Соціально-економічне становище луганської області за січень–жовтень 2013 року

Промисловість

У жовтні 2013р. порівняно з попереднім місяцем та жовтнем 2012р. індекс промислової продукції становив відповідно 110,5% та 97,7%, за підсумками січня–жовтня 2013р. – 91,8%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів у січні–жовтні 2013р. випуск продукції зменшився на 6,2%, у тому числі у добуванні кам’яного вугілля – на 6,4%, інших корисних копалин та розробленні кар’єрів – на 52,4%. Водночас приріст обсягів промислового виробництва одержано у добуванні природного газу – 4,2%.

На підприємствах добувної промисловості видобуток кам’яного вугілля зменшився проти січня–жовтня 2012р. на 1146,3 тис.т, або на 7,4%.

На підприємствах з видобутку вуглеводнів за січень–жовтень 2013р. проти січня–жовтня 2012р. зросли обсяги видобутку газу природного скрапленого або в газоподібному стані на 15,3 млн.м3 (на 4,2%).

На підприємствах з добування інших корисних копалин, розроблення кар’єрів зменшився видобуток гранул, щебеня (каменю дробленого),крихтита порошку, гальки, гравію.

На підприємствах переробної промисловості у січні–жовтні 2013р. проти січня–жовтня 2012р. індекс промислової продукції становив 91,1%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв випуск промислової продукції проти січня–жовтня 2012р. зменшився на 1,6%, у тому числі у виробництві продуктів борошномельно-круп’яної промисловості (на 12,6%), переробленні та консервуванні риби, ракоподібних і молюсків (на 11,9%), напоїв (на 10,1%), хліба, хлібобулочних і борошняних виробів (на 4,5%). Водночас збільшилися обсяги продукції на підприємствах з виробництва готових кормів для тварин на 20,5%, молочних продуктів – на 4,2%, олії та тваринних жирів – на 4,1%, інших харчових продуктів – на 3,6%, м’яса та м’ясних продуктів – на 2,0%.

У січні–жовтні 2013р. порівняно з січнем–жовтнем 2012р. зросло виробництво кормів готових для тварин, що утримують на фермах, крім борошна та гранул із люцерни, на 26,2 тис.т, молока рідкого обробленого –     на 6,8 тис.т, виробів макаронних, локшини та виробів борошняних подібних – на 1,7 тис.т, олії соняшникової нерафінованої – на 1,1 тис.т, м’яса свиней та м’яса великої рогатої худоби свіжого чи охолодженого – по 0,7 тис.т, йогурту та інших ферментованих чи сквашених молока та вершків – на 0,2 тис.т.

Водночас спостерігалося зниження випуску напоїв безалкогольних (на 117,6 тис.дал), борошна (на 13,1 тис.т), хліба та виробів хлібобулочних і круп (по 5,1 тис.т), м’яса свійської птиці, свіжого чи охолодженого (на 0,6 тис.т), виробів ковбасних (на 0,5 тис.т), печива солодкого і вафель (на 0,4 тис.т), масла вершкового та сирів жирних та сиру свіжого неферментованого (по 0,2 тис.т), шоколаду та готових харчових продуктів, що містять какао (на 0,1 тис.т).

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів порівняно з січнем–жовтнем 2012р. обсяги продукції скоротилися на 0,6%, у тому числі у виробництві шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 24,8%, текстильному виробництві – на 7,8%. Водночас обсяги продукції збільшилися у виробництві одягу на 8,2%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності у січні–жовтні 2013р. приріст продукції становив 5,1%, у тому числі в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка – 24,2%, у виробництві паперу та паперових виробів – 5,5%. Разом із цим спостерігалося скорочення обсягів продукції у поліграфічній діяльності на 22,9%.

На підприємствах з виробництва коксу, продуктів нафтоперероблення у січні–жовтні 2013р. індекс промислового виробництва становив 84,3%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції порівняно з січнем–жовтнем 2012р. випуск продукції скоротився на 11,9%, у тому числі на підприємствах з виробництва фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик – на 16,7%, основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах – на 13,8%, з виробництва іншої хімічної продукції – на 1,8%. Поряд із цим спостерігався приріст продукції у виробництві мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних та косметичних засобів (5,8%).

На підприємствах з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів проти січня–жовтня2012р. обсяг виробництва промислової продукції зменшився на 1,4%.

За січень–жовтень2013р. на підприємствах із виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції обсяги виробництва скоротилися на 28,4% за рахунок скорочення обсягів продукції підприємствами з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції (на 47,3%). При цьому у виробництві гумових виробів обсяги промислового виробництва збільшилися на 17,4%, пластмасових виробів – зменшилися на 7,5%.

У виробництві скла та виробів зі скла випуск продукції скоротився на65,8%, будівельних матеріалів із глини – на 30,5%, виробів з бетону, гіпсу та цементу – на 2,4%. Водночас одержано приріст обсягів продукції у виробництві цементу, вапна та гіпсових сумішей (5,0%).

У металургійному виробництві у січні–жовтні 2013р. порівняно з січнем–жовтнем2012р. спостерігалося скорочення випуску продукції на 8,8%, у тому числі на підприємствах з виробництва труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі – на 60,9%, лиття металів – на 32,3%, іншої продукції первинного оброблення сталі – на 15,9%. Разом із цим одержано приріст у виробництві дорогоцінних та інших кольорових металів 5,8%, чавуну, сталі та феросплавів – 3,7%. У виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування, обсяги виробництва скоротилися на 9,7%.

