Новости управления статистики

ПРО ОПЛАТУ НАСЕЛЕННЯМ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

У березні 2014р. населенням сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів 20,0 млн. грн., що становило 90,5% від нарахованих за цей період сум.

Упродовж березня 2014р. заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг збільшилась на 1,8% і на початок квітня 2014р. становила 110,6 млн.грн. Середній термін заборгованості населення за житлово-комунальні послуги склав 4,8місяців.

У загальній сумі заборгованості найбільшу питому вагу складають борги за централізоване опалення та гаряче водопостачання (65,2%), найменшу – газопостачання (0,4%).

У березні 2014р. боржниками за 3 місяці та більше були: централізоване опалення та гаряче водопостачання – 26,2% власників особових рахунків, утримання будинків і споруд та при-будинкових територій – 22,0% власників особових рахунків, централізоване водопостачання та водовідведення – 17,0% власників особових рахунків, за газопостачання –15,9% власників особових рахунків, вивезення побутових відходів – 15,2% власників особових рахунків, електроенергію – 4,7% власників особових рахунків.

 

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

Кількість наявного населення Сєвєродонецької міськради, за оцінкою, на 1 квітня 2014р. становила 119199 осіб, що на 0,4% менше, ніж на відповідну дату 2013р. Середня чисельність за січень-березень 2014р. склала 119254 особи.

Упродовж січня-березня 2014р. кількість населення зменшилась на 109 осіб, що на 25,9% менше порівняно з відповідним періодом 2013 року. На зміни кількості населення вплинуло природне скорочення на 153 особи, та міграційний приріст на 44 особи.

На території Сєвєродонецької міськради у січні-березні 2014р. народилося 273 дитини. Це складає 118,2% щодо кількості народжених у січні-березні 2013р.Коефіцієнт народжуваності на 1000 осіб склав 9,3‰ за січень-березень 2014р. (7,8‰ за січень-березень 2013р.).

За січень-березень 2014р. зареєстровано 426 померлих, що на 6,8% менше, ніж у січні-березні 2013р. Коефіцієнт смертності на 1000 осіб склав за січень-березень 2014р. 14,5‰ проти 15,5‰ у січні-березні 2013р.

Індекс життєвості (відношення кількості народжених до кількості померлих) за січень-березень 2014р. становить 0,6 (0,5 у січні-березні 2013р.).

У січні-березні 2014р. до Сєвєродонецької міськради прибуло 292 особи, а вибуло – 248 осіб. Механічний приріст складає 44 особи.

Кількість прибулих порівняно з січнем-березнем 2013р. зменшилася на 44 особи, а вибулих – на 9 осіб. Коефіцієнт прибуття на 1000 осіб за січень-березень 2014р. склав 9,9‰ (11,4‰ за січень-березень 2013р.). Коефіцієнт вибуття на 1000 осіб у січні-березні 2014р. склав 8,4‰, тоді як у січні-березні 2013р. – 8,7‰.

 

Про діяльність автомобільного транспорту

Підприємствами автомобільного транспорту за січень-квітень 2014р. доставлено замовникам 91,9 тис.тонн вантажів, що у 3,8 разів більше відповідного періоду минулого року. Вантажооборот становив 35,5 млн.ткм. іу порівнянні з січнем-квітнем 2013р. у 3,5 разів більше. Питома вага м.Сєвєродонецька в загальному обсязі вантажних перевезень області склала 3,3%, вантажообороту – 12,7%.

У січні-квітні 2014р. послугами пасажирського транспорту скористалися 1216,2 тис. пасажирів, пасажирооборот склав 16,8 млн.пас.км. Порівняно з січнем-квітнем 2013р. обсяг відправлених пасажирів зменшився на 21,6%, а пасажирооборот на 11,9%.

Обсяг перевезених пасажирів фізичними особами у порівнянні з січнем-квітнем 2013р. зменшився на 10,3%, пасажирооборот збільшився на 1,3%. Підприємства-юридичні особи обсяг перевезених пасажирів зменшили на 24,9%, пасажирооборот на 19,7%.

Питома вага м.Сєвєродонецька в обсязі пасажирських перевезень, які виконують фізичні особи області склала 2,8%, пасажирообороту – 5,4%.

 

Про діяльність автомобільного транспорту

За січень-березень2014р. промисловими підприємствами м.Сєвєродонецька реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 1487,4 млн. грн.

У структурі реалізації 87,7% обсягів всієї реалізованої продукції склала продукція переробної промисловості, з якої найбільша частка припадає на продукцію підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості (65,3%). На долю підприємств з машинобудування в загальному обсязі реалізованої продукції приходиться 18,8%, на виробництво гумових і пластмасових виробів приходиться 1,7% обсягів переробної промисловості.

Частка м.Сєвєродонецька в загальному обсязі реалізованої промислової продукції Луганської області склала 8,7%. За розміром цього показника наше місто посідає 3 місце після міст Алчевська, Луганська.

 

Заробітна плата та стан її виплати

У січні-березні 2014р. середньомісячна номінальна заробітна платаштатних працівників підприємств, установ, організацій м.Сєвєродонецька (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становила 3221 грн., що у 2,6 рази вище рівня мінімальної заробітної плати (1218 грн.). Розмір середньої заробітної плати був на 3,0%нижчим, ніж в середньому по економіці області.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітноїплати пом.Сєвєродонецьку впродовж 2014р. зменшилась на0,8% (на 54,4 тис. грн.) і на початок квітня 2014р. становила6741,0 тис. грн., або 11,8% загальної суми заборгованості по області.

Боргекономічно активних підприємств 2014р. зменшився на 6,0% (на 135,1 тис. грн.) і на початок квітня 2014р. становив 2116,0 тис. грн., або 31,4%загальної суми заборгованості по місту.