Демографічна сітуація упродовж 2012 року на території Сєвєродонецької міськради

Кількість наявного населення Сєвєродонецької міськради, за оцінкою, на 1 січня 2013р. становила 119,9* тис. осіб, що на 0,2% менше, ніж на відповідну дату 2012р. Середня чисельність за 2012 рік склала 120,1* тис. осіб.

Упродовж 2012 року кількість населення зменшилась на 398* осіб, що на 44,1% менше порівняно з 2011 роком. На зміни кількості населення вплинуло природне скорочення на 560* осіб, та міграційний приріст на 162* особи.

На території Сєвєродонецької міськради у 2012 році народилося 1112* дітей. Це складає 101,2% щодо кількості народжених у 2011 році. Коефіцієнт народжуваності на 1000 осіб склав 9,3‰ за 2012 рік (9,1‰ за 2011 рік).

За 2012 рік зареєстровано 1672* померлих, що на 4,9% менше, ніж у 2011 році. Коефіцієнт смертності на 1000 осіб склав за 2012 рік 13,9‰ проти 14,6‰ у 2011 році.

Індекс життєвості (відношення кількості народжених до кількості померлих) за 2012 рік становить 0,7 (0,6 у 2011 році).

У 2012 році до Сєвєродонецької міськради прибуло 1744* особи, а вибуло – 1582* особи. Механічний приріст складає 162* особи.

Кількість прибулих порівняно з 2011 роком збільшилася на 65* осіб, а вибулих зменшилася на 150* осіб. Коефіцієнт прибуття на 1000 осіб за 2012 рік склав 14,5‰ (13,9‰ за 2011 рік). Коефіцієнт вибуття на 1000 осіб у 2012 році склав 13,2‰, тоді як у 2011році – 14,3‰.

* Дані попередні.

Начальник управління статистики у м.Сєвєродонецьку Г.О.Овчіннікова