Порівняно з січнем–жовтнем 2012р. виробництво сталі без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, скоротилосяна 143,1 тис.т, труб та трубок, профілів порожнистих зі сталі – на 114,6 тис.т, феросплавів – на 37,9 тис.т.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, у січні–жовтні 2013р. проти відповідного періоду минулого року індекс продукції становив 91,9%, у тому числі з випуску двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і мотоциклетних двигунів – 90,8%, машин та устатковання для сільського та лісового господарства – 80,0%, залізничних локомотивів і рухомого складу – 79,2%, електродвигунів, генераторів, трансформаторів, електророзподільної та контрольної апаратури – 71,7%, інших помп і компресорів – 68,4%, комп’ютерів, електронної та оптичної продукції – 55,2%, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів – 48,3%, металообробних машин і верстатів – 17,7%.

Разом з цим збільшились обсяги продукції у виробництві інших машин і устатковання загального призначення (у 9,5 раза), іншого електричного устатковання – на 46,3%, інших кранів і клапанів – на 33,3%.

У виробництві, передачі та розподіленні електроенергії обсяги виробництва продукції скоротилися на 10,4%, у тому числі у виробництві електроенергії – на 13,6%, розподіленні електроенергії – на 9,5%.

На теплових електростанціях та теплоелектроцентралях виробництво електроенергії скоротилося на 410 млн.кВт·год, або на 7,6% і дорівнює  4964 млн.кВт·год.

 

Сільське господарство

Загальний обсяг виробництва продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств за січень–жовтень 2013р. порівняно з відповідним періодом 2012р. зменшився на 2,9%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – на 7,3%, у господарствах населення – збільшився на 2,7%.

Обсяг виробництва продукції рослинництва порівняно з січнем–жовтнем 2012р. зменшився на 4,5%, у тому числі в аграрних підприємствах – на 8,8%, у господарствах населення – зріс на 2,1%.

На 1 листопада 2013р. зернові та зернобобові культури (включаючи кукурудзу) скошено та обмолочено на площі 488,5 тис.га (87,9% до площ, посіяних під урожай 2013р.); намолочено 11670,4тис.ц зерна (у початково оприбуткованій вазі), що на 1507,4 тис.ц (на 11,4%) менше порівняно з 1 листопада 2012р. У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 23,9 ц зерна (на 2,4 ц менше, ніж торік).

Соняшник зібрано на площі 323,7 тис.га (на 29,1 тис.га, або на 8,3% менше, ніж торік). Валовий збір склав 5833,2 тис.ц (на 1,6% більше, ніж торік) при середній урожайності 18,0 ц з 1 га (на 1,7 ц більше).

Ріпак (озимий і ярий) зібрано на площі 1,4тис.га. Валовий збір становив 18,8 тис.ц (на 7,6% менше, ніж торік), а середня урожайність (по 13,6 ц з 1 га) збільшилася на 0,5 ц.

На 1 листопада 2013р. в усіх категоріях господарств накопано 3978,6 тис.ц картоплі (по 125 ц з 1 га), що на 1,6% менше проти відвідного показника попереднього року. Виробництво овочів відкритого ґрунту становило 2934,9 тис.ц (по 187 ц з 1 га), що на 5,1% менше, ніж торік. Виробництво плодоягідної продукції зросло порівняно з початком листопада 2012р. на 56,9% (за рахунок підвищення урожайності на 37,8 ц з 1 га) істановило 466,9 тис.ц.Господарствами населення одержано 99,8% загального обсягу виробництва картоплі, 98,2% – овочів та 95,4% – плодів та ягід.

У січні–жовтні 2013р. обсяг виробництва продукції тваринництва порівняно з відповідним періодом 2012р. зріс на 1,5%, у тому числі у господарствах населення – на 3,8%, в аграрних підприємствах – зменшився на 1,6%.

За розрахунками, на 1 листопада 2013р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 127,9 тис. голів (на 2,4% більше, ніж на 1 листопада 2012р.), у тому числі корів – 58,1 тис. (на 3,2% менше); свиней – 121,3 тис. (на 1,8% більше), овець і кіз – 75,0 тис. (на 9,2% більше), птиці – 6397,6 тис. голів (на 5,4% більше).

Поголів’я великої рогатої худоби, що утримувалося населенням на 1 листопада 2013р., порівняно з минулорічним збільшилося на 5,1% (у тому числі корів – зменшилося на 1,8%), свиней – на 2,5%, овець і кіз – на 9,1%, птиці – на 10,2%. У домогосподарствах на початок листопада 2013р. утримувалося 70,5% загальної чисельності великої рогатої худоби, у тому числі корів – 74,4%; свиней – 61,3%, овець і кіз – 86,5%, птиці – 32,9%.

У сільськогосподарських підприємствах порівняно з 1 листопада 2012р. відбулося скорочення чисельності великої рогатої худоби на 3,6%, у тому числі корів – на 6,9%, а зросло поголів’я свиней – на 0,6%, овець і кіз – на 9,8%, птиці – на 3,2%.

