Управління статистики у м.Cєвєродонецьку повідомляє

Заробітна плата в луганській області у червні 2013 року

У  червні 2013р. кількість штатних  працівників підприємств, установ,  організацій  Луганської  області (з  кількістю  працюючих 10 осіб і більше)  порівняно з травнем 2013р.  зменшилася на  0,6% і становила 500,5 тис. осіб.Середній розмір їхньої номінальної заробітноїплати становив 3391 грн. і у 3,0  раза перевищував рівень мінімальної заробітної плати (1147 грн.). Порівняно з травнем 2013р. розмір заробітної  плати збільшився на 2,3%, а з червнем 2012р. - на 8,6%.

Найвищий рівень оплати праці у червні 2013р. мали працівники, зайняті у фінансовій та страховій діяльності, а серед промислових видів діяльності – на підприємствах з  добуваннякам’яного та бурого вугілля, де рівень заробітної плати  перевищував середній показник в економіці області на 25,5%  та 58,4% відповідно.

Водночас абсолютний розмір заробітної плати працівників підприємств що зайняті у сфері тимчасового розміщення і організації харчування, поштової та кур’єрської діяльності, діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, оптової та роздрібної торгівлі, що здійснюють операції з нерухомим майном, з виробництва електричного устаткування, текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів був значно нижчим і не перевищив 58,8% від середнього по економіці.

Індекс реальної заробітної плати у червні  2013р. порівняно з травнем 2013р. становив 101,9%, а відносно червня 2012р. – 107,6  %.

Заробітна плата та стан її виплати  по регіонах україни на 1 липня 2013 року

За даними оперативної звітності середньомісячна номінальна заробітна плата, в розрахунку на одного штатного працівника, по Луганській області порівняно з травнем збільшилася на 2,3% та у червні 2013р. становила 3391 грн. За розміром заробітної плати Луганська область займає 5 місце серед регіонів України (заробітна плата в цілому по Україні – 3380 грн.). Найменший рівень заробітної плати спостерігався у Херсонській (2665 грн.) та Тернопільській (2580 грн.) областях.

Дані по регіонах з найбільшою заробітною платою надані в таблиці.

таблица

За даними оперативної звітності загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати по Луганській області на 1 липня 2013р. становила 62,9 млн. грн., що на 3,4 % менше, ніж на 1 червня 2013р. В структурі боргу в цілому по Україні заборгованість працівникам Луганської області склала 6,4 %, що менше аналогічного показника по Донецькій, Київській, Харківській областях.

Дані по регіонах, що мають найбільшу заборгованість із виплати заробітної плати, надані в таблиці.

таблица

 

Діяльність підприємств сфери послуг у і півріччі 2013 року

За даними статистичного спостереження за діяльністю підприємств сфери нефінансових послуг, яким охоплені суб’єкти підприємницької діяльності – юридичні особи та їх відокремлені підрозділи, що ідентифікуються за основним видом економічної діяльності як підприємства сфери послуг, у І півріччі 2013р. фактично працювало на ринку послуг 2222 підприємства. Це на 253підприємства, або на 12,8% більше, ніж у І півріччі 2012р.

Більше двох третіх працюючих підприємств (74,0%) знаходилися у містах: Луганськ, Алчевськ, Красний Луч, Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Стаханов. За видами діяльності більше працюючих підприємств (23,8%) відносились до секції L"Операції з нерухомим майном". Майже кожне п’яте підприємство із загальної кількості підприємств, що звітували, відносилося до секції Н "Діяльність транспорту, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність", займалося, переважно, наданням споживачам різних видів транспортних послуг (18,9% усіх підприємств цієї секції).

Сфера послуг дає можливість для працевлаштування значної кількості працівників. Середньооблікова кількість зайнятих на обстежених підприємствах склала 57467 осіб, із яких  53382 – штатні,  4085 – позаштатні працівники (працюючі за договорами та зовнішні сумісники). Порівняно з І півріччям 2012р. кількість зайнятих у сфері послуг збільшилась на 956 осіб, або на 1,7%, штатних працівників – на 704 осіб, або на 1,3% та позаштатних працівників – на 252 особи, або на 6,6%. Кожний другий з усієї кількості зайнятих у сфері послуг працював на підприємствах м.Луганська, 8,1% – м.Сєвєродонецька, 5,2% – Попаснянського району, 5,1% – м.Алчевська, 3,8% – м.Свердловська, 3,4% – м.Ровеньки, 2,9% – м.Лисичанська, 3,4% – м.Антрацита та  1,5% – м. Стаханова.

