Час подавати річну декларацію про доходи

Час подавати річну декларацію про доходи

Кому необхідно подавати річну декларацію про майновий стан і доходи

Річна декларація про майновий стан і доходи (податкова декларація) подається громадянами – платниками податку, які зобов’язані подавати таку декларацію згідно із нормами Податкового Кодексу України, які протягом 2012 року отримували доходи, зокрема:

 • у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна;
 • від надання майна в лізинг, оренду (суборенду), житловий найм;
 • доходи одержані за межами України (іноземні доходи);
 • доходи від операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого та/або рухомого майна;
 • у вигляді інвестиційного прибутку;
 • суми нецільової благодійної допомоги, отриманої від благодійника - фізичної особи, платника ПДФО (за умови, що така сума у 2012 році перевищила 1500 грн.);
 • доходи у вигляді виграшів, призів;
 • доходи від продажу об'єктів майнових і немайнових прав, авторська винагорода;
 • суми заборгованості платника податку за укладеним ним цивільно-правовим договором, за якою минув строк позовної давності, а також дохід, отриманий в результаті реалізації заставленого майна платника податку при зверненні стягнення фінансовою установою на таке майно у зв'язку з невиконанням платником податку своїх зобов'язань за договором кредиту (позики);
 • доходи від надання майна в лізинг, оренду (суборенду), житловий найм;
 • протягом 2012 року оподатковувані доходи нараховувалися (виплачувалися, надавалися) у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, платнику податку у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами двома або більше податковими агентами і при цьому загальна річна сума таких оподатковуваних доходів перевищує сто двадцять розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року. (у 2012 році – 128760 грн.).
 • інші доходи.

Декларацію подають також громадяни, котрі мають право на податковий кредит.

Від обов’язку подання декларації про доходи звільняються особи, які:

 • одержували доходи виключно від податкових агентів;
 • є неповнолітніми або недієздатними і при цьому перебувають на повному утриманні інших осіб та/або держави станом на кінець звітного податкового року;
 • знаходяться під арештом, затримані, засуджені до позбавлення волі, перебувають у полоні або ув’язнені на території інших держав станом на кінець граничного строку подання декларації;
 • розшукуються станом на кінець звітного податкового року;
 • перебувають на строковій військовій службі станом на кінець звітного податкового року.

Куди необхідно подавати декларацію та в який термін?

Декларація подається до органу державної податкової служби за місцем своєї податкової адреси (місце постійного або переважного проживання) до 1 травня 2013 року.

Заступник начальника ДПІ у м.Сєвєродонецьку Височина О.А.