Господарствами всіх категорій у січні–жовтні 2013р. реалізовано на забій 50,2 тис.т худоби та птиці (у живій вазі), що на 3,5% більше порівняно з відповідним періодом 2012р., вироблено 245,3 тис.т молока (на 0,6% більше) та 692,3 млн.шт. яєць (на 3,9% менше). В аграрних підприємствах відбулося зменшення виробництва молока (на 1,8%), яєць (на 5,6%), але збільшено виробництво м’яса (на 0,7%). У господарствах населення зросло виробництво м’яса (на 7,2%), молока (на 1,2%) та яєць (на 5,1%). Частка господарств населення в загальному виробництві цих продуктів тваринництва в січні–жовтні 2013р. становила відповідно 44,2%, 80,0% та 17,6%.

Обсяг вирощування худоби та птиці в аграрних підприємствах(крім малих) збільшився протирівня січня–жовтня 2012р. на 3,0%, а його відношення до реалізації тварин на забій становило 103,7% (торік – 107,2%). Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі та нагулі становили 402 г (торік – 450 г), свиней – 326 г (торік – 328 г).

В аграрних підприємствах (крім малих), що займалися тваринництвом, на 1 листопада 2013р. налічувалося 689,4 тис.ц кормових одиниць кормів усіх видів, що на 22,8% менше, ніж на 1 листопада 2012р., у тому числі концентрованих – 226,7 тис.ц корм.од (на 26,5% менше). У розрахунку на одну умовну голову великої худоби припадало в цілому по області по 5,3 ц корм.од. (на 1,7 ц корм.од. менше, ніж на 1 листопада 2012р.), у тому числі концентрованих – по 1,7 ц корм.од. (на 0,7 ц корм.од. менше).

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–жовтень 2013р. порівняно з відповідним періодом 2012р. зменшився на 14,5%, у тому числі продукції рослинництва – на 20,4%, тваринництва –зріс на 3,7%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) за всіма напрямами реалізації за січень–жовтень 2013р. проти відповідного періоду 2012р. зросли на плоди та ягоди – на 36,5% та становили 2086,0 грн. за т, овочі – на 27,8% (2298,0 грн. за т), молоко та молочні продукти – на 14,7% (3248,4 грн. за т), яйця – на 2,7% (670,9 грн. за тис.шт.), та зменшилися на худобу та птицю – на 15,9% (11062,3 грн. за т), зернові та зернобобові культури– на 4,5% (1390,5 грн. за т), насіння соняшни-ку – на 1,1% (3302,0 грн. за т).

На 1 листопада 2013р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 700,0 тис.т зерна (на 10,8% менше проти 1 листопада 2012р.), у тому числі 447,3 тис.т пшениці, 59,7 тис.т ячменю, 105,2 тис.т кукурудзи, 13,0 тис.т жита. Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 371,7 тис.т зерна (на 3,0% більше), у тому числі 219,2 тис.т пшениці, 55,2 тис.т ячменю, 67,0 тис.т кукурудзи, 4,5 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 328,3 тис.т зерна (на 22,5% менше), у тому числі зернозберігаючі – 144,1 тис.т (на 15,2% менше).

Запаси насіння соняшнику становили 373,0 тис.т (на 7,4% більше, ніж на 1 листопада 2012р.), із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 214,5 тис.т (на 6,2% більше), підприємствах, що здійснюють його переробку та зберігання – 158,5 тис.т (на 9,1% більше).

 

Будівельна діяльність

У січні–жовтні 2013р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 1219,3 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–жовтні поточного року порівняно з відповідним періодом 2012р. становив 88,3%.

На загальну тенденцію в січні–жовтні 2013р. порівняно з відповідним періодом попереднього року вплинуло зменшення будівництва будівель на 20,7%, у тому числі нежитлових будівель – на 28,3%. Водночас будівництво житлових будівель зросло на 31,2%. Будівництво інженерних споруд зменшено на 6,6%.

Підприємствами 3 міст області (Луганськ, Свердловськ, Ровеньки) виконано 58,2% загального обсягу будівництва, зокрема 31,7% – будівель-никами м.Луганська.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 67,9% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 19,1% та 13,0% відповідно.

У січні–вересні 2013р. прийнято в експлуатацію 104917 м2 загальної площі житла, що на 2,1% менше, ніж у відповідному періоді 2012р., у тому числі з урахуванням обсягів житла, прийнятого в експлуатацію відповідно до Порядку (накази Мінрегіону України від 19.03.2013 № 95 та від 24.06.2011 № 91) – 33646 м2 житла (на 49,0% менше в порівнянні з січнем–вереснем 2012р.).

У міських поселеннях, де збудовано 86,5% загального обсягу житла області, житлове будівництво у порівнянні з січнем–вереснем 2012р. збільшилося на 2,8%, а у сільський місцевості зменшилося на 25,0%.

Серед регіонів області збільшення обсягів прийнятого в експлуатацію житла порівняно з відповідним періодом минулого року відбувалось у 7 містах та 7 районах області. Найбільше житла збудовано у м.Луганську (35156 м2).

За рахунок коштів державного бюджету прийняття в експлуатацію житла не здійснювалось.

Найбільшу частку (84,6%) прийнятого в експлуатацію житла у січні–вересні 2013р. складають одноквартирні будинки загальною площею 88720 м2, будинки з двома та більше квартирами – 9,1% (9575 м2), гуртожитки – 6,3% (6622 м2).

Крім того, у січні–вересні 2013р. прийнятов експлуатацію дачні і садові будинки загальною площею 2075 м2.

У січні–вересні 2013р. прийнято в експлуатацію 462 квартири, серед яких переважають трикімнатні (29,6% загальної кількості) та чотирикімнатні (23,2%).