Обсяг послуг, реалізований споживачам підприємствами сфери послуг, становив 2466300,8 тис. грн. (без урахування ПДВ), що на 560661,1 тис.грн. більше, ніж у І півріччі 2012р. Найбільший обсяг реалізованих послуг надано споживачам підприємствами м.Луганська – 68,2%, на підприємства міст: Сєвєродонецьк, Антрацит, Алчевськ, Лисичанськ, Красний Луч, Попаснянського та Краснодонського районів приходиться  21,0%.

У І півріччі 2013р. в середньому одним підприємством або відокремленим підрозділом реалізовано послуг на 1240,6 тис. грн. Вищим ніж у середньому по області значення цього показника було на підприємствах Краснодонського району – 7517,6 тис.грн., Попаснянського району – 2207,6 тис.грн., м.Луганська – 1693,1 тис.грн. Найменше реалізовано послуг одним підприємством: Антрацитівського району – 74,3 тис.грн., Міловського району – 68,7 тис.грн., Марківського району – 27,7 тис.грн.

У структурі обсягу реалізованих послуг за видами економічної діяльності підприємств найвагомішими, у порівнянні з І півріччям 2012р., є транспортні перевезення. Частка послуг, виконаних підприємствами наземного транспорту, в загальному обсязі послуг склала 37,5%. Обсяг реалізованих послуг підприємств, що займаються вантажними автоперевезеннями, склав 8,0% загального обсягу послуг. Ними перевезено 6,0 млн.т вантажів (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями), що на 9,1% більше ніж у січні-червні 2012р. На підприємствазалізничного транспорту припало 4,3% загального обсягу послуг, у тому числі з вантажних перевезень – 4,0% . У І півріччі 2013р. вони перевезли 8,6 млн.т вантажів, що на 16,1% менше, ніж у І півріччі 2012р. 

У І півріччі 2013р. оператори поштового зв’язку збільшили обсяги відправлення листів на 10,8%, посилок – на 6,7%, водночас зменшились обсяги відправлення телеграм на 21,4%, періодичних друкованих видань – на 13,0%, поштових переказів і пенсійних виплат – на 6,6%.

Телефонна мережа Луганської області налічує 374,1 тис. основних телефонів, з них 83,8% – у населення. Число абонентів кабельного телебачення зменшилось на 1,3% і склало  173,6 тис., а кількість абонентів мережі «Інтернет» зросла на 12,5% і склала 123,3 тис.

Як і у І півріччі 2012р., обсяг реалізованих послуг підприємствами сфери послуг сконцентрований в основному виді діяльності, по якому були згруповані обстежені підприємства. На основний вид діяльності в цілому по області припало 94,4% загального обсягу реалізованих послуг, решта (5,6%) – інші допоміжні види діяльності. Концентрація послуг в основному виді діяльності простежувалася по підприємствах усіх міст та районів області. Але в м.Ровеньки та Краснодонському районі вона була найменшою (56,2% та 82,9% відповідно); по 25 містах та районах – більше середньообласної, з них у 7 районах: Міловському, Новоайдарському, Троїцькому, Білокуракинському, Марківському, Новопськовському та Свердловському надавалися послуги тільки з основного виду діяльності (100,0%).

З точки зору задоволення потреб споживачів, обсяг реалізованих послуг (уключаючи ПДВ) у ринкових цінах склав 2756655,7 тис.грн., що становить 128,1% рівня І півріччя 2012р. (у порівнянних цінах), із якого 1944314,1 тис. грн., або 70,5% – обсяг реалізації послуг для підприємств, організацій, установ та інших споживачів (решта – для населення). У І півріччі 2013р. обсяг реалізованих населенню послуг становив 121,1% рівня І півріччя 2012р. (у порівнянних цінах) і склав 812341,6 тис.грн., або 29,5% загального обсягу реалізованих послуг. Найбільшою частка послуг, реалізованих безпосередньо населенню, була на підприємствах міст: Кіровськ (87,3%), Краснодон (74,1%), Свердловськ (67,2%), Стаханов (59,1%), Антрацит (57,7%), та Новопсковського (65,2%), Міловського (88,1%), Слов'яносербського (65,5%), Перевальського (74,1%), Білокуракинського (76,6%), Лутугинському (69,5%), Троїцькому (50,6%) районів, у той час як у Свердловському, Краснодонському та Сватівському районах населенню було реалізовано тільки 0,0%  та 4,7% загального обсягу послуг, відповідно.

