Соціально-економічне становище луганської області за січень–липень 2013 року

Промисловість

У липні 2013р. порівняно з попереднім місяцем та липнем 2012р. індекс промислової продукції становив відповідно 109,1% та 94,9%, за підсумками січня–липня 2013р. – 89,2%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів у січні–липні 2013р. випуск продукції зменшився на 6,7%, у т.ч. у добуванні кам’яного вугілля – на 7,1%, інших корисних копалин та розробленні кар’єрів – на 44,2%. Водночас приріст обсягів промислового виробництва одержано у добуванні природного газу – 10,8%.

На підприємствах добувної промисловості видобуток готового вугілля зменшився проти січня–липня 2012р. на 908,4 тис.т, або на 8,4%.

На підприємствах з видобутку вуглеводнів за січень–липень2013р. проти січня–липня 2012р. зросли обсяги видобутку газу природного скрапленого або в газоподібному стані на 27,5 млн.м3 (на 10,8%).

На підприємствах з добування інших корисних копалин, розроблення кар’єрів зменшився видобуток гранул, щебеня (каменю дробленого).

На підприємствах переробної промисловості у січні–липні 2013р. проти січня–липня 2012р. індекс промислової продукції становив 87,9%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв випуск промислової продукції проти січня–липня 2012р. зріс на 0,4%, у т.ч. у виробництві готових кормів для тварин – на 21,1%, інших харчових продуктів – на 19,4%, м’яса та м’ясних продуктів і молочних продуктів – по 3,5%. Водночас скоротились обсяги продукції на підприємствах з перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків (на 17,7%), продуктів борошномельно-круп’яної промисловості (на 10,8%), напоїв (на 7,7%), виробництва хліба, хлібобулочних і борошняних виробів (на 2,1%), виробництва олії та тваринних жирів (на 1,4%).

У січні–липні 2013р. порівняно з січнем–липнем 2012р. зросло виробництво кормів готових для тварин, що утримують на фермах, крім борошна та гранул із люцерни на 19,1 тис.т, молока рідкого обробленого – на 3,9 тис.т, шоколаду та готових харчових продуктів, що містять какао – на 1,0 тис.т, виробів макаронних, локшини та виробів борошняних подібних – на 0,8 тис.т, м’яса свиней та м’яса великої рогатої худоби свіжого чи охолодженого – по 0,5 тис.т, йогурту та інших ферментованих чи сквашених молока та вершків та печива солодкого і вафель – по 0,3 тис.т, пива солодового, крім пива безалкогольного і пива з вмістом алкоголю менше 0,5% – на 38,8 тис.дал.

Водночас спостерігалося зниження випуску напоїв безалкогольних (на 37,5 тис.дал), борошна (на 5,3 тис.т), круп (на 3,3 тис.т), хліба та виробів хлібобулочних (на 3,2 тис.т), олії соняшникової нерафінованої (на 1,5 тис.т), масла вершкового, виробів ковбасних та м’яса свійської птиці, свіжого чи охолодженого (по 0,2 тис.т), сирів жирних (на 0,1 тис.т), сиру свіжого неферментованого (на 42 т).

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів порівняно з січнем–липнем 2012р. спостерігалося збільшення випуску продукції на 2,4%, у т.ч. у виробництві одягу – на 11,2%. Водночас обсяги продукції скоротилися у виробництві шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 38,1%, текстильному виробництві – на 3,9%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності у січні–липні 2013р. приріст продукції становив 9,1%, у т.ч. в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка – 32,2%, у виробництві паперу та паперових виробів – 9,1%. Разом із цим спостерігалося скорочення обсягів продукції у поліграфічній діяльності на 15,8%.

На підприємствах з виробництва коксу, продуктів нафтоперероблення у січні–липні 2013р. індекс промислового виробництва становив 80,2%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції порівняно з січнем–липнем 2012р. випуск продукції скоротився на 2,3%, у т.ч. на підприємствах основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах – на 7,6%, з виробництва фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик – на 6,2%. Поряд із цим спостерігався приріст продукції у виробництві іншої хімічної продукції (29,8%), мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних та косметичних засобів (7,2%). На підприємствах з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів проти січня–липня2012р. обсяг виробництва промислової продукції зріс на 8,7%.

За січень–липень2013р. на підприємствах із виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції обсяги виробництва скоротилися на 22,1% за рахунок скорочення обсягів продукції підприємствами з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції (на 41,1%). При цьому у виробництві гумових виробів обсяги промислового виробництва збільшилися на 15,2%, пластмасових виробів – на 0,1%.

У виробництві скла та виробів зі скла випуск продукції скоротився на 57,9%, будівельних матеріалів із глини – на 40,2%. Водночас одержано приріст обсягів продукції у виробництві цементу, вапна та гіпсових сумішей – 8,0%, виробів з бетону, гіпсу та цементу – 7,2%.