Частка двокімнатних квартир становила 14,3% від загальної кількості, п’ятикімнатних – 11,3%, однокімнатних – 10,2%, семикімнатних, восьми-кімнатних і більше – 5,8%, шестикімнатних – 5,6%.

У січні–вересні 2013р. прийнято в експлуатацію загальноосвітні навчальні заклади на 45 учнівських місць, дошкільні заклади на 330 місць (з них за рахунок коштів державного бюджету – 102 місця), лікарень на 130 ліжок та поліклініка на 20 відвідувань за зміну.

За січень–вересень 2013р. прийнято в дію 21,13 км місцевих газопроводів, потужності з виробництва вагонів вантажних несамохідних на 6,0 тис.шт., феросплавів на 7,2 т, пластмас у первинних формах, смол іонообмінних на 5184 т, клею та желатину на 0,8 тис.т, одягу робочого на 108 тис.шт., хлібобулочних виробів на 370 т, приладів електричних побутових інших на 100 тис.шт., фабрики збагачувальні для енергетичного вугілля на 900 тис.т перероб. вугілля, електростанції на нетрадиційних джерелах енергії на 172,0 тис.кВт, котельну промислову потужністю на 2,09 Гкал, споруди підприємств електро- та теплоенергетики потужністю на 9175,9 кВт.

 

Транспорт і зв’язок

У січні–жовтні 2013р. підприємствами транспорту області перевезено 27,0 млн.т вантажів, що на 5,4% більше, ніж у січні–жовтні 2012р. Вантажооборот збільшився на 11,5% і становив 3843,4 млн.ткм.

Залізничним транспортом за січень–жовтень 2013р. перевезено 14,8 млн.т вантажів, що на 10,7% менше обсягу перевезень у січні–жовтні 2012р. Відправлення лісових вантажів зменшилося у 3,0 раза, хімічних і мінеральних добрив – на 32,4%, зерна і продуктів перемолу – на 26,1%, коксу – на 6,9%, кам’яного вугілля – на 5,3%. Відправлення нафти і нафтопродуктів майже не відбувалося. Водночас перевезення цементу збільшилося в 1,7 раза, брухту чорних металів – на 13,4%, будівельних матеріалів – на 9,3%, чорних металів – на 9,2%. Вантажооборот зменшився на 10,3% і становив 1548,2 млн.ткм.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) доставлено замовникам 12,2 млн.т вантажів, що на 34,7% більше, ніж у січні–жовтні 2012р. Вантажооборот становив 2295,2 млн.ткм і у порівнянні з січнем–жовтнем 2012р. збільшився на 33,5%

Послугами пасажирського транспорту скористалися 174,6 млн. пасажирів, виконано пасажирооборот в обсязі 3465,8 млн.пас.км, що відповідно на 11,6% менше та на 25,3% більше порівняно з січнем–жовтнем 2012р.

Залізничним транспортом надано послуг 9,2 млн. пасажирів, що на 0,7% менше, ніж у січні–жовтні 2012р., виконано пасажирооборот в обсязі 515,4 млн.пас.км (на 1,6% більше проти січня–жовтня 2012р.).

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 101,9 млн. пасажирів (на 0,2% більше, ніж у січні–жовтні 2012р.), виконано пасажирооборот в обсязі 1494,8 млн.пас.км (на 7,3% більше).

Міським електричним транспортом перевезено пасажирів на 27,3% менше, ніж у січні–жовтні 2012р.

За січень–жовтень 2013р. підприємствами зв’язку надано послуг на суму 883,9 млн.грн. (на 3,4% менше, ніж за січень–жовтень 2012р.), у тому числі населенню – 609,0млн.грн. (на 1,1% менше).

Найбільша питома вага у загальному обсязі доходів від послуг зв’язку належить мобільному (50,0%), телефонному міському (16,2%) та поштовому (12,1%) зв’язку.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–вересні 2013р. обсяг експорту товарів становив 2758,0 млн.дол. США і зменшився порівняно з січнем–вереснем 2012р. на 16,8%, імпорту – 2115,5 млн.дол. і зменшився на 25,6%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 642,5 млн.дол. (у січні–вересні 2012р. також позитивне – 470,1 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції товарами область здійснювала з партнерами із 117 країн світу.

До країн СНД було експортовано 41,8% усіх товарів, до країн ЄС –36,7% (у січні–вересні 2012р. – відповідно 51,3% і 26,3%).

Найбільші обсяги експортних поставок здійснювалися до Російської Федерації – 33,7% від загального обсягу експорту, Угорщини – 16,0%, Польщі – 8,8%, Туреччини – 7,0%, Білорусі – 4,0%, США – 2,3%, Казахстану – 1,7%, Словаччини – 1,6%, Мексики – 1,2%, Бельґії та Індії – по 1,1%, Італії та Молдови – по 1,0%, Бразілії та Німеччини – по 0,9%.

Серед головних торгових партнерів країн СНД у січні–вересні 2013р. експортні поставки зросли до Казахстану, Молдови, Республіки та Азербайджану.

Серед країн ЄС суттєво збільшилися експортні поставки до Фінляндії, Хорватії, Угорщини, Портуґалії, Словаччини, Швеції, Румунії, Польщі, Франції, Бельґії, Болгарії, Іспанії, а серед інших країн – до Куби, Тайваню, Провінції Китаю, Китаю, Таїланду, Тунісу, Гани, Кореї, Республіки, Марокко, Грузії, Туреччини, США та Ніґерії.