У населення користувалися попитом послуги різних видів транспорту на які припадає (18,6%)  загального обсягу послуг, виконаних для насе­лення; діяльність з електрозв’язку (22,9%); комплексне обслуговування об’єктів (15,0%); організування азартних ігор (6,7%); діяльність у сфері охорони здоров’я (4,9%); освіта (3,0%); поштова та кур’єрська діяльність (2,9%); діяльність у сферах архітектури та інжинірингу, надання послуг технічного консультування (1,8%); операції з нерухомим майном за винагороду або на основі контракту (1,1%). 

У середньому за І півріччя 2013р. одним мешканцем області було спожито послуг на 360,5 грн. Проте, слід зазначити, що споживання послуг мешканцями міст і районів області продовжує коливатися в значних межах. Так, якщо в м.Луганську цей показник був – 1165,5 грн., в м.Алчевську – на 319,2 грн., м.Сєвєродонецьк – на 286,3 грн. та Кремінському районі – на 271,0 грн. Значно меншим ніж у середньому по області у Краснодонському, Антрацитівському районах він був, відповідно від 1,5 до 4,1 грн.

  

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності  

У Iпівріччі 2013р. в економіку Луганської області іноземними інвесторами вкладено 44569,5 тис.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу). З країн ЄС надійшло 41120,7 тис.дол. (92,3% загального обсягу), з країн СНД – 243,4 тис.дол. (0,5%), з інших країн світу – 3205,4 тис.дол. (7,2%).

У той же час нерезидентами вилучено капіталу на  1044,9 тис.дол. США.

Обсяг унесених з початку інвестування в економіку області прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 1 липня 2013р. становив 880,4 млн.дол., що становить 105,0% до початку 2013р., та в розрахунку на одну особу населення складає 389,5 дол. США.

Інвестиції надійшли із 42 країн світу. При цьому на три з них припадає 87,4% загального обсягу, у т.ч. Кіпр – 664,9 млн.дол. (75,5%), Російська Федерація – 68,9 млн.дол. (7,8%), Велика Британія – 35,7 млн.дол. (4,1%).

На підприємствах промисловості зосереджено 682,6 млн.дол. (77,5% загального обсягу прямих інвестицій в область), у т.ч. переробної – 589,3 млн.дол., добувної промисловості і розробленні кар’єрів – 88,6 млн.дол., постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 1,5 млн.дол., водопоста-чанні; каналізації, поводженні з відходами – 3,2 млн.дол. Серед галузей переробної промисловості у виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення внесено 226,4 млн.дол. прямих інвестицій, виробництво хімічних речовин і хімічної продукції – 191,0 млн.дол., металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання – 89,3 млн.дол., виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів – 59,4 млн.дол. У підприємства, які здійснюють діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування внесено 131,6 млн.дол., в організації, що здійснюють операції з нерухомим майном – 15,7 млн.дол., в транспорт, складське господарство, поштову та кур’єрську діяльність – 15,4 млн.дол., в оптову та роздрібну торгівлю; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 14,5 млн.дол., професійну, наукову та технічну діяльність –         11,9 млн.дол.

Незначний інтерес у іноземних інвесторів до підприємств з такими видами економічної діяльності, як інформація та телекомунікації (64,6 тис.дол.), охорона здоров'я та надання соціальної допомоги (210,4 тис.дол.), текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (556,6 тис.дол.), виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (904,7 тис.дол.).

Серед регіонів провідні місця займають міста: Лисичанськ – 27,6% від загального обсягу, Сєвєродонецьк – 21,7%, Алчевськ – 18,2%, Луганськ – 17,6%.

Заборгованість українських підприємств за кредитами та позиками, торговими кредитами та іншими зобов’язаннями (борговими інструментами) перед прямими іноземними інвесторами на 1 липня 2013р. становила 659,6 млн.дол.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу та боргових інструментів) на 1 липня 2013р. становив 1540,0 млн.дол.

