Послугами пасажирського транспорту скористалися 105,4 млн. пасажирів, виконано пасажирооборот в обсязі 1883,1 млн.пас.км, що відповідно на 10,1% менше та на 21,2% більше порівняно з січнем–червнем 2012р.

Залізничним транспортом надано послуг 5,4 млн. пасажирів, що на 0,9% менше, ніж у січні–червні 2012р. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 60,8 млн. пасажирів (на 0,8% більше), виконано пасажирооборот в обсязі 820,0 млн.пас.км (на 1,1% більше). Міським електричним транспортом перевезено 38,8 млн. пасажирів (на 24,4% менше).

За січень–червень 2013р. підприємствами зв’язку надано послуг на суму 525,5 млн.грн. (на 0,4% менше, ніж за січень–червень 2012р.), у тому числі населенню – 366,8 млн.грн. (на 2,9% більше).

Найбільша питома вага у загальному обсязі доходів від послуг зв’язку належить мобільному (49,2%), телефонному міському (16,6%) та поштовому (12,4%) зв’язку.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–травні 2013р. обсяг експорту товарів становив 1561,8 млн.дол. США і зменшився порівняно з січнем–травнем 2012р. на 27,9%,імпорту – 1387,7 млн.дол. і зменшився на 28,5%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 174,1 млн.дол. (у січні–травні 2012р. також позитивне – 226,3 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції товарами область здійснювала з партнерами із 107 країн світу.

До країн СНД було експортовано 40,4% усіх товарів, до країн ЄС – 39,0% (у січні–травні 2012р. – відповідно 54,4% і 28,0%).

Найбільші обсяги експортних поставок здійснювалися до Російської Федерації – 31,9% від загального обсягу експорту, Угорщини – 16,5%, Польщі – 10,1%, Туреччини – 5,5%, Білорусі – 3,9%, США – 2,3%, Казахстану – 2,1%, Індії та Бельґії – по 1,6%, Словаччини та Йорданії – по 1,5%, Італії – 1,3%, Іспанії – 1,1% та Молдови, Республіки – 1,0%.

Серед головних торгових партнерів країн СНД у січні–травні 2013р. експортні поставки зросли до Казахстану та Молдови, Республіки.

Серед країн ЄС суттєво збільшилися експортні поставки до Фінляндії, Портуґалії, Угорщини, Словаччини, Румунії, Бельґії, Іспанії, а серед інших країн – до Тайваню, Провінції Китаю, Китаю, Кореї, Республіки, США, Грузії, Індії та Колумбії.

З країн СНД імпортовано 71,8% усіх товарів, з країн ЄС -6,3% (у січні–травні 2012р. – 75,5% і 6,0%).

Найбільші імпортні надходження здійснювалися з Російської Федерації – 71,1% від загального обсягу імпорту, США – 10,5%, Китаю – 6,1%, Німеччини та Туреччини – по 1,5%, Італії – 1,2%, Чехії – 1,1% та Індії – 1,0%.

Імпортні поставки порівняно з попереднім роком зросли з Мексики, Грузії, Канади, Портуґалії, Бельґії, Італії, Азербайджану, Словаччини, Саудівської Аравії, Індії, Швеції, Китаю, Білорусі, Литви, Румунії, Естонії, Бразілії, США, а зменшилися – з Казахстану, Єгипту, Іспанії, Ізраїлю, Латвії, Чехії, Великої Британії, Угорщини, Тайваню, Провінції Китаю, Польщі, Болгарії, Російської Федерації, Фінляндії та Німеччини.

Основу товарної структури зовнішньої торгівлі області складають мінеральні продукти, недорогоцінні метали та вироби з них, засоби наземного транспорту, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів, текстильні матеріали та текстильні вироби, вироби з каменю, гіпсу, цементу, готові харчові продукти, продукти рослинного походження.

У січні–травні 2013р. в область надійшло іноземної давальницької сировини на 55,3 млн.дол., або 4,0% від загального обсягу імпорту області. Основні надходження давальницької сировини здійснювалися з Російської Федерації, Китаю, Франції, Угорщини, Туреччини, Німеччини та Литви.

