Підприємницька діяльність на території проведення АТО

Державна фіскальна служба України листом від 17.09.2015 № 8774/Р/99-99-17-02-02-14 роз’яснила про деякі особливості провадження підприємницької діяльності на території проведення АТО. Зокрема:
• у зв’язку з проведенням АТО на території Донбасу платників податків із деяких територій, які знаходяться в стані збройного конфлікту, тимчасово обслуговуватимуть в інших податкових інспекціях зазначених областей. Інформація щодо простою в деяких податкових інспекціях і зміни місця обслуговування платників постійно оновлюється на офіційному веб-порталі ДФС;
• інформацію про реквізити бюджетних рахунків для сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) відповідно до адміністративно-територіального устрою України оприлюднено на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України в рубриці «Бюджетні рахунки»;
• платникам Донецької та Луганської областей надано можливість звернутися до податкового органу за своїм місцезнаходженням із заявою про подовження граничних строків подання податкової звітності у зв’язку з неможливістю подання такої звітності внаслідок дії обставин непереборної сили;
• для осіб, які зареєстровані та переселилися з території проведення АТО в період її проведення, реєстрація ФОП здійснюється державними реєстраторами за адресою тимчасового проживання без вимоги державних реєстраторів реєстраційних служб територіальних органів Мін’юсту в областях і м. Києві щодо наявності реєстрації про місце проживання за місцем проведення реєстраційних дій;
• проведення реєстраційних дій щодо зміни місцезнаходження юридичних осіб і місця проживання ФОП, місцезнаходженням/місцем проживання яких є територія проведення АТО, здійснюється державними реєстраторами реєстраційних служб територіальних органів Мін’юсту в областях і м. Києві;
• платники податків, у яких у зв’язку з проведенням заходів із подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України існує ймовірність несвоєчасної сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) або немає можливості їх сплатити, мають право на отримання відстрочення (розстрочення) таких грошових зобов’язань (податкового боргу). Окрім цього, податковий борг платника податків, що виник унаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), може бути списаний як безнадійний. Для цього платник податків повинен звернутися до органу доходів і зборів за місцем обліку безнадійного податкового боргу та/або за місцем обліку такого платника з письмовою заявою. У такій заяві повинно бути зазначено суми податків і зборів, що підлягають списанню;
• єдиним належним і достатнім документом, що підтверджує настання обставин непереборної сили (форс-мажору), що були на території проведення АТО, як підстави для звільнення від відповідальності за невиконання (неналежного виконання) зобов'язань, є сертифікат Торгово-промислової палати України. Торгово-промислова палата України й уповноважені нею регіональні торгово-промислові палати засвідчують форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) і видають сертифікат про такі обставини протягом семи днів із дня звернення суб'єкта господарської діяльності. Сертифікат про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) для суб'єктів малого підприємництва видається безкоштовно.
Додаток
Лист Державної фіскальної служби України "Щодо здійснення підприємницької діяльності на території Донецької області" від 17.09.2015 р. № 8774/Р/99-99-17-02-02-14

Прес-служба ГУ ДФС у Луганській області