Обсяг прямих інвестицій (акціонерний капітал) з області в економіку країн світу на 1 липня2013р. склав 10,9 млн.дол.

 

Зовнішня торгівля послугами

У січні–червні 2013р. підприємства Луганської області здійснювали зовнішньоекономічні операції послугами з 107 країнами світу. Суб’єктами торгівлі послугами було 217 підприємств області, 111 з яких розташовані у м.Луганську і забезпечують 57,3% зовнішньоторговельного обороту області послугами.

Обсяг експорту послуг становив 81,1млн.дол.США, імпорту – 59,0 млн.дол.США, при цьому позитивне сальдо  склало 22,0 млн.дол.США.

У структурі послуг найбільшу питому вагу в загальному обсязі експорту мали транспортні послуги (42,2%), ділові послуги (25,9%), послуги з переробки матеріальних ресурсів (20,0%), послуги у сфері телекомунікацій, комп’ютерні та інформаційні послуги (6,5%) та послуги пов’язані з подорожами (4,5%).

У порівнянні з січнем–червнем 2012р. експорт послуг зменшився на 21,2 млн.дол. в основному за рахунок ділових послуг, які зменшились на 18,8 млн.дол. (на 47,2%).

Обсяг експорту до країн СНД зменшився порівняно зсічнем–червнем 2012р. на 8,8 млн.дол. (на 15,8%), у т.ч. до Російської Федерації – на 8,2 млн.дол. (на 15,0%).

Обсяг послуг, наданих іншим країнам світу, теж зменшився порівняно зсічнем–червнем 2012р. на 12,4 млн.дол. (на 26,7%), у т.ч. Нідерландам – на 12,9 млн.дол., США – на 7,8 млн.дол., Іспанії – на 6,1 млн.дол., Естонії – на 1,2 млн.дол., Фінляндії – на 1,0 млн.дол., а збільшився  Туреччині – на 5,0 млн.дол., Ізраїлю – на 4,0 млн.дол., Китаю – на 3,2 млн.дол., Чехії та Вірґінським Островам (Брит.) – на 1,0 млн.дол., Франції та Угорщині – на 0,7 млн.дол., Німеччині – на 0,3 млн.дол.

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі імпорту послуг мали послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю (34,5%), транспортні послуги (27,2%), ділові послуги (17,7%) та послуги, пов’язані з подорожами (14,0%).

Імпорт послуг порівняно з січнем–червнем 2012р. збільшився на 27,8 млн.дол. за рахунок послуг, пов’язаних з фінансовою діяльністю – на 17,6 млн.дол. (у 7,3 раза).

Імпорт послуг з країн СНД становив 39,8% від загального обсягу імпорту, з країн ЄС – 46,9%.

Найактивніше здійснювали експортно-імпортні операції послугами підприємства міст Луганська, Лисичанська, Сєвєродонецька та Алчевська.

 

Зовнішня торгівля товарами

Оборот зовнішньої торгівлі товарами підприємств Луганської області за січень–червень 2013р. становив 3409,8 млн.дол. США і порівняно з січнем–червнем 2012р. зменшився на 26,5%.

Зовнішньоторговельні операції товарами область здійснювала з партнерами із 108 країн світу.

Обсяг експорту становив 1882,9 млн.дол. і зменшився порівняно з січнем–червнем 2012р. на 23,2%.

До країн СНД було експортовано 40,5% усіх товарів, до країн ЄС –37,8% (у січні–червні 2012р. – відповідно 53,0% і 28,1%).

Найбільші обсяги експортних поставок здійснювалися до Російської Федерації – 32,1% від загального обсягу експорту, Угорщини – 16,5%, Польщі – 9,5%, Туреччини – 5,8%, Білорусі – 3,8%, США – 2,5%,     Казахстану – 2,1%, Мексики – 1,8%, Словаччини – 1,5%, Індії та Бельґії – по 1,4%,  Йорданії – 1,2%, Італії та Іспанії – по 1,1%.

Основне місце у товарній структурі експорту області посідають чорні метали; залізничні локомотиви; палива мінеральні; нафта та продукти її перегонки; добрива; продукти неорганічної хімії; органічні хімічні сполуки; реактори ядерні, котли, машини; папір та картон; пластмаси, полімерні матеріали; одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні; вироби з чорних металів; алюміній та вироби з нього; електричні машини.

