Соціально-економічне становище луганської області за січень–серпень 2013 року

Промисловість

У серпні 2013р. порівняно з попереднім місяцем та серпнем 2012р. індекс промислової продукції становив відповідно 100,8% та 101,2%, за підсумками січня–серпня 2013р. – 90,6%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів у січні–серпні 2013р. випуск продукції зменшився на 6,1%, у тому числі у добуванні кам’яного вугілля – на 6,5%, інших корисних копалин та розробленні кар’єрів – на 46,8%. Водночас приріст обсягів промислового виробництва одержано у добуванні природного газу – 10,8%.

На підприємствах добувної промисловості видобуток кам’яного вугілля зменшився проти січня–серпня минулого року на 963,4 тис.т, або на 7,8% і дорівнює 11448,6 тис.т.

На підприємствах з видобутку вуглеводнів за січень–серпень 2013р. проти січня–серпня 2012р. зросли обсяги видобутку газу природного скрапленого або в газоподібному стані на 31,5 млн.м3 (на 10,8%).

На підприємствах переробної промисловості у січні–серпні 2013р. проти січня–серпня 2012р. індекс промислової продукції становив 90,1%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв випуск промислової продукції проти відповідного періоду 2012р. зменшився на 1,2%, у тому числі у переробленні та консервуванні риби, ракоподібних і молюсків (на 16,5%), виробництві продуктів борошномельно-круп’яної промисловості (на 10,4%), напоїв (на 8,6%), хліба, хлібобулочних і борошняних виробів (на 4,1%), олії та тваринних жирів (на 2,7%). Водночас збільшились обсяги продукції на підприємствах з виробництва готових кормів для тварин – на 20,9%, інших харчових продуктів – на 4,7%, молочних продуктів – на 3,4%, м’яса та м’ясних продуктів – на 2,6%.

У січні–серпні 2013р. порівняно з січнем–серпнем 2012р. зросло виробництво кормів готових для тварин, що утримують на фермах, крім борошна та гранул із люцерни, на 21,6 тис.т, молока рідкого обробленого – на 4,8 тис.т, шоколаду та готових харчових продуктів, що містять какао – на 0,2 тис.т, виробів макаронних, локшини та виробів борошняних подібних – на 1,1 тис.т, м’яса свиней та м’яса великої рогатої худоби свіжого чи охолодженого – по 0,5 тис.т, йогурту та інших ферментованих чи сквашених молока та вершків – на 0,2 тис.т, пива солодового, крім пива безалкогольного і пива з вмістом алкоголю менше 0,5% – на 25,2 тис.дал.

Не досягнуто рівня виробництва минулого року у випуску напоїв безалкогольних (на 67,8 тис.дал), хліба та виробів хлібобулочних (на 3,8 тис.т), борошна (на 6,9 тис.т), круп (на 3,4 тис.т), олії соняшникової нерафінованої (на 2,0 тис.т), масла вершкового (на 0,2 тис.т.), виробів ковбасних (на 0,3 тис.т), м’яса свійської птиці, свіжого чи охолодженого (на 0,4 тис.т), сирів жирних(на 0,1 тис.т), сиру свіжого неферментованого (на 67 т), печива солодкого і вафель (на 0,3 тис.т).

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів порівняно з аналогічним періодом 2012р. спостерігалося збільшення випуску продукції на 2,2%, у тому числі у виробництві одягу – на 12,6%. Водночас обсяги продукції скоротилися у виробництві шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 29,5%, текстильному виробництві – на 6,2%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності у січні–серпні 2013р. приріст продукції становив 6,5%, у тому числі в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка – 31,7%, у виробництві паперу та паперових виробів – 6,4%. Разом із цим спостерігалося скорочення обсягів продукції у поліграфічній діяльності на 19,4%.

 На підприємствах з виробництва коксу, продуктів нафтоперероблення у січні–серпні 2013р. індекс промислового виробництва становив 82,8%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції порівняно з січнем–серпнем 2012р. випуск продукції скоротився на 3,6%, у тому числі на підприємствах з виробництва фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик – на 8,7%, основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах – на 7,5%. Поряд із цим спостерігався приріст продукції у виробництві іншої хімічної продукції (20,3%), мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних та косметичних засобів (5,4%). На підприємствах з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів проти січня–серпня2012р. обсяг виробництва промислової продукції зріс на 6,2%.

За січень–серпень2013р. на підприємствах із виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції обсяги виробництва скоротилися на 24,0% за рахунок скорочення обсягів продукції підприємствами з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції (на 43,3%). При цьому у виробництві гумових виробів обсяги промислового виробництва збільшилися на 17,0%, пластмасових виробів – зменшилися на 2,8%.

У виробництві скла та виробів зі скла випуск продукції скоротився на 60,8%, будівельних матеріалів із глини – на 36,8%. Водночас одержано приріст обсягів продукції у виробництві цементу, вапна та гіпсових сумішей (7,0%), виробів з бетону, гіпсу та цементу (4,6%).