У металургійному виробництві у січні–липні 2013р. порівняно з січнем–липнем2012р. спостерігалося скорочення випуску продукції на 8,7%, у т.ч. на підприємствах з виробництва труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі – на 70,1%, лиття металів – на 29,5%, іншої продукції первинного оброблення сталі – на 17,3%. Разом із цим одержано приріст у виробництві дорогоцінних та інших кольорових металів – 10,2%, чавуну, сталі та феросплавів – 6,8%. У виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання обсяги виробництва скоротилися на 6,3%.

Порівняно з січнем–липнем 2012р. виробництво труб та трубок, профілів порожнистих зі сталі скоротилося на 109,2 тис.т, феросплавів – на 49,9 тис.т, сталі без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, – на 23,6 тис.т.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання у січні–липні 2013р. проти відповідного періоду минулого року індекс продукції становив 87,3%, у т.ч. з випуску двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і мотоциклетних двигунів – 87,6%, інших помп і компресорів – 77,3%, електродвигунів, генераторів, трансформаторів, електророзподільчої та контрольної апаратури – 75,9%, залізничних локомотивів і рухомого складу – 74,9%, машин та устатковання для сільського та лісового господарства – 72,9%, комп’ютерів, електронної та оптичної продукції – 51,5%, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів – 42,4%, металообробних машин і верстатів – 17,4%.

Разом з цим збільшились обсяги продукції у виробництві інших машин і устатковання загального та спеціального призначення (у 7,5 раза та на 2,5% відповідно), інших кранів і клапанів – на 30,8%, іншого електричного устатковання – на 28,5%.

У виробництві, передачі та розподіленні електроенергії обсяги виробництва продукції скоротилися на 15,0%, у т.ч. у виробництві електроенергії – на 13,7%, розподіленні електроенергії – на 10,5%.

На теплових електростанціях та теплоелектроцентралях виробництво електроенергії скоротилося на 590 млн.кВт·год, або на 15,7%.

 

Сільське господарство

Загальний обсяг виробництва продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств за січень–липень 2013р. порівняно з відповідним періодом 2012р. зменшився на 4,7%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах – на 9,6%, у господарствах населення – збільшився на 1,7%.

Зміни обсягів сільськогосподарського виробництва

(наростаючим підсумком у % до відповідного періоду попереднього року)

график

Обсяг виробництва продукції рослинництва порівняно з січнем–липнем 2012р. склав 91,9%, у тому числі в аграрних підприємствах – 87,1%, у господарствах населення – 100,8%.

Станом на 1 серпня 2013р. зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) скошено й обмолочено на площі 405,7 тис.га, з якої одержано 8948,7 тис.ц зерна (у початково оприбуткованій вазі), що на 11,8% менше, ніж торік. У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 22,1 ц зерна (на 3,9 ц менше).

Ріпак (озимий та ярий) зібрано на площі 1,2 тис.га, його валовий збір становив 17,9 тис.ц, а середня урожайність – 14,6 ц з 1 га.

На початок серпня 2013р. в усіх категоріях господарств накопано35,4 тис.ц картоплі (по 56 ц з 1 га), що на 70,6% менше рівня відповідного показника минулого року. Виробництво овочів відкритого ґрунту проти минулорічного збільшилося на 10,2% і становило 947,2 тис.ц (при середній урожайності 153 ц з 1 га).

У січні–липні 2013р. обсяг виробництва продукції тваринництва порівняно з відповідним періодом 2012р. зменшився на 0,1%, у тому числі в аграрних підприємствах – зменшення на 3,2%, у господарствах населення – збільшення на 2,4%.

За січень–липень 2013р. господарствами всіх категорій реалізовано на забій 32,6 тис.т худоби та птиці (у живій вазі), що на 3,8% більше порівняно з січнем–липнем 2012р., вироблено 165,5 тис.т молока (на 0,4% менше) та 482,8 млн.шт. яєць (на 6,9% менше). В аграрних підприємствах відбулося зменшення виробництва яєць (на 8,7%) та молока (на 2,0%), а реалізація худоби та птиці на забій зросло на 2,7%. У господарствах населення виробництво м’яса збільшилося на 5,5%, яєць – збільшилося на 2,0%, а виробництво молока залишилося на рівні минулого року. Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва у січні–липні 2013р. м’яса становила 41,1%, молока – 79,3% та яєць – 18,0%.

За розрахунками, на 1 серпня 2013р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 135,6 тис. голів (на 4,1% більше, ніж на 1 серпня 2012р.), у тому числі корів – 58,1 тис. (на 4,3% менше), свиней – 119,4 тис. (на 1,5% більше), овець і кіз – 78,1 тис. (на 3,2% більше), птиці всіх видів – 6612,3 тис. голів (на 0,8% більше).

