Новости управления статистики

ІНДЕКСИ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ

У березні 2014р. порівняно з попереднім місяцем та березнем 2013р. індекс промислової продукції Луганської області становив відповідно 116,6% та 103,9%, за підсумками січня–березня 2014р. – 98,4%. По Україні цей показник склав відповідно 107,4%, 93,2% та 95,0%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів у січні–березні 2014р. випуск продукції зменшився на 2,1%, у т.ч. у добуванні кам’яного вугілля – на 0,5%, природного газу – на 38,8%, сирої нафти – на 44,0%. Водночас приріст обсягів промислового виробництва одержано у добуванні інших корисних копалин та розробленні кар’єрівна 7,6%.

На підприємствах переробної промисловості у січні–березні 2014р. проти січня–березня 2013р. індекс промислової продукції становив 95,6%.

У виробництві, передачі та розподіленні електроенергії обсяги виробництва продукції збільшилися на 11,6%, у т.ч. у виробництві електроенергії – на 21,2%, розподіленні електроенергії – на 5,8%.

Динаміка промислового виробництва за основними видами діяльності характеризується такими даними:

(відсотків)

 

Індекси промислової продукції

Довідково:

січень–березень 2013р. до
січня–березня

2012р.

березень

2014р. до
лютого

2014р.

березень

2014р. до
березня

2013р.

січень–березень 2014р. до січня–березня

2013р.

 

 

 

 

 

Промисловість

116,6

103,9

98,4

90,1

Добувна та переробна промисловість

119,7

102,8

96,7

90,2

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

110,8

102,2

97,9

94,8

Переробна промисловість

127,9

103,3

95,6

86,7

з неї

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

112,1

94,3

96,4

100,1

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

91,3

98,9

91,8

115,9

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

115,4

103,3

104,7

122,5

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

111,1

100,6

99,3

64,7

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

122,1

87,2

82,6

98,0

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

100,5

82,9

90,8

104,4

Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

122,3

56,6

58,0

104,0

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

122,8

102,4

96,5

94,9

Машинобудування, крім ремонту і

монтажу машин і устатковання

116,3

106,3

100,1

79,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

99,4

112,2

109,9

89,3

 

 

Про постачання газу та газифікацію

населених пунктів у 2013 році

У 2013р. в Луганській області газопостачанням та газифікацією займалися 16 підприємств, усі вони відпускали тільки природний газ.

Станом на 01.01.2014р. в області газифіковано 94,6% міст, 59,6% селищ міського типу, 51,5% сільських населених пунктів.

На кінець 2013р. одиночна протяжність вуличних газових мереж становила 13204,1 км, що на 88,3 км (0,7%) більше, ніж на кінець попереднього року. У містах та селищах міського типу одиночна протяжність вуличних газових мереж становила 7615,8 км (57,7% загальної протяжності), у сільській місцевості – 5588,3 км (42,3%).

Протягом року за рахунок нового будівництва та розширення діючих було проведено 343,2 км газових мереж (2,6% від загальної протяжності мереж на кінець року).

На початок 2014р. в Луганській області газифіковано 751,0 тис. квартир: 670,8 тис. (89,3%) – у міських поселеннях, 80,2 тис. (10,6%) – у сільській місцевості.

У 2013р. споживачам було відпущено 1770,3 млн.м3 природного газу, у тому числі населенню – 951,3 млн.м3, на комунально-побутові потреби – 365,8 млн.м3. У порівнянні з 2012р. відпуск природного газу зменшився на 7,3% (129,9 млн.м3), у тому числі в міських поселеннях – на 7,2% (112,8 млн.м3).

 

Газифікація населених пунктів Луганської області

 

 

2013р.

2012р.

Кількість міст 

37

37

у тому числі  газифіковано

35

35

з них

 

 

    природним газом

35

35

 природним та зрідженим газом

 зрідженим газом

Кількість селищ міського типу

109

109

у тому числі  газифіковано

65

64

з них

 

 

   природним газом

65

64

природним та зрідженим газом

зрідженим газом

Кількість сільських населених пунктів

780

781

у тому числі газифіковано

402

401

з них

 

 

   природним газом

402

401

природним та зрідженим газом

зрідженим газом

Відпущено природного газу, млн.м3

1770,3

1900,2

   у тому числі

 

 

населенню

951,3

997,1

на комунально-побутові потреби

365,8

420,0

   на виробничо-технологічні потреби газового господарства

60,4

62,3

Втрати газу за рік, млн.м3

Відпущено зрідженого газу, т

  у тому числі

 

 

населенню

на комунально-побутові потреби

   на виробничо-технологічні потреби газового господарства

Втрати газу за рік, т

 

ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

ЗА 2013 РІК

У 2013р. інноваційною діяльністю у промисловості області займалося 61 промислове підприємство, або 11,2% від загальної кількості (у 2012р. – відповідно 64 підприємства або 13,0%).