У металургійному виробництві порівняно з січнем–серпнем 2012р. спостерігалося скорочення випуску продукції на 8,0%, у тому числі на підприємствах з виробництва труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі – на 66,2%, лиття металів – на 29,6%, іншої продукції первинного оброблення сталі – на 14,4%. Разом із цим одержано приріст у виробництві дорогоцінних та інших кольорових металів – 6,5%, чавуну, сталі та феросплавів – 6,2%. У виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання обсяги виробництва скоротилися на 7,4%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання у січні–серпні 2013р. проти відповідного періоду минулого року індекс продукції становив 88,6%, у тому числі з випуску двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і мотоциклетних двигунів – 88,7%, електродвигунів, генераторів, трансформаторів, електророзподільчої та контрольної апаратури – 75,9%, залізничних локомотивів і рухомого складу – 75,6%, машин та устатковання для сільського та лісового господарства – 73,3%, інших помп і компресорів – 72,7%, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів – 72,3%, комп’ютерів, електронної та оптичної продукції – 64,0%, металообробних машин і верстатів – 17,4%.

Разом з цим суттєво збільшились обсяги продукції у виробництві інших машин і устатковання загального та спеціального призначення (у 7,8 раза та на 2,5% відповідно), іншого електричного устатковання – на 44,0%, інших кранів і клапанів – на 29,7%.

У виробництві, передачі та розподіленні електроенергії обсяги виробництва продукції скоротилися на 13,1%, у тому числі у виробництві електроенергії – на 14,6%, розподіленні електроенергії – на 10,6%.

На теплових електростанціях та теплоелектроцентралях виробництво електроенергії скоротилося на 725 млн.кВт·год, або на 16,6% і дорівнює 3636 млн.кВт·год.

 

Сільське господарство

Загальний обсяг виробництва продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств за січень–серпень 2013р. порівняно з відповідним періодом 2012р. збільшився на 1,4%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах – на 2,4%, у господарствах населення – на 0,6%.

 

Зміни обсягів сільськогосподарського виробництва

(наростаючим підсумком у % до відповідного періоду попереднього року)

график

Обсяг виробництва продукції рослинництва порівняно з січнем–серпнем 2012р. склав 99,9%, у тому числі в аграрних підприємствах – 104,9%, у господарствах населення – 95,4%.

Станом на 2 вересня 2013р. всіма категоріями господарств намолочено 9030,9 тис.ц зернових та зернобобових культур при урожайності 22,0 ц з 1 га, у тому числі аграрними підприємствами – 7897,9 тис.ц (22,8 ц), господарствами населення – 1133,0 тис.ц (17,5 ц).

Ріпак (озимий та ярий) зібрано на площі 1,4 тис.га, його валовий збір становив 18,8 тис.ц, а середня урожайність – 13,6 ц з 1 га.

Усіма категоріями господарств накопано 3815,7 тис.ц картоплі, що на 5,0% менше, ніж на початок вересня 2012р. при середній урожайності 125 ц з 1 га. Виробництво овочів відкритого ґрунту зменшилося проти минулорічного на 16,9% і становило 1748,3 тис.ц при середній урожайності 168 ц з 1 га.

У січні–серпні 2013р. обсяг виробництва продукції тваринництва порівняно з відповідним періодом 2012р. збільшився на 4,3%, у тому числі в аграрних підприємствах – зменшився на 2,4%, у господарствах населення – збільшився на 9,7%.

За січень–серпень 2013р. господарствами всіх категорій реалізовано на забій 36,7 тис.т худоби та птиці (у живій вазі), що залишилося на рівні минулого року, вироблено 196,9 тис.т молока (на 1,1% більше, ніж за січень–серпень 2012р.) та 554,6 млн.шт. яєць (на 6,3% менше). В аграрних підприємствах відбулося зменшення виробництва яєць (на 7,9%) і молока (на 1,5%) та зростання реалізації худоби та птиці на забій (на 2,8%). У господарствах населення, навпаки, збільшилося виробництво яєць (на 2,3%) та молока (на 1,8%), а реалізація худоби та птиці на забій зменшилася на 3,9%. Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва у січні–серпні 2013р. становила відповідно 17,9%, 79,7% та 39,8%.

За розрахунками, на 1 вересня 2013р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 132,5 тис. голів (на 2,6% більше, ніж на 1 вересня 2012р.), у тому числі корів – 58,3 тис. (на 3,8% менше), свиней – 120,8 тис. (на 1,5% більше), овець і кіз – 77,6 тис. (на 7,2% більше), птиці всіх видів – 6902,0 тис. голів (на 4,8% більше).

Поголів’я великої рогатої худоби, що утримувалося населенням, на 1 вересня 2013р. порівняно з початком вересня 2012р. зросло на 4,8% (у тому числі корів – зменшено на 3,4%), свиней –на 1,6%, овець і кіз – на 6,8%, а поголів’я птиці – на 11,5%. У домогосподарствах на початок вересня 2013р. утримувалося 70,3% загальної чисельності великої рогатої худоби, у тому числі корів – 73,8%, свиней – 61,3%, овець і кіз – 86,6%, птиці всіх видів – 37,2%.