Поголів’я свиней, що утримувалося населенням, на 1 серпня 2013р. порівняно з початком серпня 2012р. зросло на 1,7%, великої рогатої худоби – на 6,6% (у тому числі корів – зменшено на 4,0%), овець і кіз – на 4,2%, а поголів’я птиці – на 11,2%. У домогосподарствах на початок серпня 2013р. утримувалось 70,6% загальної чисельності великої рогатої худоби, у тому числі корів – 73,7%, свиней – 60,9%, овець і кіз – 86,7%, птиці – 38,7%.

У сільськогосподарських підприємствах порівняно з 1 серпня 2012р. відбулося збільшення поголів’я свиней на 1,3% та скорочення поголів’я великої рогатої худоби на 1,2% (у тому числі корів – на 5,0%); птиці на 4,9%, овець і кіз – на 2,8%.

Обсяг вирощування худоби та птиці в аграрних підприємствах (крім малих) був на 2,4% більше рівня січня–липня 2012р., а його відношення до реалізації тварин на забій становило 103,4% (у січні–липні 2012р. – 109,7%). Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі та нагулі становили 396 г (у січні–липні 2012р. – 444 г), свиней – 322 г (333 г).

В аграрних підприємствах (крім малих), що займалися тваринництвом, на1 серпня 2013р. налічувалось 521,0 тис.ц кормових одиниць кормів усіх видів, що на 18,7% менше, ніж на 1 серпня 2012р., у тому числі концентрованих – 225,4 тис.ц корм.од (на 27,9% менше). У розрахунку на одну умовну голову великої рогатої худоби припадало в цілому по області по 4,1 ц корм.од. (на 0,8 ц корм.од. менше, ніж на 1 серпня 2012р.), у тому числі концентрованих – по 1,8 ц корм.од. (на 0,6 ц корм.од. менше).

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–липень 2013р. порівняно з відповідним періодом 2012р. зменшився у 3,6 раза, у тому числі продукції рослинництва – у 2,8 раза, тварин-ництва – на 5,4%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) за всіма напрямами реалізації за січень–липень 2013р. проти відповідного періоду 2012р. зросли на молоко та молочні продукти – на 10,9% (3256,3 грн. за т); зернові та зернобобові культури – на 7,0% (1525,0 грн. за т), насіння соняшнику – на 25,9% (4086,9 грн. за т); на худобу та птицю – зменшилися на 16,6% (10967,9 грн. за т).

На 1 серпня 2013р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 924,4 тис.т зерна (на 5,9% менше проти 1 серпня 2012р.), у томучислі 772,9 тис.т пшениці, 85,3 тис.т ячменю, 16,6 тис.т кукурудзи, 16,0 тис.т жита. Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 623,5 тис.т зерна (на 15,1% більше), у тому числі 498,4 тис.т пшениці (на 26,4% більше), 76,9 тис.т ячменю (на 11,2% менше), 13,7 тис.т кукурудзи (у 6,5 раза більше), 7,5 тис.т жита (на 26,9% менше). Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 300,9 тис.т зерна (на 31,8% менше), у тому числі зернозберігаючі – 137,1 тис.т ( на 64,2% менше).

Запаси насіння соняшнику становили 15,8 тис.т (на 32,5% більше, ніж на 1 серпня 2012р.), із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 11,8 тис.т (на 50,7% більше), підприємствах, що здійснюють його переробку та зберігання – 4,0 тис.т (на 2,4% менше, ніж торік).

 

Будівельна діяльність

У січні–липні 2013р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 765,9 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–липні 2013р. порівняно з січнем–липнем 2012р. становив 90,7%.

На загальну тенденцію в січні–липні 2013р. порівняно з відповідним періодом попереднього року вплинуло зменшення будівництва будівель на 16,1%, у тому числі нежитлових будівель – на 21,1%. Водночас будівництво житлових будівель зросло на 14,3%. Будівництво інженерних споруд зменшено на 5,7%.

Підприємствами 3 міст області (Луганськ, Свердловськ, Ровеньки) виконано 58,9% загального обсягу будівництва, зокрема 30,6% – будівельниками м.Луганська.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 70,0% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 17,7% та 12,3% відповідно.

У січні–червні 2013р. прийнято в експлуатацію 63190 м2 загальної площі житла, що на 2,0% менше, ніж у відповідному періоді 2012р., у т.ч. з урахуванням обсягів житла, прийнятого в експлуатацію відповідно до Порядку (накази Мінрегіону України від 19.03.2013 № 95 та від 24.06.2011 № 91) – 13625 м2 житла (на 67,4% менше в порівнянні з січнем–червнем 2012р.).

У міських поселеннях, де збудовано 86,9% загального обсягу житла області, житлове будівництво збільшилося на 2,4%, в той час в сільський місцевості скоротилось на 23,8%.

Серед регіонів області збільшення обсягів прийнятого в експлуатацію житла порівняно з відповідним періодом минулого року відбувалось у 4 містах та 5 районах області. Найбільше житла збудовано у м.Луганську (18785 м2).