З країн СНД імпортовано 67,5% усіх товарів, з країн ЄС -8,8% (у січні–вересні 2012р. – 73,4% і 8,0%).

Найбільші імпортні надходження здійснювалися з Російської Федерації – 66,7% від загального обсягу імпорту, США – 9,6%, Китаю – 6,6%, Німеччини – 2,9%, Туреччини – 2,1%, Чехії та Італії – по 1,4%, Індії та Канади – по 1,3%.

Імпортні поставки порівняно з попереднім роком зросли з Канади, Грузії, Портуґалії, Італії, Індії, Словаччини, Китаю, Кореї, Республіки, Бельґії, Колумбії, Білорусі, Швеції, Іспанії, Німеччини, Литви, Туреччини, а зменшилися – з Єгипту, Казахстану, Чехії, Латвії, Великої Британії, Угорщини, Польщі, Тайваню, Провінції Китаю, Російської Федерації, Румунії, Болгарії та Ізраїлю.

Основу товарної структури зовнішньої торгівлі області складають мінеральні продукти, недорогоцінні метали та вироби з них, засоби наземного транспорту, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів, текстильні матеріали та текстильні вироби.

У січні–вересні 2013р. в область надійшло іноземної давальницької сировини на 103,9 млн.дол., або 4,9% від загального обсягу імпорту області. Основні надходження давальницької сировини здійснювалися з Російської Федерації, Китаю, Туреччини, Франції, Угорщини, Німеччини, Швеції, Литви та Індонезії.

Найбільша частка припадала на машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання (71,9% від загального обсягу імпорту давальницької сировини).

Обсяг експорту готової продукції, виготовленої з імпортованої давальницької сировини, становив 308,6 млн.дол., або 11,2% від загального обсягу експорту. Найбільша частка припадала на засоби наземного транспорту (79,8% від обсягу експорту готової продукції з давальницької сировини).

Найактивніше здійснювали експортно-імпортні операції товарами підприємства міст Алчевська, Сєвєродонецька, Луганська, Рубіжного та Стаханова.

У січні–вересні 2013р. експорт послуг склав 120,9 млн.дол. США,  імпорт – 101,8 млн.дол. Порівняно з січнем–вереснем 2012р. обсяг експорту зменшився на 17,1%, а імпорту навпаки збільшився – у 2,0 раза. Сальдо зовнішньої торгівлі послугами становило 19,1 млн.дол. (у січні–вересні 2012р. – 95,8 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції послугами проводилися з партнерами із 118 країн світу.

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі експорту становили  транспортні послуги (42,6%), ділові послуги (22,7%), послуги з переробки матеріальних ресурсів (21,2%), послуги пов’язані з подорожами (7,8%) та послуги у сфері телекомунікацій, комп’ютерні та інформаційні послуги (4,8%).

Порівняно з січнем–вереснем 2012р. експорт послуг зменшився на 24,9 млн.дол. в основному за рахунок ділових послуг, які зменшилися на 22,2 млн.дол. (на 44,7%).

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі імпорту послуг мали послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю (45,8%), транспортні послуги (19,4%), ділові послуги (16,8%) та послуги, пов’язані з подорожами (11,5%).

Імпорт послуг порівняно з січнем–вереснем 2012р. збільшився на 51,9 млн.дол. за рахунок послуг, пов’язаних з фінансовою діяльністю – на 40,0 млн.дол. (у 7,0 раза).

На країни СНД припадає 55,1% загального обсягу експорту та 30,7%загального обсягу імпорту послуг області.

Порівняно зсічнем–вереснем 2012р. обсяг експорту послуг до країн СНД зменшивсяна 16,2 млн.дол. (на 19,6%), у тому числі до Російської Федерації – на 15,6 млн.дол. (на 19,5%).

Обсяг послуг, наданих іншим країнам світу, теж зменшився порівняно зсічнем–вереснем 2012р. на 8,6 млн.дол. (на 13,7%), у тому числі Нідерландам – на 12,9 млн.дол., США – на 9,2 млн.дол., Іспанії – на 6,1 млн.дол., Швейцарії – на 2,3 млн.дол., Естонії – на 1,3 млн.дол., Фінляндії – на 1,1 млн.дол., а збільшився Туреччині – на 9,1 млн.дол., Китаю – на 4,9 млн.дол., Ізраїлю – на 3,7 млн.дол., Вірґінським Островам (Брит.) – на 2,0 млн.дол., Франції – на 1,9 млн.дол., Угорщині – на 1,4 млн.дол., Чехії – на 0,9 млн.дол.

Імпорт послуг з країн СНД збільшився порівняно з січнем–вереснем2012р. на 6,9 млн.дол. (на 28,5%).

Обсяг послуг, одержаних з інших країн світу, збільшився на 44,9 млн.дол. (у 2,8 раза). Збільшення відбулося за рахунок послуг з Кіпру, Нідерландів, Китаю, Канади та Бельґії, які збільшилися на 38,2 млн.дол. (у 7,3 раза), на 5,3 млн.дол. (у 10,2 раза), на 1,9 млн.дол. (у 4,5 раза), на 1,8 млн.дол. (у 4,1 раза) та 1,7 млн.дол. (у 3,1 раза).

Найактивніше здійснювали експортно-імпортні операції послугами підприємства міст Луганська, Лисичанська, Сєвєродонецька та Алчевська.

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), внесених в область, на 1 жовтня 2013р. склав 883,4 млн.дол.США, що на 5,4% більше обсягів інвестицій на початок 2013р., та в розрахунку на одну особу складає  390,9 дол.