У сільськогосподарських підприємствах порівняно з 1 вересня 2012р. відбулося збільшення поголів’я свиней на 1,3%, овець і кіз – на 9,5%, птиці – на 1,2% та зменшення поголів’явеликої рогатої худоби на 2,2% (у тому числі корів – на 5,0%).

Обсяг вирощування худоби та птиці в аграрних підприємствах (крім малих) був на 2,6% більше рівня січня–серпня 2012р., а його співвідношення до реалізації тварин на забій становило 103,7% (у січні–серпні 2012р. – 109,8%). Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі та нагулі становили 399 г (у січні–серпні 2012р. – 446 г), свиней – 322 г (331 г).

В аграрних підприємствах (крім малих), що займалися тваринництвом, на 1 вересня 2013р. налічувалося 704,4 тис.ц кормових одиниць кормів усіх видів, що на 14,2% менше, ніж на 1 вересня 2012р., у тому числі концентрованих – 272,3 тис.ц корм.од (на 5,4% менше). У розрахунку на одну умовну голову великої худоби припадало в цілому по області по 5,5 ц корм.од. (на 0,8 ц корм.од. менше, ніж на 1 вересня 2012р.), у тому числі концентрованих – по 2,1 ц корм.од. (на 0,1 ц корм.од. менше).

У сільськогосподарських підприємствах загальний обсяг реалізованої за всіма напрямами власно виробленої продукції за січень–серпень 2013р. порівняно з відповідним періодом 2012р. зменшився на 6,0%, у тому числі рослинництва – на 8,5%, а тваринництва зріс на 0,4%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) за всіма напрямами реалізації за січень–серпень 2013р. проти відповідного періоду 2012р. зросли на молоко та молочні продукти  на 12,7% і становили 3224,6 грн. за т, зернові та зернобобові культури – на 0,5% (1459,9 грн. за т), насіння соняшнику – на 21,2% (3958,4 грн. за т), картоплю – на 23,3% (2667,9 грн. за т), а на худобу та птицю зменшилися на 16,0% (10993,5 грн. за т).

На 1 вересня 2013р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 753,6 тис.т зерна (на 15,0% менше проти 1 вересня 2012р.), у тому числі 613,6 тис.т пшениці, 74,2 тис.т ячменю, 13,1 тис.т кукурудзи, 15,6 тис.т жита. Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 448,0 тис.т зерна (на 1,8% менше), у тому числі 332,6 тис.т пшениці, 67,4 тис.т ячменю, 12,1 тис.т кукурудзи, 7,0 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 305,6 тис.т зерна (на 29,1% менше), у тому числі зернозберігаючі – 142,3 тис.т (на 30,3% менше).

Запаси насіння соняшнику становили 93,1 тис.т (у 4,1 раза більше, ніж на 1 вересня 2012р.), із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 44,4 тис.т (у 4,3 раза більше), підприємствах, що здійснюють його переробку та зберігання – 48,7 тис.т (у 3,9 раза більше).

 

Капітальні інвестиції

За січень–червень 2013р. підприємствами та організаціями Луганської області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 4945,2млн.грн. капітальних інвестицій, що в порівнянних цінах у1,5 разабільше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період попереднього року.

Найвагомішу частку з них (99,6% загального обсягу) освоєно в матеріальні активи, з яких у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 64,6% усіх інвестицій, у будівлі та споруди – 30,5%.

У нематеріальні активи вкладено 0,4% загального обсягу капітальних інвестицій, з яких 51,4% становили витрати на програмне забезпечення та бази даних, 25,4% – права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії  тощо.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 81,4% загального обсягу капіталовкладень. Їхня питома вага зменшилася проти відповідного періоду минулого року на 3,3 відсоткового пункта. Кошти населення на індивідуальне житлове будівництво складають 1,9% капітальних інвестицій, державного та місцевих бюджетів – 7,9%.

Найбільшу частку капітальних інвестицій (73,6%) освоєно підприємствами промислових видів діяльності, обсяги яких порівняно з січнем–червнем 2012р. зросли на 47,4% і становили 3637,6 млн.грн.

У січні–червні 2013р. обсяги капітальних інвестицій, освоєні підприємствами з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря збільшились у 16,9 раза, оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – у 4,8 раза, виробництва комп`ютерів, електронної та оптичної продукції – у 4,1 раза, фінансової та страхової діяльності – у 3,5 раза, водопостачання; каналізації, поводження з відходами – у 2,0 раза, виробництва автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів – у 1,8 раза.

Разом з тим на 78,9% зменшили освоєння капітальних інвестицій підприємства з надання інших видів послуг, на 61,2% – установи й заклади освіти, на 52,8% – підприємства лісового господарства та лісозаготівель, на 45,0% – підприємства текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів з шкіри та інших матеріалів.

