Перелік безоплатних адміністративних послуг, що надаються Міністерством доходів і зборів України

Тимчасовий перелік безоплатних адміністративних послуг, що надаються Міністерством доходів і зборів України та його територіальними органами

 

з/п

Назва адміністративної послуги

 1.  

Видача довідки про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, що контролюються органами доходів і зборів

 1.  

Видача торгового патенту

 1.  

Видача довідки про набуття або підтвердження сільськогосподарським товаровиробником статусу платника фіксованого сільськогосподарського податку

 1.  

Видача свідоцтва платника єдиного податку

 1.  

Реєстрація книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат платникам єдиного податку

 1.  

Реєстрація книги обліку доходів і витрат

 1.  

Видача довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію)

 1.  

Видача довідки про сплату податку на доходи фізичних осіб платником податку – резидентом, який виїжджає за кордон на постійне місце проживання, та про відсутність податкових зобов’язань з цього податку

 1.  

Видача довідки про сплату роботодавцем податків та зборів (обов'язкових платежів)

 1.  

Видача картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків

 1.  

Внесення до паспорта громадянина України відмітки про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта

 1.  

Видача документів про взяття на облік платника податків

 1.  

Видача довідки про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів платникам податків, які припиняються/припиняють підприємницьку діяльність

 1.  

Видача довідки про зняття з обліку платника податків

 1.  

Видача свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість

 1.  

Видача свідоцтва про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість

 1.  

Реєстрація реєстратора розрахункових операцій

 1.  

Реєстрація книг обліку розрахункових операцій

 1.  

Реєстрація розрахункових книжок

 1.  

Видача рішення про внесення, повторне внесення, виключення, відмову у внесенні установи (організації) до/з Реєстру неприбуткових установ та організацій або присвоєння установі (організації) іншої ознаки неприбутковості

 1.  

Видача довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи)

 1.  

Видача свідоцтва про реєстрацію суб'єкта індустрії програмної продукції як суб'єкта, який застосовує особливості оподаткування

 1.  

Підготовка висновку про повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань

 1.  

Підготовка висновку про повернення з бюджету помилково та/або надміру сплачених сум митних та інших платежів

 1.  

Підготовка висновку про повернення платнику податків коштів, що обліковуються на відповідному рахунку митниці як передоплата

 1.  

Видача довідки про внесення місця зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів до Єдиного державного реєстру місць зберігання

 1.  

Видача довідки про внесення місця зберігання спирту до Єдиного державного реєстру місць зберігання

 1.  

Оформлення нарядів на відпуск та повернення спирту

 1.  

Видача додатків до ліцензій на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв

 1.  

Видача додатків до ліцензій на право оптової торгівлі алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту); сидром та перрі (без додання спирту) та тютюновими виробами

 1.  

Включення/виключення до/з Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій моделей реєстраторів розрахункових операцій, їх модифікацій вітчизняного та іноземного виробництва, розширення переліку версій внутрішнього програмного забезпечення моделей, продовження строку їх первинної реєстрації

 1.  

Засвідчення довідки про проведення декларування валютних цінностей, доходів та майна, що належать резиденту України і знаходяться за її межами

 1.  

Реєстрація довідки про відсутність у суб’єктів підприємницької діяльності за межами України валютних цінностей та майна

 1.  

Надання дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання

 1.  

Переоформлення дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання

 1.  

Зупинення дії дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання за заявою підприємства

 1.  

Анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання за заявою підприємства

 1.  

Видача свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами

 1.  

Продовження строку дії свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами

 1.  

Переоформлення свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами

 1.  

Надання дозволу на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі

 1.  

Переоформлення дозволу на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі

 1.  

Зупинення дії дозволу на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі за заявою підприємства

 1.  

Анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі за заявою підприємства

 1.  

Надання статусу гаранта

 1.  

Прийняття рішення про допуск перевізників-резидентів до перевезень на умовах Конвенції МДП

 1.  

Надання дозволу на відкриття та експлуатацію митного складу

 1.  

Переоформлення дозволу на відкриття та експлуатацію митного складу

 1.  

Зупинення дії дозволу на відкриття та експлуатацію митного складу за заявою підприємства

 1.  

Анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію митного складу за заявою підприємства

 1.  

Надання дозволу на відкриття та експлуатацію вільної митної зони комерційного або сервісного типу

 1.  

Переоформлення дозволу на відкриття та експлуатацію вільної митної зони комерційного або сервісного типу

 1.  

Зупинення дії дозволу на відкриття та експлуатацію вільної митної зони комерційного або сервісного типу за заявою підприємства

 1.  

Анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію вільної митної зони комерційного або сервісного типу за заявою підприємства

 1.  

Анулювання ліцензії на здійснення митної брокерської діяльності за заявою ліцензіата

Головний державний інспектор відділу обслуговування платників податків Н.Ф. Шульженко

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу обслуговуванняплатників податків О.Ю. Соболь

Последние новости:

Комментарии для сайта Cackle