Обсяг імпорту у звітному періоді становив 1526,9 млн.дол. і зменшився порівняно з січнем–червнем 2012р. на 30,1%.

З країн СНД імпортовано 70,3% усіх товарів, з країн ЄС -7,2% (у січні–червні 2012р. – 75,5% і 6,3%).

Найбільші імпортні надходження здійснювалися з Російської Федерації – 69,6% від загального обсягу імпорту, США – 10,2%, Китаю – 6,2%, Німеччини – 2,1%, Туреччини – 1,8%, Чехії та Індії – по 1,3%, Італії – 1,2%.

Основу товарної структури імпорту області складають палива мінеральні; нафта та продукти її перегонки – 60,6% від загального обсягу імпорту.

У січні–червні 2013р. в область надійшло іноземної давальницької сировини на 68,6 млн.дол., або 4,5% від загального обсягу імпорту області. Основні надходження давальницької сировини здійснювалися з Російської Федерації, Китаю, Франції, Туреччини, Угорщини, Німеччини, Індонезії та Литви.

Найбільша частка припадала на машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання (69,2% від загального обсягу імпорту давальницької сировини).

Обсяг експорту готової продукції, виготовленої з імпортованої давальницької сировини, становив 197,4 млн.дол., або 10,5% від загального обсягу експорту. Найбільша частка припадала на засоби наземного транспорту (80,0% від обсягу експорту готової продукції з давальницької сировини).

Найактивніше здійснювали експортно-імпортні операції товарами підприємства міст Алчевська, Сєвєродонецька, Луганська, Рубіжного та Стаханова.

 

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг

У січні–червні 2013р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 998,6 млн.грн. (включаючи погашення боргів попередніх періодів), що порівняно з відповідним періодом 2012р. менше на 2,4%, або на 24,6 млн.грн. Крім того, за електроенергію населення сплатило 279,3 млн.грн., що порівняно з відповідним періодом 2012р. більше на 7,2%, або на 18,7 млн.грн.

Рівень сплати населенням житлово-комунальних послуг за січень–червень 2013р. склав 102,9%, за червень 2013р. – 104,2%.

Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг

(відсотків)

график

У червні 2013р. населенням області сплачено за житлово-комунальні  послуги, включаючи  погашення боргів попередніх періодів 94,2 млн.грн. Рівень оплати за житлово-комунальні послуги у 22 регіонах області перевищував 100%за винятком міст: Брянка, Кіровськ, Красний Луч, Лисичанськ, Луганськ, Свердловськ, Стаханов та Краснодонського, Марківського та Сватівського районів. За видами платежів найбільший рівень оплати по області у червні п.р. припадає на централізоване опалення та гаряче водопостачання (246,7%), найменший – вивезення побутових відходів (75,1%).

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг упродовж червня 2013 року зменшилася на 0,4% і на кінець червня вона становила 968,4 млн.грн. Середній термін заборгованості населення за житлово-комунальні послуги склав 6 місяців. У порівнянні з заборгованістю на кінець червня 2012р. вона збільшилася на 5,7%. У загальній сумі заборгованості борги складають: за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 44,7%, за централізоване водопостачання та водовідведення – 20,4%, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 20,1%, за газопостачання – 11,6%, за вивезення побутових відходів – 3,2%.

У червні 2013 року мали борг за 3 місяці і більше: за централізоване опалення та гаряче водопо-стачання 41,0% власників особових рахунків, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 32,0%, централізоване водопостачання та водовідведення – 28,8%, за газопостачання – 28,1%, вивезення побутових відходів – 16,4%.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27.06.03 № 976 «Про затвердження Порядку погашення реструктуризованої заборгованості та внесення поточних платежів за житлово-комунальні послуги», у січні–червні 2013 року з населенням було укладено 2243 договора щодо погашення реструктуризованої заборгованості. Загальна сума, на яку було укладено договори в частині погашення реструктуризованої заборгованості, становила 6,3 млн.грн., а сума внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів склала 9,2 млн.грн.

 

Соціально-демографічні характеристики домогосподарств луганської області у 2013 році

У листопаді 2012р., з метою дослідження соціально-демографіч­них характеристик домогосподарств Головним управлінням статистики було проведене опитування домогосподарств, які у 2013р. приймають участь у вибірковому обстеженні умов їхнього життя.

