Сєвєродонецький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

C 01.09.16 відкриваються бюро правової допомоги на територі:

  • місто Гірське вул. Центральна 7,
  • місто Лисичанськ вул. імені Д. І Менделєєва 53,
  • місто Рубіжне пл. Володимирська, 2
  • місто Попаснпа. вул. Миру, 2,
  • місто Кремінна, вул. Банківська, 5,
  • місто Сєвєродонецьк, Гоголя 24

Які будуть являтися представниками центру у вказаних громадах

Особа, яка потребує представництва своїх інтересів у суді, та немає достатніх фінансових можливостей для здійснення цього представництва, матиме змогу звернутися до центру або бюро та отримати допомогу кваліфікованого захисника – адвоката – який надаватиме свої послуги безоплатно для клієнта.

Послуги адвоката оплачує держава.

Основним завданням місцевого центру є створення рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя шляхом організації надання безоплатної вторинної правової допомоги, а саме забезпечення надання таких видів правових послуг: захист, здійснення представництва інтересів осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами, складання документів процесуального характеру.

Місцевий центр забезпечує доступ до безоплатної правової допомоги у цивільних та адміністративних справах для соціально незахищених категорій громадян: особам, які перебувають під юрисдикцією України, якщо середньомісячний сукупний дохід їхньої сім'ї нижчий суми прожиткового мінімуму, інвалідам, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, учасникам бойових дій (у тому числі, учасникам АТО із відповідним статусом, та членам сімей загиблих), дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, біженцям, та ін., котрим надаватимуться послуги адвокатів у цивільних та адміністративних судових справах, а також потерпілим і свідкам у кримінальних провадженнях, коли вони належать до тих категорій осіб, що мають право на безоплатну правову допомогу відповідно до ст.14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу».

Місцевий центр надає безоплатну правову допомогу у цивільних та адміністративних справах наступним категоріям осіб:

1) особам, які перебувають під юрисдикцією України, середньомісячний сукупний дохід сім'ї яких нижчий суми прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до Закону України «Про прожитковий мінімум» для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення, або їх законним представникам, до звернення додаються:
- паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);
- довідка про отримання (неотримання) соціальної допомоги.

2) інвалідам, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб або їх законних представників, до звернення додаються:
- паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- пенсійне посвідчення або посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, або довідка медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) про встановлення інвалідності;
- довідка про розмір пенсії або довідка про розмір соціальної допомоги, що призначається замість пенсії;

3) законним представникам дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, безпритульних дітей, дітей, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім'ї, до звернення додаються:
- паспорт або інший документ, що посвідчує особу законного представника;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків законного представника;
- документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі);
- реєстраційний номер облікової картки платника податків дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, безпритульної дитини, дитини, яка може стати або стала жертвою насильства в сім'ї (за наявності);
- рішення про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, що приймається районною, районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією, виконавчим органом міської чи районної у місті ради за місцем походження такої дитини за поданням служби у справах дітей – у разі звернення до місцевого центру законних представників дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;
- заява або повідомлення про вчинення насильства в сім’ї або реальну загрозу його вчинення, складені в довільній формі – у разі звернення до місцевого центру законних представників дітей, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім'ї;
- спеціальна картка обліку факту вчинення насильства в сім’ї (за наявності);

4) особам, на яких поширюється дія Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», до звернення додаються:
- паспорт або інший документ, що посвідчує особу (у разі наявності);
- довідка про звернення за захистом в Україні;
- рішення про задоволення/ відхилення/ залишення без розгляду скарги на рішення органу міграційної служби про відмову в прийнятті заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, або про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту (у разі наявності);

5) ветеранам війни та особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», до звернення додаються:
- паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);
- посвідчення встановленого зразка;

6) особам, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, до звернення додаються:
- паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- посвідчення встановленого зразка;
- посвідчення встановленого зразка Героя Соціалістичної Праці, Героя України, орденська книжка повного кавалера ордена Трудової Слави або інші документи, що підтверджують присвоєння відповідного звання – у разі звернення до місцевого центру осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;

7) особам, які належать до числа жертв нацистських переслідувань, до звернення додаються:
- паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- посвідчення жертви нацистських переслідувань встановленого зразка;

8) особам, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною, до звернення додаються:
- паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- ухвала суду про відкриття провадження у справі про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною;

9) опікунам або піклувальникам осіб, щодо яких суд розглядає справу про поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, до звернення додаються:
- паспорт або інший документ, що посвідчує особи опікунів або піклувальників;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків опікунів або піклувальників;
- паспорт або інший документ, що посвідчує особу суб’єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків суб’єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу;
- посвідчення про призначення опікуном (піклувальником);
- рішення суду про визнання особи недієздатною або про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи;
- копія ухвали суду про відкриття провадження у справі про поновлення цивільної дієздатності фізичної особи (у разі наявності);

10) особам, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку, або їх законних представників до звернення додаються:
- паспорт або інший документ, що посвідчує особу суб’єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків суб’єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу;
- паспорт або інший документ, що посвідчує особу законного представника, у разі, якщо звертається законний представник суб’єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу;
реєстраційний номер облікової картки платника податків законного представника;
- документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі) – у разі наявності;
- копія ухвали суду про відкриття провадження у справі про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку;

11) особам, реабілітованим відповідно до законодавства, до звернення додаються:
- паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- посвідчення про право на пільги реабілітованих.

Контактні дані:

Адреса: 93412  Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Гоголя, буд.24
+38(099) 526-48-54, (06452) 4-25-43
Телефон гарячої лінії системи безоплатної правової допомоги 0-800-213-103.
сайт: luhansk.legalaid.gov.ua
Для просмотра этой карты необходим Javascript
Дата редактирования страницы 30.07.2016. Дата создания 02.09.2015.

Прислать замечания об этой странице для администрации Северодонецк-online.

Комментарии для сайта Cackle