Безоплатна правова допомога у цивільних та адміністративних справах

Безоплатна правова допомога у цивільних та адміністративних справах

Сєвєродонецький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги інформує про надання правової
допомоги у цивільних та адміністративних справах наступним категоріям осіб

1) особам, які перебувають під юрисдикцією України, якщо їхній середньомісячний дохід не перевищує двох
розмірів прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до закону для осіб які
належать до основних соціальних і демографічних груп населення;

2) дітям-сиротам, дітям, котрі позбавлені батьківського піклування, дітям, які перебувають у складних життєвих
обставинах, дітям які постраждали внаслідок воєнних дій збройних конфліктів;

3)внутрішньо переміщеним особам (ВПО), громадянам України, які звернулися із заявою про взяття їх на облік як
внутрішньо переміщених осіб;

4) особам, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання
фізичної особинедієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку;

5) особам, які реабілітовані відповідно до законодавства України;

6) особам, які мають статус свідків/потерпілих у кримінальних провадженнях;

7) людям з інвалідністю, які отримують пенсію або допомогу, що призначаються замість пенсії, у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб;

8) особам, на яких поширюється дія Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового
захисту»;

9) ветеранам війни та особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії та їх
соц. захисту» особам, які перебувають під юрисдикцією України і звернулися для отримання статусу особи, на яку
поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії та їх соціального захисту»

10) особам, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, особам, які належать до
числа жертв нацистських переслідувань.