За отриманими результатами кількість домо­господарств Луганської області у 2012р. склала 908,1 тисяч, 5,4% від загальної кількості домогосподарств України.

Порівняно з минулим роком розподілдомогосподарств Луганської області за місцем проживання не змінився.Найбільшачастина домогосподарств(87%) проживає в міських поселеннях, з них у великих містах (з чисельністю 100 тис. осіб і більше) – 57%, у малих – 30%,на селі мешкає 13% домогосподарств.

В області найбільш поширеними залишаються домогосподарства, які складаються з двох осіб, частка їх становить 34% проти 32% у 2012р., з трьох осіб, як і в минулому році  складається  30% домогосподарств.Одну особу має в своєму складі 23% сімей (у 2012р. – 24%).Багаточисельні домогосподарства (з чотирьох і більше осіб) залишаються нехарактерними для Луганської області, частка їх становить 13%.

Більше третини (36%) домогосподарств Луганської області мають у своєму складі дітей до 18 років, з них одну дитину мають  96,5% домогосподарств, двох дітей – 3,5%. Умови та рівень життя домогосподарств з дітьми значною мірою за­лежать від наявності та кількості дорослих осіб у їх складі.Обстеження показало, що 60% домогосподарств з дітьми мають у своєму складі двох дорослих осіб. Одну дорослу особу в своєму складі має 12% домогосподарств нашої області.

Частка домогосподарств нашої області, у складі яких є діти, які не мають одного чи обох батьків, становить 29% загальної кількості домогосподарств з дітьми. Серед домогосподарств, у яких діти виховуються в неповній сім’ї, одну дитину мають у своєму складі 96,8% сімей, 3,1% – двох дітей і лише 0,1% домогосподарств мають у своєму складі трьох і більше дітей.

Кількість домогосподарств без дітей склала 579,9 тисяч, 64% усіх домогосподарств області, з них одинаки становили 37%. Переважна більшість одинаків (69%) – це особи в непрацездатному віці.

Добробут домогосподарств залежить від наявності та кількості працюючих осіб у їх складі. Питома вага домогосподарств, які мають у своєму складі працюючих осіб, становить 61% від загальної кількості. Частина домогосподарств, у складі яких немає працюючих осіб, становить 39%. Коефіцієнт економі­чного навантаження на працюючого члена домогосподарства (відношення загальної кількості членів домогосподарства до кількості працюючих) у Луганській області становить 2,38.

Рівень життя та соціально-економічні умови домогосподарства залежать не тільки від наявності та кількості дітей, працюючих осіб, осіб непрацездатного віку, але й від освітнього рівня осіб, які входять до його складу. Для населення Луганської області у віці 6 років і старші переважаючим рівнем освіти є професійно-технічна – 25%. Частка населення, яке має повну вищу освіту становить 19%, повну середню освіту – 17%. Не мають по­чаткової загальної освіти та неписьменні 4% населення у віці від 6 років і старші.

Значну роль у забезпеченості населення нашої області продуктами харчування має наявність особистих підсобних господарств.Земельні ділянки мають у своєму користуванні 48% домогосподарств області. Худобу, птицю, бджіл утримує кожне восьме домогосподарство.

Середня площа землі, яку використовує одне домогосподарство, серед тих, які мають земельні ділянки становить 145,6 соток.Основна частина земельної площі,яка знаходиться у користуваннідомогосподарств Луганської області, здається в оренду (79%). Частка земельної площі для вирощування продукції лише для власних потреб збільшилася з 5,5% у 2012р. до 7,4% у 2013р. Частка площі, яка використовується для вирощування продукції для власних потреб і на продаж становила 9% (у 2012р. – 13%) від загальної площі, яка знаходиться у користуванні домогосподарств.

Одними з основних характеристик умов життя домогосподарств є  забезпеченість житлом і рівень його благоустрою.За даними обстеження умов життя домогосподарств, 63% сімей Луганської області проживають в окремих квартирах,третина – в індивідуальних будинках,у частині індивідуального будинку мешкає 3%домогосподарств,у гуртожитках – 1,1%.