Інвестиції надійшли із 42 країн світу. При цьому 87,3% загального обсягу прямих іноземних інвестицій належить інвесторам із 3-х країн: Кіпру – 75,5% (667,4 млн.дол.), Російської Федерації – 7,8% (69,2 млн.дол.), Великої    Британії – 4,0% (35,7 млн.дол.).

Значні обсяги інвестицій зосереджено на підприємствах промисловості (77,0% загального обсягу прямих інвестицій в область), у тому числі переробної (66,4%).

Серед галузей переробної промисловості суттєві обсяги інвестицій унесено в підприємства з виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення – 25,6%, виробництва хімічних речовин і хімічної продукції – 21,4%, металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання – 10,1%, виробництва автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів – 6,7%.

У підприємства, які здійснюють діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування внесено 15,2% прямих інвестицій, в організації, що здійснюють операції з нерухомим майном – 1,8%, транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 1,8%, оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 1,7%, професійної, наукової та технічної діяльності – 1,4%.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу та боргових інструментів) на 1 жовтня 2013р. становив 1928,5 млн.дол.

Обсяг прямих інвестицій (акціонерний капітал) з області в економіку країн світу на 1 жовтня 2013р. склав 11,3 млн.дол.

 

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями) за січень–жовтень 2013р. становив 31145,8 млн.грн., що на 9,3% більше обсягу січня–жовтня 2012р.

У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані і неформальні ринки припадало 34,3%. В обороті організованих ринків 10,5% становив продаж сільськогосподарських продуктів.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за січень–жовтень 2013р. становив 805,6 млн.грн. і проти січня–жовтня 2012р. зменшився на 4,1%.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, що здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за січень–жовтень 2013р. становив 12263,0 млн.грн., що у порівнянних цінах на 5,4% більше обсягу січня–жовтня 2012р.

 

Ціни і тарифи

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) на споживчому ринку області в січні–жовтні 2013р. становив 100,2% (у січні–жовтні 2012р. – 99,9%).

За січень–жовтень поточного року індекс споживчих цін на продукти харчування та безалкогольні напої склав 98,8%. Найбільше (на 9,5%) подешевшало молоко та джеми, повидло, мед.На 7,7% знизилися в ціні продукти переробки зернових, на 7,1% – фрукти, на 4,3% – олія соняшникова, на 3,2% – риба та продукти з риби, на 2,6% – м’ясо та м’ясопродукти, на 1,4% – їстівні тваринні жири, сіль, на 1,2% – сметана, на 0,7% – шоколад. Водночас на 6,9–0,2% зросли ціни на цукор, яйця, рис, хліб, кондитерські вироби з борошна, масло вершкове, кисломолочну продукцію, морозиво, макаронні вироби, кондитерські вироби з цукру, сир і м’який сир (творог), маргарин.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 6,9%, у тому числі на тютюнові вироби – на 10,4%, на алкогольні напої – на 2,8%.

Індекс цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в цілому становив 100,0%. Стабільними залишилися квартирна плата, ціни (тарифи) на електроенергію, природний газ, холодну воду та каналізацію. Водночас ціни на гарячу воду, опалення зросли на 0,2%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 4,6% за рахунок подорожчання послуг лікарень (на 7,8%), амбулаторних послуг (на 5,1%), фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання (на 2,7%).

Індекс цін на транспорт у цілому склав 100,9%, головним чином, за рахунок зростання цін на послуги залізничного пасажирського транспорту (на 17,0%).

Вартість зв’язку зросла на 0,6%, при цьому телефонні і телефаксові послуги подорожчали на 1,1%, телефонне і телефаксове обладнання подешевшало на 6,6%.

Послуги освіти подорожчали на 1,4%, у тому числі дошкільна та початкова освіта, навчання на курсах – на 1,8%, вища освіта – на 1,5%, середня освіта – на 0,6%.

Індекс цін на послуги ресторанів та готелів склав 102,2%, при цьому послуги, пов’язані з тимчасовим проживанням подорожчали на 3,2%, харчування поза домом – на 1,7%.

Крім того, різні товари та послуги подорожчали на 1,0%, предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла – на 0,1%, відпочинок і культура, одяг і взуття подешевшали на 0,7% та 0,2% відповідно.

 

Доходи населення

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ, організацій (із кількістю працюючих 10 осіб і більше) у січні–вересні 2013р. становила 3302 грн., що у 2,9 раза перевищує рівень мінімальної заробітної плати (1147 грн.). Порівняно з відповідним періодом 2012р. розмір середньомісячної заробітної плати збільшився на 8,6%.

До видів економічної діяльності з найбільшим рівнем оплати праці відносилися виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення, фінансова та страхова діяльність, добування кам’яного та бурого вугілля, де заробітна плата працівників перевищувала середній показник по економіці області на 24,2%, 30,9% та 65,0% відповідно.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у тимчасовому розміщуванні й організації харчування, наданні інших видів послуг, здійсненні операцій з нерухомим майном, оптовій та роздрібній торгівлі, а також у виробництві електричного устатковання і не перевищував 57,5% від середнього по області.