За видами промислової діяльності більш активно здійснювали інновації підприємства з виробництва основних фармацевтичних продуктів,  фармацевтичних препаратів (100% від загальної кількості промислових підприємств галузі), виробництва хімічних речовин і хімічної продукції, машинобудування (18–26%), харчових продуктів, напоїв, ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції(13–14%).

Найбільший рівень інноваційної активності серед регіонів зафіксовано у містах Брянка, Кіровськ, Рубіжне, Свердловськ, Стаханов, Краснодон, Сєвєродонецьк, Луганськ (12–29%), а також у Новопсковському, Перевальському, Лутугинському, Сватівському та Антрацитівському (14–50%) районах.

Із загальної кількості підприємств, що займалися інноваційною діяльністю, 54 впроваджували інновації, у т.ч. 23 – інноваційні види продукції, 33 – інноваційні процеси, 6 – організаційні інновації,    1 – маркетингові інновації.

Кількість підприємств, що освоювали інноваційну продукцію, проти 2012р. збільшилася на 35,3%. Кількість впроваджених видів нової чи значно удосконаленої продукції склала 51 найменування (у 2012р. – 49 найменувань).

Кількість промислових підприємств, що впроваджували технологічні процеси, залишилася на рівні 2012р. При цьому кількість впроваджених технологічних процесів зменшилася на 10,4%. У 2013р. впроваджено 43 технологічних процеси, з яких –  6  маловідходних, ресурсозберігаючих (у 2012р. – 48 та 8 відповідно).

На інновації підприємства витратили 372,5 млн.грн. (328,2 млн.грн. у 2012р.). Частка коштів на придбання машин, обладнання та програмного забезпечення склала 74,7%, на придбання інших зовнішніх знань – 10,8%, на внутрішні та зовнішні науково-дослідні розробки – 8,9%.

У 2013р. 9 промислових підприємств (14,8%) від загальної кількості підприємств, що займалися інноваційною діяльністю придбали 21 нову технологію (у 2012р. – 29 технологій).          

Реалізовували інноваційну продукцію 32 промислових підприємства, з яких 5 – продукцію, що є новою для ринку України, 29 – нову тільки для підприємства.

У 2013р. реалізовано інноваційної продукції на 1416,9 млн.грн., або 2,1% загального обсягу реалізованої промислової продукції області (у 2012р. відповідно 2786,8 млн.грн. та 3,4%). Реалізацію продукції за межі України здійснювали 7 підприємств, обсяг якої склав 82,2% від загального обсягу реалізованої інноваційної продукції.

 

Зовнішня торгівля товарами

Оборот зовнішньої торгівлі товарамипідприємств Луганської області за січень–лютий 2014р. становив
698,8 млн.дол. США і порівняно з січнем–лютим 2013р. зменшився на 28,4%.

Зовнішньоторговельні операції товарами область здійснювала з партнерами із 77 країн світу.

У загальних обсягах експорту та імпорту області питома вага Європи становила відповідно – 47,3% та 13,7%, країн СНД 38,9% та 64,2%, Азії –10,2% та 14,3%, Америки – 1,8% та 7,7%, Африки – 1,8% та 0,1%.

Обсяг експортустановив 478,0 млн.дол. і зменшився порівняно з січнем–лютим 2013р. на 23,3%.

До країн СНД було експортовано 38,9% усіх товарів, до країн ЄС – 46,6% (у січні–лютому 2013р. – відповідно 37,9% і 40,7%).

