Механізм отримання реквізитів ПДВ - рахунків, відкритих в системі електронного адміністрування ПДВ.

Рахунки платників податку в системі електронного адміністрування ПДВ відкриваються у Державній казначейській службі України. МФО 899998 (лист ДФС України від 23.01.2015 р. №2057/7/99-99-11-04-01-17).

Для забезпечення інформування платників ПДВ щодо реквізитів рахунків, відкритих в системі електронного адміністрування ПДВ, Державна фіскальна служба України формує та направляє платнику податку електронне повідомлення про відкриття та реквізити ПДВ - рахунку за формою J(F) 1490801. Сформоване повідомлення направляється на електронну адресу платника податку, яка наявна в базах даних ДФС на час формування такого повідомлення.

У разі, якщо на дату формування та направлення повідомлення про відкриття та реквізити ПДВ - рахунку у платника податку у зв'язку із втратою чинності ЕЦП або договору про визнання електронної звітності відсутня можливість отримати повідомлення в електронному вигляді, такий платник може звернутись за інформацією щодо реквізитів ПДВ - рахунку до Центру обслуговування платників за основним місцем обліку, або в рамках електронного документообігу з ДФС України зробити «запит щодо отримання реквізитів рахунку та відомостей про стан рахунку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість та суми податку, на яку він має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових (J/F1301201)».