В усіх регіонах області середній розмір оплати праці був вищим за мінімальну заробітну плату, разом з тим, лише у 9 з них заробітна плата перевищила середню по області: у м.Ровеньки, м.Свердловськ, м.Краснодон, м.Красний Луч, м.Антрацит, м.Первомайськ, Лутугинському і Перевальському районах та м.Алчевськ. Найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 69,7% від середньої по економіці області, спостерігався уАнтрацитівському районі, м.Кіровськ, Новопсковському, Станично-Луганському, Старобільському, Новоайдарському, Біловодському, Краснодонському, Свердловському, Троїцькому, Білокуракинському та Марківському районах.

Індекс реальної заробітної плати у січні–вересні 2013р. порівняно з відповідним періодом 2012р. становив 108,5%, а у вересні 2013р. по відношенню до попереднього місяця – 98,4%.

Упродовж січня–вересня 2013р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати зменшилася на 7,3%, або на 5,1 млн.грн., і на 1 жовтня 2013р. становила 64,1 млн.грн., що дорівнювало 3,8% фонду оплати праці, нарахованого за вересень.

Заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств упродовж січня–вересня 2013р. зменшилася на 0,9% (на 0,2 млн.грн.) і на 1 жовтня 2013р. становила 28,8 млн.грн., або 45,0% загальної суми боргу.

Серед видів економічної діяльності найвагоміше зменшення суми невиплаченої заробітної плати спостерігалося на підприємствах будівництва (на 4,7 млн.грн.), ремонту і монтажу машин і устатковання (на 3,3 млн.грн.), установах, що здійснюють операції з нерухомим майном (на 1,4 млн.грн.). Водночас збільшення заборгованості спостерігалося на підприємствах транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (на 1,2 млн.грн.), оптової та роздрібної торгівлі, професійної, наукової та технічної діяльності (на 0,9 млн.грн. по кожному виду діяльності), на підприємствах промисловості (на 3,9 млн.грн.), з них найбільше – на підприємствах з добування кам’яного та бурого вугілля (на 4,4 млн.грн.), виробництва машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань (на 4,3 млн.грн.), виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (на 1,2 млн.грн.). Серед регіонів області найвагоміше зменшення суми боргу перед працівниками економічно активних підприємств спостерігалося у м.Красний Луч (на 2,2 млн.грн.), м.Краснодон (на 1,0 млн.грн.), м.Антрацит  (на 0,9 млн.грн.), м.Сєвєродонецьк (на 0,8 млн.грн.). Разом з тим, збільшення заборгованості відбулося на підприємствах Антрацитівського району (на 2,6 млн.грн.), м.Первомайськ (на 1,3 млн.грн.) та м.Стаханов (на 1,2 млн.грн.).

Кількість працівників економічно активних підприємств, яким вчасно не виплачено заробітну плату, на 1 жовтня 2013р. становила 7,5 тис. осіб, або 1,5% від загальної кількості штатних працівників. Кожному із зазначених працівниківне виплачено в середньому 3822 грн., що на 14,2% більше від середнього розміру заробітної плати за вересень 2013р.

У січні–вересні 2013р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг і електроенергії призначено 30,1 тис. сімей, що становило 115,8% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, з них у міських поселеннях – 28,4 тис., у сільській місцевості – 1,7 тис. сімей.

Загальна сума призначених субсидій у січні–вересні 2013р. становила 3422,7 тис.грн., з неї в міських поселеннях – 3217,2 тис.грн., у сільській місцевості – 205,5 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг і електроенергії на одну сім’ю у вересні 2013р. становив 43,6 грн., що більше на 40,2%, ніж у відповідному періоді минулого року.

Крім того, у січні–вересні 2013р. 4,2 тис. сімей (90,7% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 3517,0 тис.грн., з неї в міських поселеннях – 2797,3 тис.грн., у сільській місцевості – 719,7 тис.грн. Середній розмір призначеної у вересні 2013р. субсидії цього виду на одну сім’ю становив 854,9 грн.

У січні–вересні 2013р. населенням сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 1309,9 млн.грн. (104,3% нарахованих за цей період сум).

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг на кінець вересня 2013р. становила 934,2 млн.грн., середній термін заборгованості населення за житлово-комунальні послуги склав 6,7 місяця.

У вересні 2013р. мали борг за 3 місяці і більше: за централізоване опалення та гаряче водопостачання 38,1% власників особових рахунків, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 30,9%, газопостачання – 30,5%, централізоване водопостачання та водовідведення – 19,6%, вивезення побутових відходів – 18,2%.

 

Ринок праці

За даними державної служби зайнятості на кінець жовтня 2013р. кількість зареєстрованих безробітних становила 19,2 тис. осіб, що на 6,1% менше, ніж у вересні 2013р. Допомогу по безробіттю отримували 74,1% осіб, які мали статус безробітного.

Із загальної кількості безробітних більше половини складали жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області порівняно з вереснем зменшився на 0,1 відсоткового пункту і на кінець жовтня 2013р. становив 1,4% населення працездатного віку. У сільській місцевості, як і у міських поселеннях також зменшився на 0,1 відсоткового пункту (на 1,7% та 1,3% відповідно).

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених підприємствами, установами й організаціями до служби зайнятості, у жовтні 2013р. порівняно з вереснем зменшилася на 0,6 тис., або на 17,8%, і на кінець місяця становила 2,6 тис. (у жовтні 2012р. – 3,6 тис.).

Навантаження зареєстрованих безробітних на 1 вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець жовтня 2013р. збільшилося на 1 особу і становило 7 осіб. У регіональному розрізі значення цього показника коливалося від 1 особи у м.Луганську до 70 осіб у Марківському районі.