Найбільші обсяги експортних поставок здійснювалися до Російської Федерації – 32,9% від загального обсягу експорту, Угорщини – 22,9%, Польщі – 10,8%, Туреччини – 4,9%, Білорусі – 3,5%, Словаччини – 2,0%, Італії – 1,8%, Чехії – 1,5%, Індії – 1,4%, Німеччини – 1,3%,  Грузії – 1,1%, Румунії – 1,0%, Єгипту, Колумбії, Саудівської Аравії, Туркменістану та Великої Британії – по 0,9%, Об’єднаних Арабських Еміратів – 0,8%. 

Основне місце у товарній структурі експорту області посідають чорні метали; залізничні локомотиви; палива мінеральні; нафта та продукти її перегонки; папір та картон; реактори ядерні, котли, машини; органічні хімічні сполуки; одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні; алюміній та вироби з нього; добрива; вироби з чорних металів.

Обсяг імпортуу звітному періоді становив 220,8 млн.дол. і зменшився порівняно з січнем–лютим 2013р. на 37,3%.

З країн СНД імпортовано 64,2% усіх товарів, з країн ЄС -12,6% (у січні–лютому 2013р. – 56,2% і 7,1%).

Найбільші імпортні надходження здійснювалися з Російської Федерації – 62,1% від загального обсягу імпорту, Німеччини – 5,2%, США – 5,1%, Китаю – 4,7%, Туреччини – 4,1%, Індії – 3,5%, Чехії – 2,7%, Канади – 1,9%, Білорусії – 1,5%, Польщі – 1,0%, Кореї, Республіки – 0,8%, Македонії, Колишньої Югославської Республіки, Саудівської Аравії, Швеції, Італії та Бразілії по – 0,7%.

Основу товарної структури імпорту області складають палива мінеральні; нафта та продукти її перегонки – 31,7% від загального обсягу імпорту.

У січні–лютому 2014р. в область надійшло іноземної давальницької сировини на 19,0 млн.дол., або 8,6% від загального обсягу імпорту області. Основні надходження давальницької сировини здійснювалися з Російської Федерації, Китаю, Туреччини, Угорщини, Франції, Швеції, Литви, Німеччини.

Найбільша частка припадала на машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання (81,4% від загального обсягу імпорту давальницької сировини).

Обсяг експорту готової продукції, виготовленої з імпортованої давальницької сировини, становив 67,4 млн.дол., або 14,1% від загального обсягу експорту. Найбільша частка припадала на засоби наземного транспорту (79,4% від обсягу експорту готової продукції з давальницької сировини).

Найактивніше здійснювали експортно-імпортні операції товарами підприємства міст Алчевська, Луганська, Сєвєродонецька, Рубіжного та Стаханова.

 

ЗАЛИШКИ І ВИКОРИСТАННЯ  ЕНЕРГЕТИЧНИХ  МАТЕРІАЛІВ

ТА ПРОДУКТІВ  ПЕРЕРОБЛЕННЯ НАФТИ  ПІДПРИЄМСТВАМИ

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Підприємствами та організаціями усіх видів економічної діяльності у березні 2014р. використано: вугілля кам’яного – 376,1 тис.т, газу природного – 325,2 млн.м3, газойлів (палива дизельного) – 10,9 тис.т,  бензину моторного – 3,1 тис.т, мазутів топкових важких – 0,2 тис.т. Крім того, населенню через мережу АЗС реалізовано бензину моторного – 6,8 тис.т та газойлів (палива дизельного) – 2,8 тис.т.

Порівняно з березнем 2013р. зменшились загальні обсяги споживання таких енергетичних матеріалів: мазутів топкових – на 59,0%,  вугілля кам’яного – на 50,1%, газу природного – на 24,1%, бензину  моторного – на 10,8%  та навпаки відбулося збільшення обсягів споживання газойлів (палива дизельного) на 17,2%.

Основними споживачами вугілля кам’яного залишаються підприємства та  організації  міст  Алчевська і Луганська, у яких обсяги використання вугілля кам’яного становили 81,0 % від загальних обсягів по області.

Станом на 1 квітня 2014р. на підприємствах та організаціях у запасах нараховувалось: вугілля  кам’яного – 1,8 млн.т, газойлів (палива дизельного) – 13,6 тис.т, бензину моторного – 7,3 тис.т, мазутів топкових важких – 3,2 тис.т. Порівняно з відповідною датою попереднього року зменшилися запаси газойлів (палива дизельного), мазутів топкових важких, вугілля кам’яного, а  бензину моторного навпаки збільшилися.

