Реалізація промислової продукції

За січень-жовтень 2013р. промисловими підприємствами м.Сєвєродонецька реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 5444,8 млн. грн.

У структурі реалізації 93,1% обсягів всієї реалізованої продукції склала продукція переробної промисловості, з якої найбільша частка припадає на продукцію підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості (83,4%). На долю підприємств з машинобудування в загальному обсязі реалізованої продукції приходиться 6,0%, на виробництво гумових і пластмасових виробів приходиться 2,1% обсягів переробної промисловості.

Частка м.Сєвєродонецька в загальному обсязі реалізованої промислової продукції Луганської області склала 9,6%. За розміром цього показника наше місто посідає 3 місце після міст Алчевська, Луганська.

Начальник Управління статистики у м.Сєвєродонецьку Г.О. Овчіннікова