Реалізація промислової продукції

За січень-липень 2013р. промисловими підприємствами м.Сєвєродонецька реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 4479,2 млн. грн.

У структурі реалізації 92,6% обсягів всієї продукції склала реалізована продукція переробної промисловості, з якої найбільша частка припадає на продукцію підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості (86,2%). На долю підприємств з машинобудування в загальному обсязі реалізованої продукції приходиться 3,3%, на виробництво гумових і пластмасових виробів приходиться 1,8% обсягів переробної промисловості.

Частка м.Сєвєродонецька в загальному обсязі реалізованої промислової продукції Луганської області склала 11,0%. За розміром цього показника наше місто посідає 3 місце після міст Алчевська, Луганська.

Начальник Управління статистики у м.Сєвєродонецьку Г.О. Овчіннікова