Каленюк Сергій Петрович "Сєверодонецьк літературний"

Обложка книги

Каленюк Сергій Петрович

Сєверодонецьк літературний / Каленюк С.П. – Житомир: Видавець О.О.Євенок, 2019. – 126 с.

ISBN 978-966-995-012-3

Видання містить літературознавчі розвідки про найбільш помітні та маловідомі події літературного життя міста Сєверодонецька. Праця побудована на матеріалах міських газет, архіву автора, спогадах і свідченнях учасників літературного процесу.

УДК 821.161.2.09(477.61)