Найбільша частка припадала на машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання (70,4% від загального обсягу імпорту давальницької сировини).

Обсяг експорту готової продукції, виготовленої з імпортованої давальницької сировини, становив 164,4 млн.дол., або 10,5% від загального обсягу експорту. Найбільша частка припадала на засоби наземного транспорту (79,1% від обсягу експорту готової продукції з давальницької сировини).

Найактивніше здійснювали експортно-імпортні операції товарами підприємства міст Алчевська, Сєвєродонецька, Луганська, Рубіжного та Стаханова.

 

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями) за січень–червень 2013р. становив 17753,6 млн.грн., що на 15,5% більше обсягу січня–червня 2012р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані і неформальні ринки припадало 34,2%. В обороті організованих ринків 11,3% становив продаж сільськогосподарських продуктів.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за січень–червень 2013р. становив 525,1 млн.грн. і проти січня–червня 2012р. зменшився на 0,4%.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, що здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за січень–червень 2013р. становив 7086,9 млн.грн., що у порівнянних цінах на 13,4% більше обсягу січня–червня 2012р.

 

Ціни і тарифи

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) на споживчому ринку області в січні–червні 2013р. становив 100,6% (у січні–червні 2012р. – 99,9%).

За січень–червень п.р. індекс споживчих цін на продукти харчування та безалкогольні напої склав 100,3%. Найбільш (на 27,1%) подорожчали овочі. На 10,0% зросли в ціні фрукти, на 4,8% – цукор, на 2,8% – хліб, на 2,5% – рис, на 1,9% – макаронні вироби, на 1,8% – сіль, на 1,4% – морозиво, на 0,8% – кондитерські вироби з борошна, на 0,6% – безалкогольні напої, на 0,5% – кисломолочна продукція, масло, кондитерські вироби з цукру, на 0,4% – маргарин, на 0,1% – тваринні жири. Водночас на 31,9–0,9% знизилися ціни на яйця, молоко, сметану, продукти переробки зернових, м’ясо та м’ясопродукти, рибу та продукти з риби, джеми, повидло, мед, сир і м’який сир (творог), шоколад.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 3,7%, у тому числі на тютюнові вироби – на 6,1%, на алкогольні напої – на 1,5%.

Індекс цін на одяг і взуття з початку року склав 100,0%.

Зниження цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,3% зумовлене здешевленням скрапленого газу (на 21,8%), твердого палива (на 2,3%). Водночас ціни на гарячу воду, опалення зросли на 0,2%.

З початку року індекс споживчих цін на предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла в цілому склав 99,8%, що зумовлене зниженням вартості побутової техніки (на 1,9%).

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 3,2%, у тому числі послуги лікарень – на 6,1%, амбулаторні послуги – на 2,4%, фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання – на 1,9%.

Ціни на транспорт зросли на 0,4%, головним чином, за рахунок зростання цін на послуги залізничного пасажирського транспорту (на 14,1%).

Вартість зв’язку зросла на 0,7%, при цьому телефонні і телефаксові послуги подорожчали на 1,1%, телефонне і телефаксове обладнання подешевшало на 5,3%.

Індекс споживчих цін на відпочинок і культуру за період з початку року склав 99,4%.

З початку року індекс споживчих цін на освіту склав 100,1%, головним чином, за рахунок зростання цін закладів дошкільної та початкової освіти (по 0,4% відповідно).

Послуги ресторанів та готелів подорожчали на 1,9%, у тому числі послуги, пов’язані з тимчасовим проживанням – на 4,0%, харчування поза домом – на 0,9%.

Крім того, індекс споживчих цін на різні товари та послуги за період з початку року склав 100,2%.

 

Доходи населення

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ, організацій (із кількістю працюючих 10 осіб і більше) у січні–травні 2013р. становила 3220 грн., що у 2,8 раза перевищує рівень мінімальної заробітної плати (1147 грн.). Порівняно з відповідним періодом 2012р. розмір середньомісячної заробітної плати збільшився на 9,7%.