За рахунок коштів державного бюджету прийняття в експлуатацію житла не здійснювалось.

Найбільшу частку (76,3%) прийнятого в експлуатацію житла у січні–червні 2013р. складають одноквартирні будинки загальною площею 48219 м2, будинки з двома та більше квартирами – 13,2% (8349 м2), гуртожитки –10,5% (6622 м2).

Крім того, у січні–червні 2013р. прийнято в експлуатацію дачних та садових будинків загальною площею 719 м2.

У січні–червні 2013р. прийнято в експлуатацію 276 квартир, серед яких переважають трикімнатні (32,6% загальної кількості) та чотирикімнатні (23,9%).

Частка двокімнатних квартир становила 15,2% від загальної кількості, п’ятикімнатних – 9,1%, шестикімнатних – 7,2%, однокімнатних – 6,9%, семи-кімнатних і більше – 5,1%.

У січні–червні 2013р. прийнято в експлуатацію дошкільні заклади на 300 місць (з них за рахунок коштів державного бюджету – 102 місця), лікарень на 130 ліжок та поліклініка на 20 відвідувань за зміну.

За січень–червень 2013р. прийнято в дію 10,16 км місцевих газопроводів, потужності з виробництва вагонів вантажних несамохідних на 6,0 тис.шт., клею та желатину на 0,8 тис.т, одягу робочого на 108 тис.шт., хлібобулочних виробів на 370 т, приладів електричних побутових інших на 100 тис.шт., фабрики збагачувальні для енергетичного вугілля на 900 тис.т переробки вугілля, електростанції, на нетрадиційних джерелах енергії на 157 тис.кВт, промислову котельню потужністю на 2,09 Гкал, споруди підприємств електро- та теплоенергетики потужністю на 4727,9 кВт.

 

Транспорт і зв’язок

У січні–липні 2013р. підприємствами транспорту області перевезено 17,7 млн.т вантажів, що на 3,3% менше, ніж у січні–липні 2012р. Вантажооборот зменшився на 0,9% і становив 2435,5 млн.ткм.

Залізничним транспортом за січень–липень 2013р. перевезено 10,3 млн.т вантажів, що на 13,4% менше обсягу перевезень у січні–липні 2012р. Від-правлення лісових вантажів зменшилося у 8,5 раза, зерна і продуктів перемолу – на 26,0%, хімічних і мінеральних добрив – на 12,9%, кам’яного вугілля – на 11,5%, коксу – на 3,6%. Відправлення нафти і нафтопродуктів майже не відбувалося. Водночас перевезення цементу збільшилося в 3,0 раза, брухту чорних металів – на 21,7%, чорних металів – на 13,9%, будівельних матеріалів – на 11,8%. Вантажооборот зменшився на 9,7% і становив 1100,7 млн.ткм.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) доставлено замовникам 7,4 млн.т вантажів, що на 15,4% більше, ніж у січні–липні 2012р. Вантажооборот становив 1334,8 млн.ткм і збільшився на 7,7% у порівнянні з січнем–липнем 2012р.

Послугами пасажирського транспорту скористалися 123,1 млн. пасажирів, виконано пасажирську роботу в обсязі 2335,6 млн.пас.км, що відповідно на 10,1% менше та на 25,4% більше порівняно з січнем–липнем 2012р.

Залізничним транспортом надано послуг 6,4 млн. пасажирів, що на 0,6% менше, ніж у січні–липні 2012р. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 71,3 млн. пасажирів (на 1,1% більше), виконано пасажирську роботу в обсязі 1013,1 млн.пас.км (на 6,1% більше). Міським електричним транспортом перевезено 44,8 млн. пасажирів (на 24,9% менше).

За січень–липень 2013р. підприємствами зв’язку надано послуг на суму 620,1 млн.грн. (на 0,4% менше, ніж за січень–липень 2012р.), у тому числі населенню – 430,0 млн.грн. (на 1,2% більше).

Найбільша питома вага у загальному обсязі доходів від послуг зв’язку належить мобільному (49,8%), телефонному міському (16,4%) та поштовому (12,1%) зв’язку.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–червні 2013р. обсяг експорту товарів становив 1882,9 млн.дол. США і зменшився порівняно з січнем–червнем 2012р. на 23,2%,імпорту – 1526,9 млн.дол. і зменшився на 30,1%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 356,1 млн.дол. (у січні–червні 2012р. також позитивне – 268,7 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції товарами область здійснювала з партнерами із 108 країн світу.

До країн СНД було експортовано 40,5% усіх товарів, до країн ЄС –37,8% (у січні–червні 2012р. – відповідно 53,0% і 28,1%).

Найбільші обсяги експортних поставок здійснювалися до Російської Федерації – 32,1% від загального обсягу експорту, Угорщини – 16,5%, Польщі – 9,5%, Туреччини – 5,8%, Білорусі – 3,8%, США – 2,5%, Казахстану – 2,1%, Мексики – 1,8%, Словаччини – 1,5%, Індії та Бельґії – по 1,4%, Йорданії – 1,2%, Італії та Іспанії – по 1,1%.