У житлове будівництво вкладено 2,7% усіх капітальних інвестицій, або 133,7 млн.грн. Капітальні інвестиції у житлове будівництво порівняно з січнем– червнем 2012р. зменшилися на 16,7%.

 

Будівельна діяльність

У січні–серпні 2013р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 929,3 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–серпні 2013р. порівняно з січнем–серпнем 2012р. становив 91,1%.

На загальну тенденцію в січні–серпні 2013р. порівняно з відповідним періодом попереднього року вплинуло зменшення будівництва будівель на 17,9%, у тому числі нежитлових будівель – на 24,0%. Водночас будівництво житлових будівель зросло на 22,1%. Будівництво інженерних споруд зменшено на 4,1%.

Підприємствами 3 міст області (Луганськ, Свердловськ, Ровеньки) виконано 58,0% загального обсягу будівництва, зокрема 30,7% – будівельниками м.Луганська.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 70,4% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 17,6% та 12,0% відповідно.

 

Транспорт і зв’язок

У січні–серпні 2013р. підприємствами транспорту області перевезено 21,3 млн.т вантажів, що на 1,9% більше, ніж у січні–серпні 2012р. Вантажооборот збільшився на 7,2% і становив 3008,9 млн.ткм.

Залізничним транспортом за січень–серпень 2013р. перевезено 11,9 млн.т вантажів, що на 11,8% менше обсягу перевезень у січні–серпні 2012р. Відправлення лісових вантажів зменшилося у 6,0 раза, зерна і продуктів перемолу – на 29,5%, хімічних і мінеральних добрив – на 14,4%, кам’яного вугілля – на 8,8%, коксу – на 2,8%. Відправлення нафти і нафтопродуктів майже не відбувалося. Водночас перевезення цементу збільшилося в 2,2 раза, брухту чорних металів – на 19,4%, чорних металів – на 13,4%, будівельних матеріалів – на 12,6%. Вантажооборот зменшився на 10,6% і становив 1251,7 млн.ткм.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) доставлено замовникам 9,3 млн.т вантажів, що на 27,3% більше, ніж у січні–серпні 2012р. Вантажооборот становив 1757,2 млн.ткм і у порівнянні з січнем–серпнем 2012р збільшився на 24,9%.

Послугами пасажирського транспорту скористалися 140,2 млн. пасажирів, виконано пасажирооборот в обсязі 2761,8 млн.пас.км, що відповідно на 10,5% менше та на 27,8% більше порівняно з січнем–серпнем 2012р.

Залізничним транспортом надано послуг 7,4 млн. пасажирів, що на 0,7% менше, ніж у січні–серпні 2012р. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 81,7 млн. пасажирів (на 0,9% більше, ніж у січні–серпні 2012р.), виконано пасажирооборот в обсязі 1204,8 млн.пас.км (на 8,7% більше). Міським електричним транспортом перевезено 50,4 млн. пасажирів (на 25,8% менше).

За січень–серпень 2013р. підприємствами зв’язку надано послуг на суму 706,2 млн.грн. (на 2,2% менше, ніж за січень–серпень 2012р.), у тому числі населенню – 493,4 млн.грн. (на 1,1% більше).

Найбільша питома вага у загальному обсязі доходів від послуг зв’язку належить мобільному (49,7%), телефонному міському (16,5%) та поштовому (12,1%) зв’язку.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–липні 2013р. обсяг експорту товарів становив 2206,5 млн.дол. США і зменшився порівняно з січнем–липнем 2012р. на 19,2%,імпорту – 1728,0 млн.дол. і зменшився на 29,5%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 478,5 млн.дол. (у січні–липні 2012р. також позитивне – 278,9 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції товарами область здійснювала з партнерами із 115 країн світу.

До країн СНД було експортовано 40,7% усіх товарів, до країн ЄС – 37,5% (у січні–липні 2012р. – відповідно 52,5% і 27,1%).

Найбільші обсяги експортних поставок здійснювалися до Російської Федерації – 32,5% від загального обсягу експорту, Угорщини – 16,2%, Польщі – 9,4%, Туреччини – 5,9%, Білорусі – 3,8%, США – 2,4%, Казахстану – 1,9%, Мексики та Словаччини – по 1,5%, Індії та Бельґії – по 1,3%, Бразілії – 1,1%, Йорданії та Італії – по 1,0%.

Серед головних торгових партнерів країн СНД у січні–липні 2013р. експортні поставки зросли до Казахстану, Молдови, Республіки та Азербайджану.

Серед країн ЄС суттєво збільшились експортні поставки до Фінляндії, Угорщини, Словаччини, Португалії, Болгарії, Бельґії, Іспанії, Швеції, Румунії, а серед інших країн – до Куби, Тайваню, Провінції Китаю, Китаю, Гани, Кореї, Республіки, Тунісу, Ніґерії, США, Марокко та Грузії.

З країн СНД імпортовано 69,2% усіх товарів, з країн ЄС -8,3% (у січні–липні 2012р. – 74,9% і 6,7%).