До видів економічної діяльності з найбільшим рівнем оплати праці відносилися фінансова та страхова діяльність, виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення, добування кам’яного та бурого вугілля, де заробітна плата працівників перевищувала середній показник по економіці області на 30,6%, 34,0% та 66,1% відповідно.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у тимчасовому розміщенні й організації харчування, наданні інших видів послуг, здійсненні операцій з нерухомим майном, оптовій та роздрібній торгівлі, сільському господарстві, а також у виробництві електричного устатковання і не перевищував 59,7% від середнього по області.

Індекс реальної заробітної плати у січні–травні 2013р. порівняно з відповідним періодом 2012р. становив 109,9%, а в травні 2013р. по відношенню до попереднього місяця – 100,6%.

Упродовж січня–травня 2013р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати зменшилася на 12,2%, або на 8,4 млн.грн., і на 1 червня 2013р. становила 60,8 млн.грн., що дорівнювало 3,6% фонду оплати праці, нарахованого за травень.

Заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств упродовж січня–травня 2013р. зменшилася на 10,4% (на 3,0 млн.грн.) і на 1 червня 2013р. становила 26,1 млн.грн., або 42,9% загальної суми боргу.

Серед видів економічної діяльності найвагоміше зменшення суми невиплаченої заробітної плати спостерігалося на підприємствах будівництва (на 4,4 млн.грн.), установах, що здійснюють операції з нерухомим майном (на 1,3 млн.грн.), ремонт і монтаж машин і устатковання (на 3,3 млн.грн.). Водночас збільшення заборгованості спостерігалося на підприємствах промисловості (на 2,7 млн.грн.), з них найбільше – на підприємствах з добування кам’яного та бурого вугілля (на 5,7 млн.грн.), виробництва машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань (на 3,1 млн.грн.).

 Серед регіонів області найвагоміше зменшення суми боргу перед працівниками економічно активних підприємств спостерігалося у м.Красний Луч (на 2,1 млн.грн.), м.Луганськ (на 1,5 млн.грн.), м.Сєвєродонецьк (на 1,0 млн.грн.). Разом з тим, суттєве збільшення заборгованості відбулося на підприємствах м.Первомайськ (на 2,6 млн.грн.), Антрацитівського району (на 2,7 млн.грн.).

Кількість працівників економічно активних підприємств, яким вчасно не виплачено заробітну плату, на 1 червня 2013р. становила 6,4 тис. осіб, або 1,3% від загальної кількості штатних працівників. Кожному із зазначених працівників
не виплачено в середньому 4068 грн., що на 22,7% більше від середнього розміру заробітної плати за травень 2013р.

У січні–травні 2013р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг і електроенергії призначено 20,3 тис. сімей, що становило 102,4% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, з них у міських поселеннях – 18,8 тис., у сільській місцевості – 1,5 тис. сімей.

Загальна сума призначених субсидій у січні–травні 2013р. становила 2783,6 тис.грн., з неї у міських поселеннях – 2581,2 тис.грн., у сільській місцевості – 202,4 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг і електроенергії на одну сім’ю у травні 2013р. становив 51,1 грн., що на 23,2% менше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Крім того, у січні–травні 2013р. 3472 сім’ям (85,7% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму готівкою 2928,6 тис.грн., з неї у міських поселеннях – 2370,6 тис.грн., у сільській місцевості – 558,0 тис.грн. Середній розмір призначеної в травні 2013р. субсидії цього виду на одну сім’ю становив 804,4 грн.

У січні–травні 2013р. населенням сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 904,5 млн.грн. (102,7% нарахованих за цей період сум).

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг на кінець травня 2013р. становила 974,8 млн.грн., середній термін заборгованості населення за житлово-комунальні послуги склав 5,5 місяця.

У травні 2013р. мали борг за 3 місяці і більше: за централізоване опалення та гаряче водопостачання 40,7% власників особових рахунків, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 29,6%, централізоване водопостачання та водовідведення – 28,4%, газопостачання – 27,1%, вивезення побутових відходів – 17,8%.