Серед головних торгових партнерів країн СНД у січні–червні 2013р. експортні поставки зросли до Казахстану та Молдови, Республіки.

Серед країн ЄС суттєво збільшилися експортні поставки до Фінляндії, Угорщини, Словаччини, Іспанії, Бельґії, Румунії, Болгарії, а серед інших країн – до Куби, Тайваню, Провінції Китаю, Китаю, Гани, Кореї, Республіки, США, Ніґерії, Грузії та Еквадору.

З країн СНД імпортовано 70,3% усіх товарів, з країн ЄС -7,2% (у січні–червні 2012р. – 75,5% і 6,3%).

Найбільші імпортні надходження здійснювалися з Російської Федерації – 69,6% від загального обсягу імпорту, США – 10,2%, Китаю – 6,2%, Німеччини – 2,1%, Туреччини – 1,8%, Чехії та Індії – по 1,3%, Італії – 1,2%.

Імпортні поставки порівняно з попереднім роком зросли з Грузії, Канади, Бельґії, Італії, Індії, Словаччини, Швеції, Саудівської Аравії, Китаю, Білорусі, Азербайджану, Естонії, Бразілії, Литви, Туреччини, а зменшилися – з Казахстану, Єгипту, Ізраїлю, Латвії, Чехії, Великої Британії, Тайваню, Провінції Китаю, Угорщини, Іспанії, Польщі, Російської Федерації, Болгарії та Фінляндії.

Основу товарної структури зовнішньої торгівлі області складають мінеральні продукти, недорогоцінні метали та вироби з них, засоби наземного транспорту, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів, текстильні матеріали та текстильні вироби, вироби з каменю, гіпсу, цементу, готові харчові продукти, перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, продукти рослинного походження.

У січні–червні 2013р. в область надійшло іноземної давальницької сировини на 68,6 млн.дол., або 4,5% від загального обсягу імпорту області. Основні надходження давальницької сировини здійснювалися з Російської Федерації, Китаю, Франції, Туреччини, Угорщини, Німеччини, Індонезії та Литви. Найбільша частка припадала на машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання (69,2% від загального обсягу імпорту давальницької сировини).

Обсяг експорту готової продукції, виготовленої з імпортованої давальницької сировини, становив 197,4 млн.дол., або 10,5% від загального обсягу експорту. Найбільша частка припадала на засоби наземного транспорту (80,0% від обсягу експорту готової продукції з давальницької сировини).

Найактивніше здійснювали експортно-імпортні операції товарами підприємства міст Алчевська, Сєвєродонецька, Луганська, Рубіжного та Стаханова.

У січні–червні 2013р. експорт послуг склав 81,1 млн.дол. США, імпорт – 59,0 млн.дол. Порівняно з січнем–червнем 2012р. обсяг експорту зменшився на 20,8%, а імпорту навпаки збільшився – у 1,9 раза. Сальдо зовнішньої торгівлі послугами становило 22,0 млн.дол. (у січні–червні 2012р. – 71,0 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції послугами проводились з партнерами із 107 країн світу.

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі експорту становили транспортні послуги (42,2%), ділові послуги (25,9%), послуги з переробки матеріальних ресурсів (20,0%), послуги у сфері телекомунікацій, комп’ютерні та інформаційні послуги (6,5%) та послуги пов’язані з подорожами (4,5%).

Порівняно з січнем–червнем 2012р. експорт послуг зменшився на 21,2 млн.дол.

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі імпорту послуг мали послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю (34,5%), транспортні послуги (27,2%), ділові послуги (17,7%) та послуги, пов’язані з подорожами (14,0%).

Імпорт послуг порівняно з січнем–червнем 2012р. збільшився на 27,8 млн.дол.

На країни СНД припадає 58,0% загального обсягу експорту та 39,8%загального обсягу імпорту послуг області.

Порівняно зсічнем–червнем 2012р. обсяг експорту послуг до країн СНД зменшивсяна 8,8 млн.дол. (на 15,8%), у т.ч. до Російської Федерації – на 8,2 млн.дол. (на 15,0%).

Обсяг послуг, наданих іншим країнам світу, теж зменшився порівняно зсічнем–червнем 2012р.на 12,4 млн.дол. (на 26,7%), у т.ч. Нідерландам – на 12,9 млн.дол., США – на 7,8 млн.дол., Іспанії – на 6,1 млн.дол., Естонії – на 1,2 млн.дол., Фінляндії – на 1,0 млн.дол., а збільшився Туреччині – на 5,0 млн.дол., Ізраїлю – на 4,0 млн.дол., Китаю – на 3,2 млн.дол., Чехії та Вірґінським Островам (Брит.) – на 1,0 млн.дол., Франції та Угорщині – на 0,7 млн.дол., Німеччині – на 0,3 млн.дол.

