Новости налоговой

Порядок сплати сум грошових зобов'язань платниками податків

Податковим кодексом України визначено, що обов'язок платника податків щодо сплати суми податку та збору вважається виконаним в день зарахування коштів на відповідний бюджетний рахунок Державної казначейської служби України.

При сплаті сум грошових зобов'язань в готівковій або безготівковій формі через установи банків платникам слід враховувати, що відповідно до Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" банки можуть здійснювати міжбанківський переказ коштів в строк до трьох операційних днів.

За порушення строків сплати податків до бюджетів платниксплачує пеню за кожний день прострочення та штрафні санкції у розмірах, встановлених Податковим КодексомУкраїни, а також несе іншу відповідальністьза порушення порядку своєчасного та повного внесення податків, зборів до бюджету. Після закінчення встановлених строків погашення узгодженого податкового зобов'язання на суму податкового боргу нараховується пеня.

Розрахунок за кожним видом платежу та за кожним видом сплати має оформлятися окремим розрахунковим документом. Питання щодо заповнення платниками реквізиту „Призначення платежу” розрахункових документів у разі сплати платежів до бюджету врегульованоНаказом Міністерства фінансів України від 07.07.2012 №817 „Про затвердження Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету”.

 

Щодо нарахування пені за порушення строків сплати податків та зборів

Після закінчення встановлених строків погашення узгодженого податкового зобов'язання на суму податкового боргу нараховується пеня.

Нарахування пені розпочинається  від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов'язання.

Нарахування пені закінчується у день прийняття банком, обслуговуючим платника податків, платіжного доручення на сплату суми податкового боргу. У разі часткової сплати суми податкового боргу нарахування пені зупиняється на таку сплачену частку.

Пеня нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті. Зазначений розмір пені діє щодо всіх видів податків і зборів (обов'язкових платежів), крім пені щодо порушення строків розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності, що встановлюється окремим законодавством.

 

Уступка налогового долга налогоплательщика третьим лицам запрещена

Пунктом 38.2 ст. 38 Налогового кодекса предусмотрено, что уплата налога и сбора осуществляется налогоплательщиком непосредственно, а в случаях, предусмотренных налоговым законодательством, — налоговым агентом или представителем плательщика налога.

Согласно п. 36.4 ст. 36 этого Кодекса выполнение налоговой обязанности может осуществляться налогоплательщиком самостоятельно или при помощи своего представителя либо налогового агента. Вместе с тем п. 36.5 этой статьи предусмотрено, что ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение налоговой обязанности несет налогоплательщик, кроме случаев, определенных Налоговым кодексом или законами по вопросам таможенного дела.

В соответствии с п. 87.7 ст. 87 Налогового кодекса запрещается любая уступка денежного обязательства или налогового долга налогоплательщика третьим лицам. Положения этого пункта не распространяются на случаи, когда гарантами полного и своевременного погашения денежных обязательств налогоплательщика являются другие лица, если такое право предусмотрено этим Кодексом.

Следовательно, уступка налогового долга налогоплательщика третьим лицам запрещена, а денежного обязательства налогоплательщикаразрешается только лицам, являющимся гарантами выполнения налоговой обязанности (представителям либо налоговым агентам).

 

Щодо детінізації трудових відносин та легалізації заробітної плати

Державна податкова інспекція у м.Сєвєродонецьку ГУ Міндоходів у Луганській області повідомляє, що постійно вживаються заходи по детінізації трудових відносин та легалізації заробітної плати, утриманим, але не перерахованим сум податку на доходи фізичних осіб. З метою відпрацювання питання легалізації заробітної плати, повноти та своєчасності перерахування податку на доходи фізичних осіб до бюджету за січень – серпень 2013 р. додатково проведено 9 перевірок правильності дотримання вимог податкового законодавства.

Також ДПІ проводяться заходи щодо співставлення інформації, отриманої від підприємств з пропускним режимом щодо перетинання їх території працівниками інших підприємств, наявної в ДПІ інформації та відповідно належного оформлення трудових відносин з найманими працівниками. Так за серпень 2013 р. було проведено 1 перевірку, встановлено факти порушення трудового законодавства. Матеріали перевірки передано до Прокуратури м.Сєвєродонецька для вжиття відповідних заходів реагування.

У випадку наявності інформації щодо порушень податкового законодавства в частині використання праці неоформлених найманих працівників, просимо звернутися до Державної податкової інспекції у м.Сєвєродонецьку для подальшого відпрацювання,  вжиття заходів реагування та упередження порушень податкового законодавства.

Заступник начальника ДПІу м.Сєвєродонецьку О.А.Височина

Підпишись на наш Телеграм