Переважна більшість домогосподарств області (93%) проживає у при­ватному (приватизованому) житлі, 5% – у державному, наймає житло 2% домогосподарств.Найбільша частина домогосподарств Луганської області (38,6%) мають двокімнатне житло,35,7% проживає в трьох кімнатах, 11,5% домогосподарств – в одній, 14,2% – в чотирьох і більше кімнатах.

Розподіл домогосподарств за часом будівництва їх житла наступний: найбільша їх частка (34%) проживає у будинках, зведених у 60-х роках, 22% – у 70-х роках,кожне п’яте – у 80-х роках,кожне восьме – у 50-х роках, кожне чотирнадцяте – у 40-х роках. Домогосподарства, які проживають у новому житлі складають незначну частку: у 1991-2000рр. – 3%, у 2001р. та пізніше лише – 0,5%.

Житловою площею понад 13,65 м2 на одну особу забезпечені 63% домогосподарств Луганської області. У той же час 8% домогосподарств має житлову площу у середньому на одну особу до 7,5 м2.

У Луганській області, майже два з п’яти домогосподарства, які займають одну кімнату – одинаки. У двокімнатному помешканні найбільша питома вага (36%) приходиться на сім’ї з двох осіб, у трикімнатному помешканні проживає 31% сімей з двох та трьох осіб. У великогабаритних квартирах проживають в більшості родини, що складаються з двох осіб (37%), а також чверть домогосподарств становили домогосподарства з чотирьох осіб та більше.По одній особі мешкає в кожному п’ятому трикімнатному ідесятому чотирикімнатному і більшому житлі.

 таблица 

Централізованим газопостачанням у Луганській області обладнано 83% житла, центральним опаленням – 30%, водопроводом та каналізацією – по 81%, ванною або душем – 77%,гарячимводопостачанням – 13%, телефо­ном – 38%.

Переважна більшість населеннянашої області бере воду для пиття та приготування їжі з мережі водопостачання (71,6%), з криниці або колонки у своєму дворі користується водою 22,3% домогосподарств.Незначною є частка домогоспо­дарств, які отримують питну воду з інших джерел (купують) – 2,8%, користуються громадською колонкою – 1,5%, громадською кри­ницею – 1%, джерелом, річкою, озером, ставком – 0,8%.

Ступінь задоволення житловими умовами домогосподарств Луганської області порівняно з минулим роком зменшився на 2,7 в.п. та склав 46,5%. Залишається значною (34,8%)частка домогосподарств, які не дуже задоволені своїми житловими умовами та порівняно з минулим роком вона збільшилася на 2,7 в.п. Частка домогосподарств Луганської області, які відповіли, що дуже задоволені своїми житловими умо­вами була незначною та склала 0,9% проти 0,5% у 2012р.Домогосподарства нашої області, які були дуже незадоволені та незадоволені своїми умовами житла склали 17,8% (у 2012р. – 18,2%).

Домогосподарства з дітьми, які задоволені своїми житловими умовами складають 35%, дуже задоволенні – 1,1%. Незадоволені  та дуже незадоволені своїми умовами житла 19,9% домогосподарств з дітьми,не дуже задоволені – 44%.

Ступінь задоволення своїми житловими умовами домогосподарств з дітьми нижчий, ніж в домогосподарствах без дітей.Частка домогосподарств без дітей, які задоволені або дуже задоволені своїми умовами житла становить – 53,9%, не дуже задоволені – 29,6%,  дуже незадоволені та незадоволені – 16,5%.

Нормативну вагу тіла (індекс маси тіла від 18,5 до 251) мають 41% осіб дорослого населення нашої області, надлишкову  масу тіла (індекс від 25 до 30) – 38%. Луганська область відноситься до регіонів з найбільшою часткою населення у віці 18 років і старші, яке має ожиріння та крайнє ожиріння (18%). Разом з тим, в області є частина населення (3%), яке має понижену масу тіла (індекс менше 18,5).

Майже всі діти Луганської області (99%)у віці від 6 до 18 років займаються фізкультурою та спортом не менше одного разу на тиждень.Серед дорослого населення Луганської області лише 31% чоловіків та 21% жінок у віці 18 років і старші займаються фізкуль­турою та спортом не менше одного разу на тиждень.

 

 1Індекс маси тіла – відношення ваги до квадрата росту ( j= )


Головне управління статистики в Луганській області