Новий сервіс щодо моделей господарських операцій підприємств з іноземними інвестиціями

Новий сервіс щодо моделей господарських операцій підприємств з іноземними інвестиціями

      З метою стимулювання інвестиційного клімату в Україні розроблено новий сервіс щодо моделей господарських операцій підприємств з іноземними інвестиціям. На звернення підприємств з іноземними інвестиціями Міністерство доходів та зборів повідомлятиме про податкові ризики, якщо такі будуть виявлені під час аналізу моделі господарської операції.

        Відповідне звернення можна подати у паперовому вигляді або засобами електронного зв'язку з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу. Звернення повинно містити:

-  найменування підприємства, його місцезнаходження, а також адресу, на яку необхідно надіслати висновок;

-  копії документів, які підтверджуються статус підприємства з іноземними інвестиціями;

-  викладення обставин про господарську операцію яку підприємство проводить (планує проводити) з відповідним документальним підтвердженням;

-  реквізити контрагентів (найменування платника податків, код ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта фізичної особи) щодо яких підприємство бажає отримати інформацію;

-   підпис керівника або особи, яка виконує обов'язки керівника юридичної особи - платника податку;

-   перелік документів і розрахунків, що додаються до звернення.

Міндоходів протягом тридцяти календарних днів розглядатиме, належним чином оформлене звернення підприємства з іноземними інвестиціями, а також надасть вмотивований висновок.

Користуючись таким сервісом іноземні інвестори отримають інформаційну підтримку щодо:

  • відповідності інвестиційного проекту (господарської операції) законодавству України та механізму її оподаткування, податкових ризиків;
  • наявності невідповідностей в правовому статусі контрагентів (визнання недійсними установчих документів, реєстрація підприємства на загублені (викрадені) документи тощо);
  • перебування контрагента в процедурах банкрутства, припинення (ліквідації);
  • залучення в схемах мінімізації податкових зобов’язань тощо.

   ДПІ у м.Сєвєродонецьку нагадує, щоб скористатись засобами електронного зв’язку,  суб’єктам господарювання необхідно  отримати ключі електронного цифрового підпису, які можна придбати безкоштовно в ДПІ у м.Сєвєродонецьку за адресою вул. Енергетиків, кімната 101-102 

Заступник начальника ДПІ у м. Сєвєродонецьку О.А. Височина