Найбільші імпортні надходження здійснювалися з Російської Федерації – 68,4% від загального обсягу імпорту, США – 9,9%, Китаю – 6,0%, Німеччини – 2,7%, Туреччини – 2,0%, Чехії – 1,5%, Індії та Італії – по 1,3%.

Імпортні поставки порівняно з попереднім роком зросли з Канади, Грузії, Португалії, Бельґії, Індії, Словаччини, Іспанії, Швеції, Білорусі, Китаю, Німеччини, Литви, Естонії, Бразілії, Туреччини, Азербайджану, Саудівської Аравії, а зменшилися – з Єгипту, Казахстану, Ізраїлю, Колумбії, Латвії, Таїланду, Чехії, Великої Британії, Угорщини, Тайваню, Провінції Китаю, Польщі, Російської Федерації та Болгарії.

Основу товарної структури зовнішньої торгівлі області складають мінеральні продукти, недорогоцінні метали та вироби з них, засоби наземного транспорту, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів, текстильні матеріали та текстильні вироби, вироби з каменю, гіпсу, цементу, готові харчові продукти, перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, продукти рослинного походження.

У січні–липні 2013р. в область надійшло іноземної давальницької сировини на 81,6 млн.дол., або 4,7% від загального обсягу імпорту області. Основні надходження давальницької сировини здійснювалися з Російської Федерації, Китаю, Туреччини, Франції, Угорщини, Німеччини, Індонезії та Литви.

Найбільша частка припадала на машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання (69,7% від загального обсягу імпорту давальницької сировини).

Обсяг експорту готової продукції, виготовленої з імпортованої давальницької сировини, становив 236,6 млн.дол., або 10,7% від загального обсягу експорту. Найбільша частка припадала на засоби наземного транспорту (79,7% від обсягу експорту готової продукції з давальницької сировини).

Найактивніше здійснювали експортно-імпортні операції товарами підприємства міст Алчевська, Сєвєродонецька, Луганська, Рубіжного та Стаханова.

 

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями) за січень–серпень 2013р. становив 24100,4 млн.грн., що на 11,6% більше обсягу січня–серпня 2012р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані і неформальні ринки припадало 34,1%. В обороті організованих ринків 11,1% становив продаж сільськогосподарських продуктів.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за січень–серпень 2013р. становив 671,0 млн.грн. і проти січня–серпня 2012р. збільшився на 0,1%.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, що здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за січень–серпень 2013р. становив 9606,4 млн.грн., що у порівнянних цінах на 8,7% більше обсягу січня–серпня 2012р.

 

Фінанси

Фінансовий результат великих та середніх підприємств до оподаткування(крім сільськогосподарських підприємств) Луганської області за січень–червень 2013р. склав 3913,8млн.грн. збитків проти 3334,5млн.грн. за аналогічний період 2012р.

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 52,9%, отримано 1394,8 млн.грн. прибутку, що в 1,5 раза більше, ніж за січень–червень 2012р.

Протягом січня–червня 2013р. збитково працювало 47,1% підприємств, що на 2,7 відсоткового пункта менше, ніж у січні–червні 2012р. Цими підприємствами отримано 5308,6 млн.грн. збитків, що на 24,7%більше, ніж за відповідний період минулого року.        

Найбільша кількість збиткових підприємств спостерігалась у таких видах економічної діяльності: діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (70,0% від загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності), транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність (60,8%), будівництво (57,1%), промисловість (48,3%), професійна, наукова та технічна діяльність (46,4%).

 

Ціни і тарифи

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) на споживчому ринку області в січні–серпні 2013р. становив 99,7% (у січні–липні 2012р. – 99,8%).

За січень–серпень поточного року індекс споживчих цін на продукти харчування та безалкогольні напої склав 98,0%. Найбільше подешевшали молоко та яйця (на 14,0% та 12,6% відповідно).На 4,7% знизилися в ціні джеми, повидло, мед, на 3,4% – продукти переробки зернових, на 3,2% – фрукти, на 2,8% – риба та продукти з риби, на 2,7% – сметана, на 2,0% – шоколад, на 1,9% – м’ясо та м’ясопродукти, на 1,1% –сир і м’який сир (творог), на 0,9% – олія соняшникова, на 0,8% – їстівні тваринні жири, на 0,6% – сіль. Водночас на 7,1–0,1% зросли ціни на цукор, хліб, рис, морозиво, макаронні вироби, кондитерські вироби з борошна, масло вершкове, кисломолочну продукцію, маргарин, кондитерські вироби з цукру, овочі.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 5,5%, у тому числіна тютюнові вироби – на 8,7%, на алкогольні напої – на 1,9%.

Індекс цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в цілому становив 99,8% за рахунок зниження цін на скраплений газ (на 14,0%), тверде паливо (на 2,3%). Водночас ціни на гарячу воду, опалення зросли на 0,2%. Стабільними залишилися квартирна плата, ціни (тарифи) на електроенергію, природний газ, холодну воду та каналізацію.