 

ЦЕНЫ И ТАРИФЫ

Индекс потребительских ценна потребительском рынке области в марте 2014г. составил 102,0%, что на 0,2 п.п. меньше общегосударственного индекса (102,2%) и  на 2,2 п.п. больше соответствующего показателя, который сложился по Луганской области в   марте 2013г.(99,8%).

В марте 2014г. на потребительском рынке области цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,5%. Наиболее (на 23,1%) подорожали яйца. На 12,2% выросли в цене фрукты, на 11,9% – сахар, на 10,3% – рис, на 5,8% – продукты переработки зерновых, на 3,9% – рыба и рыбопродукты, на 2,5% – шоколад, на 2,2% – маргарин,               на 2,0% – овощи. На 1,5–0,2% стали дороже сметана, макаронные изделия, кисломолочная продукция, соль, сыр и творог, масло сливочное и подсолнечное, колбасы и субпродукты мясные, сахаристые кондитерские изделия, молоко, хлеб, джемы, повидло, мед, чай,говядина, птица. В то же время на 0,5–0,2% подешевели кофе, свинина, мороженое.

Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 0,5%.

Индекс цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в целом составил 100,1% за счет роста цен на товары и услуги по содержанию и ремонту жилья (на 1,3%). Стабильными остались квартирная плата, цены (тарифы) на электроэнергию, природный газ, холодную воду, канализацию, горячую воду и отопление.

В сфере охраны здоровья цены выросли на 4,3%, при этом услуги больниц подорожали на 5,2%, фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование – на 4,9%, амбулаторные услуги – на 0,2%.

Рост цен на транспорт в целом на 6,0%, в первую очередь, связан с подорожанием топлива и масла (на 10,9%), проезда в железнодорожном пассажирском транспорте             (на 4,1%).

Образование подорожало на 0,2% за счет повышения платы за содержание детей в детских садах (на 0,9%).

На 2,1–0,1% стали дороже одежда и обувь, отдых и культура, предметы домашнего употребления, бытовая техника и текущее содержание жилья, услуги ресторанов и гостиниц, связь, разные товары и услуги.

 

ЗАРАБОТНАЯ  ПЛАТА  И  СОСТОЯНИЕ  ЕЕ  ВЫПЛАТЫ

В марте2014г.среднесписочная  численность штатных работников предприятий, учреждений, организаций Луганской области (счисленностьюработающих10 человек и более) составила 486,7 тыс.чел.Средний размер их номинальной заработнойплаты составил 3404грн.,чтов 2,8разапревышает  уровень минимальной заработной платы  (1218грн.). По сравнению с февралем2014г. размер заработной платы увеличился на 4,2%, асмартом  2013г.–  на 3,4%.

Самый высокий уровень оплаты труда в марте 2014г. был у работников, занятых   финансовой и страховой деятельностью, а среди промышленных видов деятельности – на предприятиях по добыче каменного и бурого угля, где уровень заработной платы превысил средний показатель по экономике области на 24,9%   и   64,5%   соответственно.

Вместе с тем абсолютный размер заработной платы работников предприятий   почтовой и курьерской деятельности,предоставления других видов услуг, временного размещения и организации питания, производства    электрического оборудования   был значительно ниже и не превысил 55,5% от среднего по области.

Общая сумма невыплаченной заработной платы (без учета статистически малых предприятий и физических лиц - предпринимателей) на 1апреля 2014г. составила 56,9 млн. грн., что на 17,6% больше, чем в предыдущем месяце. В структуре общей суммы долга на экономически активные предприятия приходится 58,8%, на предприятия-банкроты (субъекты хозяйствования, относительно которых реализовывается процедура восстановления платежеспособности должника или признания его банкротом) – 27,5%,    остальное  на экономически неактивные предприятия.

Сумма долга работникам экономически активных предприятий, по сравнению с предыдущим месяцем, увеличилась на   29,1% и на 1 апреля 2014г. составила 33,5 млн. грн.

Самый большой удельный вес долга по заработной плате приходится на работников предприятий транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности (41,9%), промышленности (36,9%).

На 1 апреля 2014г. своевременно не получили заработную плату 8,3 тыс.чел. или 1,7% от общейчисленности штатных работников экономически активных предприятий. Каждому из указанных работников не выплачено в среднем 4052грн., что на 19,1% больше средней заработной платы по области за март 2014г.