Адміністративно-правовий захист прав громадян

     Конституцією України людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнані найвищою соціальною цінністю, кожній людині гарантується право на свободу та особисту недоторканість.
     В умовах сьогодення як ніколи гостро виникає питання захисту конституційних прав і свобод громадян, правомірність обмеження їх вільного пересування, забезпечення законності їх доставляння до відділів поліції, затримання в адміністративному порядку, застосування та відбуття адміністративного арешту.
     Одним із засобів забезпечення законності під час застосування заходів адміністративного примусу за адміністративні правопорушення є прокурорський нагляд, спрямований перш за все на захист прав та законних інтересів громадян - учасників адміністративного процесу, усунення порушень законності при затриманні осіб і в цей же час забезпечення невідворотності покарання за адміністративні правопорушення.
     Положення вимог статей 261, 263 КУпАП регламентують факт документального оформлення доставляння осіб та затримання їх в адміністративному порядку, що не завжди дотримується органами внутрішніх справ.
     Як наслідок, в порушення вимог ст.ст. 15, 18 Закону України “Про Національну поліцію”, ст.ст. 1, 6, 7 КУпАП безвідповідальне ставлення до своїх посадових обов’язків службовими особами відділу поліції призводить до порушення прав на отримання безоплатної вторинної правової допомоги затриманим, передбачених ст.27 Закону України “Про безоплатну правову допомогу”, ст.ст.261, 268 КУпАП та Постанови Кабінета Міністрів України від 28.12.2011 № 1363.
     На практиці, як правило, посадові особи, зобов’язані інформувати вказаних у ст. 261 КУпАП осіб на прохання затриманого, від виконання цих обов’язків ухиляються, через що затриманий опиняється в умовах, які не дозволяють використовувати належні йому процесуальні права. Відомі випадки, коли співробітники поліції не тільки не інформували про факт затримання, а й робили все для приховування самого факту затримання.
     У зв’язку з викладеним, при здійсненні наглядової діяльності у сфері застосування заходів впливу місцевою прокуратурою проведено результативні перевірки у сфері додержання законодавства уповноваженими державними органами з вказаних питань. З метою усунення виявлених порушень закону та притягнення винних посадових осіб до дисциплінарної відповідальності протягом поточного та минулих років на вказаному напрямі прокуратурою внесено документи прокурорського реагування.

О. Сафонова, прокурор Сєвєродонецької місцевої прокуратури