Щодо сплати авансових внесків з рентної плати у І кварталі 2015 року?

ДПІ у м. Сєвєродонецьку повідомляє, що Законом України від 28.12.2014 року № 71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» розділ IX «Рентна плата» Податкового кодексу України викладено у новій редакції. Водночас п.77 вищезазначеного Закону розділи Х «Рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобувається в Україні» і ХІ «Плата за користування надрами» та п.114 цього Закону розділ ХV «Збір за користування радіочастотним ресурсом України» із Податкового кодексу України виключено.

Звертаємо увагу на те, що п.257.4 ст.257 Податкового кодексу України передбачено, що платники рентної плати сплачують у звітному періоді до 30 числа кожного місяця авансові внески з рентної плати у розмірі 1/3 суми податкових зобов’язань з рентної плати, визначеної у податковій декларації за попередній звітний період, а саме які:

- здійснюють видобування вуглеводневої сировини;
- користуються радіочастотним ресурсом;
- здійснюють транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України.

Склад основних елементів, що визначаються при встановленні податку, в новій редакції розділу XI Податкового кодексу України, що набрала чинності з 01.01.2015 року, є відмінний від його попередньої редакції.

В І кварталі 2015 року для платників рентної плати, які здійснюють видобування вуглеводневої сировини, користуються радіочастотним ресурсом, здійснюють транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України, розмір авансових внесків встановлюється у розмірі 1/3 суми податкових зобов’язань, визначених у податкових деклараціях з плати за користування надрами для видобування корисних копалин, збору за користування радіочастотним ресурсом та рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України за грудень 2014 року.

Вищезазначене викладено у листі ДФС України від 05.02.2015 року № 3804/7/99-99-15-04-01-17