 

Ринок праці

За даними державної служби зайнятості на кінець червня 2013р. кількість зареєстрованих безробітних становила 20,3 тис. осіб, що на 2,6% менше, ніж у травні 2013р. Допомогу по безробіттю отримували 74,3% осіб, які мали статус безробітного.

Із загальної кількості безробітних більше половини складали жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець червня 2013р. не змінився і становив 1,5% населення працездатного віку, при цьому рівень безробіття серед сільського населення зменшився на 0,2 відсоткового пунктув порівнянні з травнем і становив 1,9%, у міських поселеннях цей показник залишився без змін і становив 1,4%.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених підприємствами, установами й організаціями до служби зайнятості, у червні 2013р. порівняно з травнем збільшилася на 0,3 тис., або на 11,4%, і на кінець місяця становила 3,0 тис. (у червні 2012р. – 3,5 тис.).

Навантаження зареєстрованих безробітних на 1 вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець червня 2013р. зменшилося на 1 особу і становило 7 осіб. У регіональному розрізі значення цього показника коливалося від 1 особи у м.Луганську до 450 осіб у Троїцькому районі.

На кінець червня 2013р. найбільша потреба підприємств була у кваліфікованих робітниках з інструментом (34,0% від загальної кількості вільних робочих місць), робітниках з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устатковання, складання устатковання та машин (18,5%), працівниках найпростіших професій, включаючи осіб без професії (15,9%), професіоналах (9,2%), а найменша – у кваліфікованих робітниках сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (0,6%).

За професійними групами за вказаний період спостерігалося коливання навантаження зареєстрованих безробітних на 1 вільне робоче місце (вакантну посаду) від 3 до 26 осіб.

За сприяння державної служби зайнятості у січні–червні 2013р. було працевлаштовано 10,2 тис. осіб, або 25,5% громадян, які мали статус безробітного у цьому періоді, у тому числі у червні 2013р. – 2,4 тис.

Серед працевлаштованих осіб жінки становили 46,5%, молодь у віці до 35 років – 48,8%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю впродовж червня 2013р., становила 16,1 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 1103,3 грн., що дорівнює 96,2% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1147 грн.).

 

Демографічна ситуація

На 1 червня 2013р. на Луганщині, за оцінкою, проживало 2250,0 тис. осіб. Упродовж січня–травня 2013р. чисельність населення області зменшилася на 6581 особу, що у розрахунку на 1000 наявного населення становило 7,0 особи. Природне скорочення населення становило 7481 особу.

Природне скорочення населення у січні–травні 2013р. зафіксовано в усіх регіонах області. Порівняно з січнем–травнем 2012р. воно збільшилося на 241 особу (на 3,3%). Інтенсивність природного скорочення в розрахунку на 1000 наявного населення збільшилася з 7,7‰ до 8,0‰. Найнижчий рівень цього показника був у Луганській міськраді (4,6 особи на 1000 наявного населення), а найвищий – у Свердловському районі (14,1‰).

У січні–травні 2013р. порівняно з січнем–травнем 2012р. у розрахунку на 1000 наявного населення зменшився показник народжуваності з 9,3 до 8,7 народжених та рівень смертності – з 17,0 до 16,7 померлих.

У січні–травні 2013р. зафіксовано міграційний приріст населення (900 осіб), у відповідному періоді 2012р. від’ємне сальдо міграції склало399 осіб. Порівняно з січнем–травнем 2012р. збільшилася кількість прибулих в область (з 2572 до 3876 осіб) та число вибулих за межі області (з 2971 до 2976 осіб).

Міграційний приріст відбувся як у міських поселеннях, так і у сільській місцевості.

Сальдо міграції в області сформувалося в основному внаслідок міграційного обміну з іншими державами.

Міграційний приріст населення упродовж січня–травня 2013р. зафіксовано у 20 регіонах області, його вплив на формування загального сальдо міграції був визначальним. Найбільшим рівень міграційного приросту був у Станично-Луганському районі (7,1‰). Поряд із цим у 12 регіонах області спостерігалося міграційне скорочення населення і найбільш інтенсивним воно було у Старобільському районі (5,9‰).

Головне управління статистики в Луганській області
Комментарии для сайта Cackle