Імпорт послуг з країн СНД збільшився порівняно з січнем–червнем 2012р. на 8,8 млн.дол. (у 1,6 раза).

Обсяг послуг, одержаних з інших країн світу, збільшився на 19,0 млн.дол. (у 2,1 раза). Збільшення відбулося за рахунок послуг з Кіпру, Нідерландів, Китаю та Бельґії, які збільшилися на 16,3 млн.дол. (у 9,4 раза), на 2,5 млн.дол. (у 5,5 раза), на 2,1 млн.дол. (у 9,6 раза) та 1,1 млн.дол. (у 4,6 раза).

Серед регіонів області найактивніше здійснювали експортно-імпортні операції послугами підприємства міст Луганська, Лисичанська, Сєвєродонецька та Алчевська.

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), внесених в область, на 1 липня 2013р. склав 880,4 млн.дол., що на 5,0% більше обсягів інвестицій на початок 2013р., та в розрахунку на одну особу складає 389,5 дол. США.

Інвестиції надійшли із 42 країн світу. При цьому на три з них припадає 87,4% загального обсягу, у тому числі Кіпр – 664,9 млн.дол. (75,5%), Російська Федерація – 68,9 млн.дол. (7,8%), Велика Британія – 35,7 млн.дол. (4,1%).

Значні обсяги інвестицій зосереджено на підприємствах промисловості (77,5% загального обсягу прямих інвестицій в область), у тому числі переробної (66,9%).

Серед галузей переробної промисловості суттєві обсяги інвестицій внесено у виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення – 25,7%, виробництво хімічних речовин і хімічної продукції – 21,7%, металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання – 10,1%, виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів – 6,7%.

У підприємства, які здійснюють діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування внесено 15,0% прямих інвестицій, в організації, що здійснюють операції з нерухомим майном – 1,8%, в транспорт, складське господарство, поштову та кур’єрську діяльність та в організації – 1,7%, в оптову та роздрібну торгівлю; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 1,6%, професійну, наукову та технічну діяльність – 1,4%.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу та боргових інструментів) на 1 липня 2013р. становив 1540,0 млн.дол.

Обсяг прямих інвестицій (акціонерний капітал) з області в економіку країн світу на 1 липня 2013р. склав 10,9 млн.дол.

 

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями) за січень–липень 2013р. становив 20877,8 млн.грн., що на 14,1% більше обсягу січня–липня 2012р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані і неформальні ринки припадало 34,2%. В обороті організованих ринків 11,2% становив продаж сільськогосподарських продуктів.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за січень–липень 2013р. становив 576,6 млн.грн. і проти січня–липня 2012р. збільшився на 1,6%.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, що здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за січень–липень 2013р. становив 8315,4 млн.грн., що у порівнянних цінах на 11,2% більше обсягу січня–липня 2012р.

 

Ціни і тарифи

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) на споживчому ринку області в січні–липні 2013р. становив 100,6% (у січні–липні 2012р. – 99,9%).

За січень–липень п.р. індекс споживчих цін на продукти харчування та безалкогольні напої склав 100,0%. Найбільш (на 21,1%) подорожчали овочі. На 10,6% зросли в ціні фрукти, на 7,6% – цукор, на 2,8% – хліб, на 2,4% – морозиво, на 1,6% – макаронні вироби, на 1,0% – рис, на 0,8% – кондитерські вироби з борошна, на 0,6% – безалкогольні напої, маргарин, на 0,3% – масло, кондитерські вироби з цукру, на 0,2% – сіль. Водночас на 21,4–0,1% знизилися ціни на яйця, молоко, сметану, продукти переробки зернових, джеми, повидло, мед, рибу та продукти з риби, м’ясо та м’ясопродукти, сир і м’який сир (творог), шоколад, їстівні тваринні жири, олія соняшникова.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 4,5%, у тому числі на тютюнові вироби – на 7,2%, на алкогольні напої – на 1,6%.

Індекс цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в цілому становив 99,7% за рахунок зниження цін на скраплений газ (на 21,8%), тверде паливо (на 2,3%). Водночас ціни на гарячу воду, опалення зросли на 0,2%. Стабільними залишилися квартирна плата, ціни (тарифи) на електроенергію, природний газ, холодну воду та каналізацію.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 3,3% за рахунок подорожчання послуг лікарень (на 6,6%), амбулаторних послуг (на 2,6%), фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання (на 1,9%).

Індекс цін на транспорт у цілому склав 100,6%, головним чином, за рахунок зростання цін на послуги залізничного пасажирського транспорту (на 18,3%).

Вартість зв’язку зросла на 0,7%, при цьому телефонні і телефаксові послуги подорожчали на 1,1%, телефонне і телефаксове обладнання подешевшало на 5,6%.

Індекс цін на освіту склав 100,6%, головним чином, за рахунок зростання цін закладів дошкільної та початкової освіти (на 2,9%).

