За березень 2015 року проведено 54 перевірки суб’єктів господарювання

Згідно із п.5 ст.8 Закону України від 08.07.2010 №2464 VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (зі змінами та доповненнями), Єдиний внесок для платників, зазначених у пункті 1 (крім абзацу сьомого) частини першої статті 4 цього Закону, встановлюється у відсотках до визначеної абзацом першим пункту 1 частини першої статті 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску (за винятком винагороди за цивільно-правовими договорами) відповідно до класів професійного ризику виробництва, до яких віднесено платників єдиного внеску, з урахуванням видів їх економічної діяльності.

У разі якщо база нарахування єдиного внеску (крім винагороди за цивільно-правовими договорами) не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та ставки єдиного внеску, встановленої для відповідної категорії платника.

Враховуючи вищезазначені норми законодавства, ДПІ у м.Сєвєродонецьку лише за березень 2015 рік проведено 54 перевірки суб’єктів господарювання юридичних осіб з питання повноти нарахування та сплати єдиного соціального внеску та дотримання роботодавцем мінімальних державних гарантій в оплаті праці.

Також у відповідності зі змінами до ст. 265 Кодексу законів про працю, встановлено наступну відповідальність за порушення законодавства про працю:
недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці - у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.