На кінець жовтня 2013р. найбільша потреба підприємств була у кваліфікованих робітниках з інструментом (27,8% від загальної кількості вільних робочих місць), робітниках з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устатковання, складання устатковання та машин(17,6%), працівниках найпростіших професій, включаючи осіб без професії (15,7%), професіоналах (14,0%), фахівцях (9,6%), а найменша – у кваліфікованих робітниках сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (0,6%).

Запрофесійними групами за вказаний період спостерігалося коливаннянавантаження зареєстрованих безробітних на 1 вільне робоче місце (вакантну посаду) від 5 до 28 осіб.

За сприяння державної служби зайнятості у січні–жовтні 2013р. було працевлаштовано 21,2 тис. осіб, або 36,5% громадян, які мали статус безробітного у цьому періоді, у тому числі у жовтні поточного року – 3,8 тис.осіб.

Серед працевлаштованих осіб у жовтні жінки становили 56,1%, молодь у віці до 35 років – 34,5%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю впродовж жовтня 2013р., становила 15,5 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 1121,7 грн., що дорівнює 97,8% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1147 грн.).

 

Демографічна ситуація

На 1 жовтня 2013р. на Луганщині, за оцінкою, проживало 2244,2 тис. осіб.Упродовж січня–вересня 2013р. чисельність населення області зменшилася на 12394 особи, що у розрахунку на 1000 наявного населення становило 7,4 особи. Природне скорочення населення становило 11337 осіб, міграційне – 1057 осіб.

Природне скорочення населення у січні–вересні 2013р. зафіксовано в усіх регіонах області. Порівняно з січнем–вереснем 2012р. воно збільшилося на 472 особи (на 4,3%). Інтенсивність природного скорочення в розрахунку на 1000 наявного населення збільшилась з 6,4‰ до 6,8‰.

Найнижчий рівень цього показника був у Луганській міськраді (3,5 особи на 1000 наявного населення), а найвищий – у Кремінському районі (12,2‰).

У січні–вересні 2013р. порівняно з січнем–вереснем 2012р. у розрахунку на 1000 наявного населення зменшився показник народжуваності з 9,6 до 9,0  народжених та рівень смертності – з 16,0 до 15,8 померлих.

Міграційне скорочення населення у січні–вересні 2013р. становило 1057 осіб (у відповідному періоді 2012р. – 1539 осіб). Порівняно з січнем–вереснем 2012р. збільшилося число вибулих за межі області (з 8213 до 8589осіб) та кількість прибулих в область (з 6674до 7532осіб).

Міграційний відплив відбувся як у міських поселеннях, так і у сільській місцевості.

Сальдо міграції в області cформувалося в основному внаслідок міграційного обміну з іншими областями України.

Міграційне скорочення населення упродовж січня–вересня 2013р. зафіксовано у 15регіонах області, його вплив на формування загального сальдо міграції був визначальним. Найбільшим рівень міграційного скорочення був у Старобільському районі (9,2‰). Поряд із цим у 15 регіонах області спостерігався міграційний приріст населення і найбільш інтенсивним він був у Станично-Луганському районі (7,7‰). У Білокуракинському та Перевальському районах кількість прибулих дорівнювала кількості вибулих.

 

Криміногенна ситуація

За повідомленням прокуратури Луганської області, протягом січня–жовтня 2013р. обліковано 39,5 тис. кримінальних правопорушень, з числа яких 38,8тис. виявлено органами внутрішніх справ,0,3 тис. органами прокуратури,0,3 тис. органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства та0,1 тис. органами безпеки.

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 27,7% – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 55,2% становили злочини проти власності,15,2% – злочини проти життя та здоров’я особи,6,4% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 4,7% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 3,5% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян,3,0% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту,2,9% – злочини проти громадського порядку та моральності, 2,8% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 1,9% – злочини проти правосуддя, 1,7% – злочини у сфері господарської діяльності,1,4% – злочини проти громадської безпеки.

Протягом січня–жовтня 2013р. обліковано 130 очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство, 220 умисних тяжких тілесних ушкоджень та 30 зґвалтувань і замахів на зґвалтування.

Кількість випадків крадіжок становила 16,0 тис.,шахрайств – 3,6 тис., грабежів – 1,2 тис., розбоїв – 0,2 тис. та хабарництва – 0,1 тис.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 51 особу, які скоїли злочин у складі 12 організованих груп і злочинних організацій, закінчено 12 кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів за січень–жовтень 2013р. становила 30,1 тис. осіб,із числа яких 14,0 тис. – жінки,2,8 тис. – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 груп, 0,5 тис. – неповнолітніта265 осіб – діти до 14 років.Найбільша кількість потерпілих (51,3%) від крадіжок та грабежів –відповідно 14,3 тис. та 1,2 тис. осіб,серед яких 45,1% – жінки (7,0 тис.осіб).У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 0,8 тис. осіб, з яких162 особи(20,8%) – загинуло. Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 495 осіб, із числа яких13,3% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 33,7% було вбито.

Серед виявлених осіб (9,3 тис.), які вчинили злочини, 44,6% раніше вже ставали на злочинний шлях,із яких майже кожний другий мав не зняту або непогашену судимість,8,7% вчинили злочин у групі,21,5% знаходились у стані алкогольного сп’яніння;13,3% – жінки,4,6% – неповнолітні.Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила63,0%, безробітних – 7,2%.

Начальник Головного управління І.В. Шаблієнко