Послуги ресторанів та готелів подорожчали на 2,9%, у тому числі послуги, пов’язані з тимчасовим проживанням – на 6,0%, харчування поза домом – на 1,4%.

Різні товари та послуги подорожчали на 0,4%, відпочинок і культура подешевшали на 0,4%.

Індекс цін на одяг і взуття; предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла склав 100,0%.

 

Доходи населення

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ, організацій (із кількістю працюючих 10 осіб і більше) у січні–червні 2013р. становила 3246 грн., що у 2,8 раза перевищує рівень мінімальної заробітної плати (1147 грн.). Порівняно з відповідним періодом 2012р. розмір середньомісячної заробітної плати збільшився на 9,5%.

До видів економічної діяльності з найбільшим рівнем оплати праці відносилися фінансова та страхова діяльність, виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення, добування кам’яного та бурого вугілля, де заробітна плата працівників перевищувала середній показник по економіці області на 29,8%, 30,8% та 64,8% відповідно.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у тимчасовому розміщенні й організації харчування, наданні інших видів послуг, здійсненні операцій з нерухомим майном, оптовій та роздрібній торгівлі, а також у виробництві електричного устатковання і не перевищував 57,9% від середнього по області.

В усіх регіонах області середній розмір оплати праці був вищим за мінімальну заробітну плату, разом з тим, лише у 9 з них заробітна плата перевищила середню по області: у м.Ровеньки, м.Свердловськ, м.Краснодон, м.Красний Луч, м.Антрацит, м.Первомайськ, Лутугинському і Перевальському районах та м.Алчевськ. Найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 68,5% від середньої по економіці області, спостерігався у м.Кіровськ, Старобільському, Новопсковському, Антрацитівському, Новоайдарському, Станично-Луганському, Біловодському, Свердловському, Білокуракинському, Краснодонському, Троїцькому, Марківському районах.

Індекс реальної заробітної плати у січні–червні 2013р. порівняно з відповідним періодом 2012р. становив 109,5%, а в червні 2013р. по відношенню до попереднього місяця – 101,9%.

Упродовж січня–червня 2013р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати зменшилася на 9,2%, або на 6,4 млн.грн., і на 1 липня 2013р. становила 62,9 млн.грн., що дорівнювало 3,6% фонду оплати праці, нарахованого за червень.

Заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств упродовж січня–червня 2013р. збільшилася на 2,9% (на 0,9 млн.грн.) і на 1 липня 2013р. становила 29,9 млн.грн., або 47,6% загальної суми боргу.

Серед видів економічної діяльності найвагоміше збільшення суми невиплаченої заробітної плати спостерігалося на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі (на 0,9 млн.грн.), професійної, наукової та технічної діяльності (на 0,6 млн.грн.), на підприємствах промисловості (на 4,8 млн.грн.), з них найбільше – на підприємствах з добування кам’яного та бурого вугілля (на 7,4 млн.грн.), виробництва машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань (на 3,3 млн.грн.). Водночас зменшення заборгованості спостерігалося на підприємствах будівництва (на 2,7 млн.грн.), установах, що здійснюють операції з нерухомим майном (на 1,3 млн.грн.), ремонт і монтаж машин і устатковання (на 3,3 млн.грн.). Серед регіонів області найвагоміше збільшення суми боргу перед працівниками економічно активних підприємств спостерігалося у м.Первомайськ (на 4,4 млн.грн.), Антрацитівського району (на 2,7 млн.грн.). Разом з тим, суттєве зменшення заборгованості відбулося на підприємствах м.Красний Луч (на 2,1 млн.грн.), м.Луганськ (на 2,3 млн.грн.), м.Сєвєродонецьк (на 1,2 млн.грн.).

Кількість працівників економічно активних підприємств, яким вчасно не виплачено заробітну плату, на 1 липня 2013р. становила 7,4 тис. осіб, або 1,5% від загальної кількості штатних працівників. Кожному із зазначених працівників
не виплачено в середньому 4051 грн., що на 19,5% більше від середнього розміру заробітної плати за червень 2013р.

У січні–червні 2013р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг і електроенергії призначено 27,9 тис. сімей, що становило 115,1% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, з них у міських поселеннях – 26,3 тис., у сільській місцевості – 1,6 тис. сімей.

Загальна сума призначених субсидій у січні–червні 2013р. становила 3272,9 тис.грн., з неї в міських поселеннях – 3068,2 тис.грн., у сільській місцевості – 204,7 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг і електроенергії на одну сім’ю у червні 2013р. становив 64,4 грн., що менше на 1,5%, ніж у відповідному періоді минулого року.

Крім того, у січні–червні 2013р. 3,8 тис. сімей (89,3% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 3240,6 тис.грн., з неї в міських поселеннях – 2617,3 тис.грн., у сільській місцевості – 623,3 тис.грн. Середній розмір призначеної в червні 2013р. субсидії цього виду на одну сім’ю становив 827,6 грн.

