Реалізація промислової продукції

За січень-лютий2014р. промисловими підприємствами м.Сєвєродонецька реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 939,1 млн. грн.

У структурі реалізації 87,8% обсягів всієї реалізованої продукції склала продукція переробної промисловості, з якої найбільша частка припадає на продукцію підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості (59,6%). На долю підприємств з машинобудування в загальному обсязі реалізованої продукції приходиться 24,6%, на виробництво гумових і пластмасових виробів приходиться 1,5% обсягів переробної промисловості.

Частка м.Сєвєродонецька в загальному обсязі реалізованої промислової продукції Луганської області склала 8,7%. За розміром цього показника наше місто посідає 3 місце після міст Алчевська, Луганська.

В.о начальника Управління статистики у м.Сєвєродонецьку Л.П. Биканова