Северодонецкое агентство развития громады (САРГ)

Місія організації: Сєвєродонецька агенція розвитку громади визначає свою місію, як залучення широкої громадськості до процесів формування та розвитку міського товариства (громади), здійснення підтримки недержавних громадських об’єднань, направлення
активності населення на здійснення конкретних заходів на благо міста Ключовий принцип роботи:Соціальне партнерство у формі взаємодії між міською владою, бізнесом і громадськістю міста.

Головна проблема над вирішенням якої ми працюємо: Пасивність і роз'єднаність груп населення, що формують громаду м. Сєвєродонецька, пов'язані зі слабкою мотивацією до суспільної діяльності, недостатньою інформованістю й відсутністю бачення перспектив розвитку громади.

Напрямки діяльності:
- Участь в розробці та реалізації регіональних Стратегій соціально-економічного розвитку міста, громади та бізнесу
- Соціальне підприємництво
- Експертно-аналітична діяльність
- Робота ресурсного центру – центру соціального партнерства - Розвиток та підтримка молодіжного підприємництва в регіоні
- Підтримка громадських ініціатив спрямованих на здійснення конкретних заходів на благо міста

САРГ ключовим принципом своєї роботи визнає соціальне партнерство у формі взаємодії між міською владою, бізнесом і громадськістю міста.
- Виходячи з даного принципу, всю діяльність ми будуємо на основі виключно міжсекторального партнерства.
- Керівним органом організації є Правління, до складу якого входять в рівному представництві представники бізнесу, влади та громадськості.
- Платформою налагодженої співпраці стала спільна розробка та реалізація Стратегічних планів розвитку міста, бізнесу та громади. - Одна із пріоритетних цілей Стратегії
розвитку бізнесу Сєвєродонецьку сформована таким чином: Формування позитивного іміджу бізнесу та підвищення рівня його соціальної відповідальності перед громадянами міста.
- Представники організації представлені в складі дорадчих та консультаційних
структур міського та обласного рівней. - Результатом такої співпраці стала
успішна реалізація більше 20 соціальних проектів та програм.

В даному документі доречно перелічити проекти, які мають відношення до соціальної відповідальності бізнесу:
1. Проведення соціологічного дослідження «Соціальне підприємництво. Що це?»
2. Реалізація проекту «Імідж бізнесу», спрямованого на проведення дослідження
щодо відношення населення місті до бізнес-середовища та реалізацію низки інформаційних заходів з покращення іміджу бізнесу як соціально відповідального сектору міста»
3. Проведення в партнерстві з громадською організацією підприємців міста «Люди Діла» на протязі 5 років рейтингового конкурсу народної довіри - «Підприємець року» з нагородження на урочистій церемонії переможців «Золотою Вікою»
4. Розробка методології та проведення конкурсу малих грантів «Соціальна ініціатива»
5. Створення Центру соціального партнерства
6. Створення Інформаційно-аналітичного центру підприємництва
7. Адміністрування Програми «Молодіжний бізнес України», спрямованої на забезпечення пільгового кредитування молодим підприємцям та надання йому ментора (наставника) з числа досвідчених підприємців міста.
8. Участь членів організації в реалізації регуляторної політики на місцевому рівні.
9. Участь членів організації в програмі перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємницької діяльності.
10. Участь представників організації в обговоренні проблематики соціального
підприємництва та соціальної відповідальності бізнесу на місцевому, обласному та загальнонаціональному рівнях.
11. Підготовка та проведення презентацій, «круглих столів», тренінгів, семінарів,
форумів та інших заходів з метою підвищення рівні розвитку підприємництва на території нашого впливу.
12. Організація вдалої кампанії адвокасі щодо лобіювання прийняття в місті
«Програми соціального інвестування», Положення «Про соціальне замовлення»,
«Про міський конкурс соціальних проектів».
- Під час діяльності організації нами реалізовано більше 20 соціальних проектів та програм. - Для ефективного досягнення поставлених цілей за цей період створювалось більше 40 робочих груп.
- Представники організації мають суттєву теоретичну підготовку з питань формування ефективно діючої команди.
- Для успішного функціонування організації нами створена база даних, до якої включені представники всіх категорій стейкхолдерів, які мають бажання та спроможність працювати над вирішенням актуальних проблем. - Наявність такої бази дає нам можливість в обмежені терміни формувати максимально ефективні команди, які спроможні працювати злагоджено та результативно.
- Організація своєчасно готує та подає звітність як в фіскальні державні органи
так і організаціям, які адмініструють міжнародні донорські програми.
- За термін діяльності нами було підготовані більше 50 описових та фінансових звітів, які були погоджені.
- Організація пройшла три незалежних аудиторських перевірки, за результатами
яких було підтверджено високий рівень проектної та фінансової звітності.

Сєвєродонецька агенція розвитку громади брала участь у впровадженні
• Грантової схеми Проекту «Соціально-економічне відродження Донбасу», який реалізовувався в рамках Програми технічної допомоги Міністерства Великобританії з питань
Міжнародного Розвитку. В рамках співпраці було реалізовано 12 соціальних проектів.
• Проекту розповсюдження досвіду реформування сфери комунальних послуг» добродійної організації «Інститут місцевого розвитку» (проект Агентства США по міжнародному розвитку)
• Проекту “Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Україні «Гідна Україна»”, який направлений на підтримку незалежного громадського моніторингу й представництво та захист громадських інтересів в пріоритетних сферах боротьби з корупцією, що були визначені Урядом України у програмі співробітництва із Корпорацією «Виклики тисячоліття» (MCC - Millennium Challenge Corporation). В рамках співпраці було реалізовано 3 соціальних проектів. Сєвєродонецька агенція розвитку громади здійснює адміністрування Програми «Молодіжний бізнес України», спрямованої на забезпечення пільгового кредитування молодим підприємцям та надання йому ментора (наставника) з числа досвідчених підприємців міста.

Контактный телефон: (06452) 5-51-50

Дата редактирования страницы 26.08.2009. Дата создания 15.12.2008.