Реалізація промислової продукції

За січень-червень 2013р. промисловими підприємствами м.Сєвєродонецька реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 4026,8 млн. грн.

У структурі реалізації 92,0% обсягів всієї реалізованої продукції склала продукція переробної промисловості, з якої найбільша частка припадає на продукцію підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості (86,4%). На долю підприємств з машинобудування в загальному обсязі реалізованої продукції приходиться 2,7%, на виробництво гумових і пластмасових виробів приходиться 1,6% обсягів переробної промисловості.

Частка м.Сєвєродонецька в загальному обсязі реалізованої промислової продукції Луганської області склала 11,6%. За розміром цього показника наше місто посідає 3 місце після міст Алчевська, Луганська.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу за січень-червень 2013р. складав 33620,4 грн. (в середньому по області 15467,9 грн.).

Начальник Управління статистики у м.Сєвєродонецьку Г.О. Овчіннікова