У січні–червні 2013р. населенням сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 998,6 млн.грн. (102,9% нарахованих за цей період сум).

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг на кінець червня 2013р. становила 968,4 млн.грн., середній термін заборгованості населення за житлово-комунальні послуги склав 6 місяців.

У червні 2013р. мали борг за 3 місяці і більше: за централізоване опалення та гаряче водопостачання 41,0% власників особових рахунків, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 32,0%, централізоване водопостачання та водовідведення – 28,8%, газопостачання – 28,1%, вивезення побутових відходів – 16,4%.

 

Ринок праці

За даними державної служби зайнятості на кінець липня 2013р. кількість зареєстрованих безробітних становила 20,7 тис. осіб, що на 1,7% більше, ніж у червні 2013р. Допомогу по безробіттю отримували 75,3% осіб, які мали статус безробітного.

Із загальної кількості безробітних більше половини складали жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець липня 2013р. не змінився і становив 1,5% населення працездатного віку, при цьому показник рівня безробіття серед сільського населення і у міських поселеннях також залишився без змін і становив 1,9% та 1,4% відповідно.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених підприємствами, установами й організаціями до служби зайнятості, у липні 2013р. порівняно з червнем збільшилася на 0,3 тис., або на 10,7%, і на кінець місяця становила 3,3 тис. (у липні 2012р. – 3,3 тис.).

Навантаження зареєстрованих безробітних на 1 вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець липня 2013р. зменшилося на 1 особу і становило 6 осіб. У регіональному розрізі значення цього показника коливалося від 1 особи у м.Луганську до 213 осіб у Троїцькому районі.

На кінець липня 2013р. найбільша потреба підприємств була у кваліфікованих робітниках із інструментом (38,3% від загальної кількості вільних робочих місць), робітниках з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устатковання, складання устатковання та машин(16,9%), працівниках найпростіших професій, включаючи осіб без професії (14,7%), професіоналах (9,3%), а найменша – у кваліфікованих робітниках сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (0,4%).

За професійними групами за вказаний період спостерігалось коливаннянавантаження зареєстрованих безробітних на 1 вільне робоче місце (вакантну посаду) від 3 до 32 осіб.

За сприяння державної служби зайнятості у січні–липні п.р. було працевлаштовано 12,6 тис., або 28,2% громадян, які мали статус безробітного у цьому періоді, в тому числі у липні п.р. – 2,4 тис.осіб.

За останніми даними майже дві третини безробітних (62,5%) отримали роботу на підприємствах сільського господарства, лісового господарства та рибного господарства, переробній промисловості, добувній промисловості і розробленні кар’єрів.

 Серед працевлаштованих осіб жінки становили 40,2%, молодь у віці до 35 років – 56,4%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю впродовж липня п.р., становила 16,0 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 1177,7 грн., що дорівнює 102,7% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1147 грн.).

 

Демографічна ситуація

На 1 липня 2013р. на Луганщині, за оцінкою, проживало 2249,0 тис. осіб. Упродовж січня–червня 2013р. чисельність населення області зменшилася на 7538 осіб, що у розрахунку на 1000 наявного населення становило 6,7 особи. Природне скорочення населення становило 8499 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення 961 особу.

Природне скорочення населення у січні–червні 2013р. зафіксовано в усіх регіонах області. Порівняно з січнем–червнем 2012р. воно збільшилося на 170 осіб (на 2,0%). Інтенсивність природного скорочення у розрахунку на 1000 наявного населення збільшилась з 7,4‰ до 7,6‰. Найнижчий рівень цього показника був у Луганській міськраді (4,4 особи на 1000 наявного населення), а найвищий – у Сватівському районі (13,1‰).

У січні–червні 2013р. порівняно з січнем–червнем 2012р. у розрахунку на 1000 наявного населення зменшився показник народжуваності з 9,2 до 8,5 народжених та рівень смертності – з 16,6 до 16,1 померлих.

У січні–червні 2013р. зафіксовано міграційний приріст населення (961 особа), у відповідному періоді 2012р. він становив 146 осіб.Порівняно з січнем–червнем 2012р. кількість прибулих в область збільшилася (з 3987 до 4670 осіб), число вибулих за межі області зменшилося (з 3841 до 3709 осіб).

Міграційний приріст відбувся як у міських поселеннях, так і у сільській місцевості.

Сальдо міграції в області сформувалося в основному внаслідок міграційного обміну з іншими державами.

Міграційний приріст населення упродовж січня–червня 2013р. зафіксовано у 25 регіонах області, його вплив на формування загального сальдо міграції був визначальним. Найбільшим рівень міграційного приросту був у Станично-Луганському районі (7,9‰). Поряд із цим у 7 регіонах області спостерігалося міграційне скорочення населення і найбільш інтенсивним воно було у Старобільському районі (5,8‰).

Головне управління статистики у Луганській області