Реалізація промислової продукції

За січень-березень 2013р. промисловими підприємствами м.Сєвєродонецька реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 2270,3 млн. грн.

У структурі реалізації 87,6% обсягів всієї реалізованої продукції склала продукція переробної промисловості, з якої найбільша частка припадає на продукцію підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості (83,2%). На долю підприємств з машинобудування в загальному обсязі реалізованої продукції приходиться 2,2%, на виробництво гумових і пластмасових виробів приходиться 1,0% обсягів переробної промисловості.

Частка м.Сєвєродонецька в загальному обсязі реалізованої промислової продукції Луганської області склала 12,9%. За розміром цього показника наше місто посідає 3 місце після міст Алчевська, Луганська.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу за січень-березень 2013р. складав 18948,5 грн. (в середньому по області 7784,2 грн.).

Начальник Управління статистики у м.Сєвєродонецьку Г.О. Овчіннікова