Статистика за январь 2013г. по населению, реализации промышленной продукции и оплате коммунальных услуг

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

Кількість наявного населення Сєвєродонецької міськради, за оцінкою, на 1 лютого 2013р. становила 119814 осіб, що на 0,4% менше, ніж на відповідну дату 2012р. Середня чисельність за січень 2013р. склала 119840 осіб.
Упродовж січня 2013р. кількість населення зменшилась на 52 особи, що у 2 рази більше порівняно з відповідним періодом 2012 року. На зміни кількості населення вплинуло природне скорочення на 69 осіб, та міграційний приріст на 17 осіб.
На території Сєвєродонецької міськради у січні 2013р. народилося 100 дітей. Це складає 108,7% щодо кількості народжених у січні 2012р. Коефіцієнт народжуваності на 1000 осіб склав 9,8‰ за січень 2013р. (9,0‰ за січень 2012р.).
За січень 2013р. зареєстровано 169 померлих, що на 20,7% більше, ніж у січні 2012р. Коефіцієнт смертності на 1000 осіб склав за січень 2013р. 16,6‰ проти 13,7‰ у січні 2012р.
Індекс життєвості (відношення кількості народжених до кількості померлих) за січень 2013р. становить 0,6 (0,7 у січні 2012р.).
У січні 2013р. до Сєвєродонецької міськради прибуло 102 особи, а вибуло – 85 осіб. Механічний приріст складає 17 осіб.
Кількість прибулих порівняно з січнем 2012р. збільшилася на 19 осіб, а вибулих – на 24 особи. Коефіцієнт прибуття на 1000 осіб за січень 2013р. склав 10,0‰ (8,1‰ за січень 2012р.). Коефіцієнт вибуття на 1000 осіб у січні 2013р. склав 8,3‰, тоді як у січні 2012р. – 6,0‰.

Реалізація промислової продукції

За січень 2013р. промисловими підприємствами м.Сєвєродонецька реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 846,3 млн. грн.
У структурі реалізації 88,6% обсягів всієї реалізованої продукції склала продукція переробної промисловості, з якої найбільша частка припадає на продукцію підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості (86,2%). На долю підприємств з машинобудування в загальному обсязі реалізованої продукції приходиться 1,0%, на виробництво гумових і пластмасових виробів приходиться 0,7% обсягів переробної промисловості.
Частка м.Сєвєродонецька в загальному обсязі реалізованої промислової продукції Луганської області склала 14,1%. За розміром цього показника наше місто посідає 3 місце після міст Луганська, Алчевська.
Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу за січень 2013р. складав 7046,5 грн. (в середньому по області 2651,5 грн.).

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії

У січні 2013р. населенням сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів 20,5 млн. грн., що становило 86,2% від нарахованих за цей період сум.
Упродовж січня 2013р. заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг збільшилась на 2,0% і на початок лютого 2013р. становила 98,3 млн.грн. Середній термін заборгованості населення за житлово-комунальні послуги склав 4,1 місяців.
У загальній сумі заборгованості найбільшу питому вагу складають борги за централізоване опалення та гаряче водопостачання (62,8%), найменшу – газопостачання (0,8%).
У січні 2013р. боржниками за 3 місяці та більше були: за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 22,0% власників особових рахунків, утримання будинків і споруд та при-будинкових територій – 20,3% власників особових рахунків, централізоване водопостачання та водовідведення – 16,4% власників особових рахунків, вивезення побутових відходів – 14,3% власників особових рахунків, електроенергії – 5,5% власників особових рахунків, газопостачання - 5,5% власників особових рахунків.

Начальник Управління статистики у м.Сєвєродонецьку Г.О. Овчіннікова