Iндекс споживчих цін на предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла в цілому склав 100,2%, головним чином, за рахунок зростання цін на товари та послуги для щоденної підтримки будинку – на 1,8%, інструментів та обладнання для дому та саду – на 1,5%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 4,1% за рахунок подорожчання послуг лікарень (на 6,8%), амбулаторних послуг (на 4,3%), фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання (на 2,6%).

Індекс цін на транспорт у цілому склав 100,9%, головним чином, за рахунок зростання цін на послуги залізничного пасажирського транспорту (на 20,9%).

Вартість зв’язку зросла на 0,6%, при цьому телефонні і телефаксові послуги подорожчали на 1,1%, телефонне і телефаксове обладнання подешевшало на 6,7%.

Індекс цін на освіту склав 100,8%, головним чином, за рахунок зростання цін закладів дошкільної та початкової освіти (на 3,8%).

Послуги ресторанів та готелів подорожчали на 3,1%, у тому числі послуги, пов’язані з тимчасовим проживанням – на 6,6%, харчування поза домом – на 1,4%.

Різні товари та послуги подорожчали на 0,7%, одяг і взуття, відпочинок і культура подешевшали на 0,2%.

 

Доходи населення

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ, організацій (із кількістю працюючих 10 осіб і більше) у січні–липні 2013р. становила 3282 грн., що у 2,9 раза перевищує рівень мінімальної заробітної плати (1147 грн.). Порівняно з відповідним періодом 2012р. розмір середньомісячної заробітної плати збільшився на 9,3%.

До видів економічної діяльності з найбільшим рівнем оплати праці відносилися фінансова та страхова діяльність, виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення, добування кам’яного та бурого вугілля, де заробітна плата працівників перевищувала середній показник по економіці області на 29,5%, 27,2% та 65,0% відповідно.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у тимчасовому розміщуванні й організації харчування, наданні інших видів послуг, здійсненні операцій з нерухомим майном, оптовій та роздрібній торгівлі, а також у виробництві електричного устатковання і не перевищував 57,5% від середнього по області.

Індекс реальної заробітної плати у січні–липні 2013р. порівняно з відповідним періодом 2012р. становив 109,2%, а в липні 2013р. по відношенню до попереднього місяця – 103,1%.

Упродовж січня–липня 2013р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати зменшилася на 8,8%, або на 6,1 млн.грн., і на 1 серпня 2013р. становила 63,1 млн.грн., що дорівнювало 3,6% фонду оплати праці, нарахованого за липень.

Заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств упродовж січня–липня 2013р. зменшилася на 0,3% (на 0,1 млн.грн.) і на 1 серпня 2013р. становила 29,0 млн.грн., або 46,0% загальної суми боргу.

Серед видів економічної діяльності найвагоміше зменшення суми невиплаченої заробітної плати спостерігалося на підприємствах будівництва (на 4,9 млн.грн.), ремонту і монтажу машин і устатковання (на 3,3 млн.грн.), установах, що здійснюють операції з нерухомим майном (на 1,4 млн.грн.). Водночас збільшення заборгованості спостерігалося на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі (на 0,9 млн.грн.), на підприємствах промисловості (на 6,0 млн.грн.), з них найбільше – на підприємствах з добування кам’яного та бурого вугілля (на 8,1 млн.грн.), виробництва машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань (на 3,6 млн.грн.), виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (на 1,5 млн.грн.). Серед регіонів області найвагоміше зменшення суми боргу перед працівниками економічно активних підприємств спостерігалося у м.Красний Луч (на 2,2 млн.грн.), м.Луганськ (на 1,5 млн.грн.), м.Сєвєродонецьк (на 1,1 млн.грн.), містах Антрацит, Краснодон (на 1,0 млн.грн. по кожному місту). Разом з тим, збільшення заборгованості відбулося на підприємствах м.Первомайськ(на 5,1 млн.грн.), Антрацитівського району (на 2,6 млн.грн.)та м.Стаханов (на 1,0 млн.грн.).

Кількість працівників економічно активних підприємств, яким вчасно не виплачено заробітну плату, на 1 серпня 2013р. становила 7,2 тис. осіб, або 1,4% від загальної кількості штатних працівників. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 4049 грн., що на 15,8% більше від середнього розміру заробітної плати за липень 2013р.

У січні–липні 2013р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг і електроенергії призначено 28,9 тис. сімей, що становило 116,3% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, з них у міських поселеннях – 27,3 тис. сімей, у сільській місцевості – 1,6 тис. сімей.

Загальна сума призначених субсидій у січні–липні 2013р. становила 3343,3 тис.грн., з неї в міських поселеннях – 3138,4 тис.грн., у сільській місцевості – 204,9 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг і електроенергії на одну сім’ю у липні 2013р. становив 69,0 грн., що на 34,5% більше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Крім того, у січні–липні 2013р. 4,0 тис. сімей (90,0% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 3345,3 тис.грн., з неї в міських поселеннях – 2692,7 тис.грн., у сільській місцевості – 652,6тис.грн. Середній розмір призначеної в липні 2013р. субсидії цього виду на одну сім’ю становив 727,3 грн.

У січні–липні 2013р. населенням сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 1108,7 млн.грн. (104,5% нарахованих за цей період сум).

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг на кінець липня 2013р. становила 946,7 млн.грн., середній термін заборгованості населення за житлово-комунальні послуги склав 6,2 місяця.

У липні 2013р. мали борг за 3 місяці і більше: за централізоване опалення та гаряче водопостачання 41,8% власників особових рахунків, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 32,1%, газопостачання – 28,1%, централізоване водопостачання та водовідведення – 26,6%, вивезення побутових відходів – 17,3%.

 

Ринок праці

За даними державної служби зайнятості на кінець серпня 2013р. кількість зареєстрованих безробітних становила 20,4 тис. осіб, що на 1,4% менше, ніж у липні 2013р. Допомогу по безробіттю отримували 74,7% осіб, які мали статус безробітного.

Із загальної кількості безробітних більше половини складали жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець серпня 2013р. не змінився і становив 1,5% населення працездатного віку, при цьому показник рівня безробіття серед сільського населення зменшився на 0,1 відсоткового пункта в порівнянні з липнем і становив – 1,8%, у міських поселеннях цей показник залишився без змін і становив 1,4%.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених підприємствами, установами й організаціями до служби зайнятості, у серпні 2013р. порівняно з липнем зменшилася на 0,3 тис., або на 9,1%, і на кінець місяця становила 3,0 тис. (у серпні 2012р. – 3,5 тис.).

Навантаження зареєстрованих безробітних на 1 вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець серпня 2013р. збільшилося на 1 особу і становило 7 осіб. У регіональному розрізі значення цього показника коливалося від 1 особи у м.Луганську до 74 осіб у Марківському районі.

На кінець серпня 2013р. найбільша потреба підприємств була у кваліфікованих робітниках з інструментом (25,1% від загальної кількості вільних робочих місць), робітниках з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин(19,5%), працівниках найпростіших професій, включаючи осіб без професії (15,3%), а найменша – у кваліфікованих робітниках сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (0,5%).

За професійними групами за вказаний період спостерігалося коливаннянавантаження зареєстрованих безробітних на 1 вільне робоче місце (вакантну посаду) від 4до 27 осіб.

За сприяння державної служби зайнятості у січні–серпні 2013р. було працевлаштовано 14,7 тис. осіб, або 30,4% громадян, які мали статус безробітного у цьому періоді, в тому числі у серпні п.р. – 2,2 тис. осіб.

Серед осіб, працевлаштованих у серпні 2013р., жінки становили 42,2%, молодь у віці до 35 років – 56,4%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю впродовж серпня 2013р., становила 16,2 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 1189,9 грн., що дорівнює 103,7% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1147 грн.).

 

Демографічна ситуація

На 1 серпня 2013р. на Луганщині, за оцінкою, проживало 2248,1 тис. осіб.Упродовж січня–липня 2013р. чисельність населення області зменшилася на 8407 осіб, що у розрахунку на 1000 наявного населення становило 6,4 особи. Природне скорочення населення становило 9467 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення 1060 осіб.

Природне скорочення населення у січні–липні 2013р. зафіксовано в усіх регіонах області. Порівняно з січнем–липнем 2012р. воно збільшилося на 186 осіб (на 2,0%). Інтенсивність природного скорочення у розрахунку на 1000 наявного населення збільшилася з 7,0‰ до 7,2‰. Найнижчий рівень цього показника був у Луганській міськраді (4,3 особи на 1000 наявного населення), а найвищий – у Кремінському районі (12,9‰).

У січні–липні 2013р. порівняно з січнем–липнем 2012р. у розрахунку на 1000 наявного населення зменшився показник народжуваності з 9,4 до 8,9 народжених та рівень смертності – з 16,4 до 16,1 померлих.

У січні–липні 2013р. зафіксовано міграційний приріст населення (1060 осіб), у відповідному періоді 2012р. він становив 281 особу. Порівняно з січнем–липнем 2012р. збільшилася як кількість прибулих в область (з 4874 до 5853 осіб), так і число вибулих за межі області (з 4593 до 4793 осіб).

Міграційний приріст відбувся як у міських поселеннях, так і у сільській місцевості.

Сальдо міграції в області cформувалося в основному внаслідок міграційного обміну з іншими державами.

Міграційний приріст населення упродовж січня–липня 2013р. зафіксовано у 26 регіонах області, його вплив на формування загального сальдо міграції був визначальним. Найбільшим рівень міграційного приросту був у Станично-Луганському районі (9,9‰). Поряд із цим у6 регіонах області спостерігалося міграційне скорочення населення і найбільш інтенсивним воно було у Старобільському районі (6,0‰).

 

Криміногенна ситуація

За повідомленням прокуратури Луганської області, протягом січня–серпня 2013р. обліковано 35,5 тис. кримінальних правопорушень, з числа яких 34,8 тис. виявлено органами внутрішніх справ, 0,3 тис. – органами прокуратури, 0,2 тис. – органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства та 0,1 тис. – органами безпеки.

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 25,9% – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 54,2% становили злочини проти власності, 16,2% – злочини проти життя та здоров’я особи, 5,8% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 4,4% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 3,8% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, 3,2% – злочини проти громадського порядку та моральності, 2,8% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 2,8% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 2,0% – злочини у сфері господарської діяльності, 1,9% – злочини проти правосуддя, 1,3% – злочини проти громадської безпеки.

Протягом січня–серпня 2013р. скоєно 462 умисних вбивства і замахи на вбивство, 173 умисних тяжких тілесних ушкодження та 27 зґвалтувань і замахів на зґвалтування.

Кількість випадків крадіжок становила 13,7 тис.,шахрайств – 3,3 тис., грабежів – 1,0 тис., розбоїв – 0,2 тис. та хабарництва – 0,1 тис.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 41 особу, яка скоїла злочин у складі 10 організованих груп і злочинних організацій; закінчено 10 кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів за січень–серпень 2013р. становила 27,6 тис. осіб, із числа яких 12,4 тис. – жінки, 2,5 тис. – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 групи, 0,4 тис. – неповнолітніта 250 осіб – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (47,8%) від крадіжок та грабежів (відповідно 12,2 тис. та 1,0 тис. осіб), серед яких 44,9% – жінки (5,9 тис. осіб). У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 0,7 тис. осіб, із яких 128 осіб (18,2%) – загинуло. Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 407 осіб, із числа яких 13,8%, – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 35,1% було вбито.

Серед виявлених осіб (7,3 тис.), які вчинили злочини, 44,8% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких майже кожний другий мав не зняту або непогашену судимість, 8,9% вчинили злочин у групі, 22,1% знаходились у стані алкогольного сп’яніння; 13,3% – жінки, 4,7% – неповнолітні. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 61,9%, безробітних – 8,4%.

 

Лісове господарство та навколишнє природне середовище 

За січень–червень 2013р. лісогосподарськими підприємствами вироблено продукції лісового господарства на суму 42,4 млн.грн., що на 15,1% менше, ніж у відповідному періоді 2012р. Частка обсягів продукції лісозаготівель у загальних обсягах продукції лісового господарства становила 46,1%. Заготівля ліквідної деревини склала 80,9 тис.м3, що на 5,8% менше, ніж у відповідному періоді 2012р., у тому числі від рубок головного користування – 12,8 тис.м3 (15,8% загальних обсягів заготівлі деревини).

Із загальної кількості заготовленої ліквідної деревини лісоматеріали круглі склали 13,6 тис.м(16,8%), дров’яна деревина для технологічних потреб – 27,8 тис.м3 (34,4%), дрова для опалення –38,8 тис.м3 (48,0%).

Протягом січня–червня 2013р. викиди забруднюючих речовин в повітряний басейн області здійснювали 544 підприємства. Від них у атмосферу надійшло 225,0тис.т забруднюючих речовин, що на 8,3тис.т (на 3,6%) менше, ніж за січень–червень 2012р.

У середньому одним підприємством по області було викинуто 413,6т забруднюючих речовин. У деяких регіонах цей показник ще вищий: ум.Алчевськ – 3284,8т, м.Луганськ – 565,7т, м.Стаханов – 457,4тта Краснодонському районі – 2539,0 т.

У структурі викидів забруднюючих речовин значна частка припадає на метан (31,1%, або 70,0 тис.т), оксид вуглецю (30,2%, або 67,9 тис.т), сірки діоксид (20,6%, або 46,4 тис.т) та тверді частинки (9,0%, або 20,3 тис.т).

У розрахунку на 1 км2 території області обсяги викидів від підприємств склали 8,4 т, на одну особу – 99,4 кг. В окремих регіонах надходження забруднюючих речовин в атмосферу значно перевищило відповідні середні значення по області. Зокрема, у м.Алчевськ щільність викидів у розрахунку на 1 км2 була більша у 143,1 раза, на одну особу – у 5,3 раза, м.Луганськ – відповідно у 23,8 раза та на 24,6%, Краснодонському районі – у 4,1 раза та 16,3 раза. Це пов’язано, передусім, з розміщенням у цих регіонах промислових об’єктів таких екологонебезпечних видів економічної діяльності, як добування та збагачення кам’яного вугілля, металургійне виробництво, виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення, електроенергії тощо.

За січень–червень 2013р. більше половини забруднюючих речовин (165,1 тис.т) надійшло в повітряний басейн від підприємств м.Алчевськ (59,1 тис.т), м.Луганськ (57,7 тис.т) та Краснодонського району (48,3 тис.т).

Головне управління статистики в Луганській області

Підпишись на наш Телеграм